Je islam príliš veľký na to, aby padol? -

Je islam príliš veľký na to, aby padol?

William Kilpatrick
19. júla 2021
  Spoločnosť  

Zdroj:. PxHere.com

pokračovanie

Ateistickí ohovárači kresťanstva využili 9/11 ako príležitosť vykresliť islam a kresťanstvo ako zlé dvojičky. A vďaka tomu, že nevedia dosť ani o kresťanstve, ani o islame, nevedia povedať, či to porovnanie je pravdivé.

Avšak okrem povrchných podobností sú rozdiely medzi kresťanstvom a islamom markantné. Na jednej strane islam nie je iba náboženstvo, je to aj politický systém. Šaría – náboženský zákon – je základom zákona v mnohých moslimských štátoch.

Jedným z veľkých omylov Západu je islam považovať iba za náboženstvo. Islam je predovšetkým politická ideológia a politické hnutie. Kristovo kráľovstvo nie je z tohto sveta, naproti tomu islamská umma – svetová komunita moslimov – jednoznačne je.

Islamská autorita Maududi: „Islam vyžaduje zem – nie iba jej časť –, ale celú planétu. … Islam je revolučná ideológia a program, ktorým chce zmeniť spoločenský poriadok celého sveta a prebudovať ho v súlade s jeho princípmi a ideálmi.

Prvou úlohou Západu musí byť preklasifikovanie islamu ako politického systému s náboženskými aspektmi a nie ako náboženstva s politickými aspektmi. Islam je alternatívnou formou vlády konkurujúcou západným vládam, ktoré sa usiluje oslabiť a nakoniec nahradiť.

Základnou chybou Západu v súvislosti s islamom je uvažovať o ňom ako o niečom, čo je porovnateľné s kresťanstvom a Mohamedom ako osobou v tej istej kategórii ako je Ježiš. Ale toto je obrovský kategorický omyl. Aby sme pochopili islam, musíme si uvedomiť, že Mohamed patrí do úplne inej kategórie „prorokov“. Namiesto Abraháma, Mojžiša a Ježiša majme skôr na mysli Lenina, Stalina a Mao Cetunga. Toto je historické zoskupenie, do ktorého prorok patrí a pokiaľ toto nepochopíme, je to v značnej miere dôvod, pre ktorý politický a náboženský dialóg s islamom je odsúdený na neúspech. Podobne ako komunisti, islamskí lídri majú svojské chápanie slov ako je mier, spravodlivosť, slobodarovnosť.

Davis: Islam je ešte obávanejší nepriateľ, než bol komunizmus. Islam má viac nasledovníkov (miliardu oproti miliónom) a širší propagandistický dosah. Predstavme si komunistickú alebo nacistickú stranu, ktorá by mala svoje náborové a indoktrinačné centrá po celej zemeguli. Mešity a madrasy sú všade a ďalej sa šíria. Toto je výhoda, ktorú nacisti a komunisti nemali.

Mnoho ľudí si myslí, že mešita je ekvivalentom kresťanského kostola. Je to však čosi radikálne odlišné. Mešita je však nielen miesto pre modlitbu, ale tiež miesto pre autoritatívne riešenie sociálnych, kultúrnych a politických otázok. Preto v piatky v mnohých moslimských krajinách sú mešity sledované políciou. Dôvod: mnoho politických rozhodnutí začína z mešity počas piatkovej khutby (kázne). Historici islamu vedia, že mnoho nepokojov a revolúcií bolo spustených práve z mešít a že džihád bol vyhlásený počas khutby. Veď mnoho demonštrácií tzv. „Arabskej jari“ bolo spustených z mešít po piatkových modlitbách.

Erdogan, turecký premiér: „Mešity sú naše kasárne, kupoly naše helmy, minarety naše bajonety a veriaci sú naši vojaci.

Podľa prieskumu v roku 1999: 80 % amerických mešít podporuje „extrémistickú ideológiu“.

Je ťažké presne určiť, kde končí náboženský komponent a kde začína komponent politický. Jedna vec je však istá: politická expanzia je kľúčový prvok islamskej agendy.

Poučenie z 9/11: zaútočte na Ameriku a ona udrie naspäť. Ale kľudne podrývajte Ameriku zvnútra a odpor bude oveľa menší. V skutočnosti si to ľudia ani len nevšimnú.

Moslimské bratstvo (Moslim Brotherhood): učebnice pre stredné školy sa o islame vyjadrujú predpojato priaznivo, kým proti kresťanstvu sú úplne zaujaté. Islam je vykreslený ako vzor medzináboženskej tolerancie, kým kresťanstvo vedie vojny a zabíja Židov. Islam poskytuje vzory harmónie a civilizácie. Antisemitizmus, inkvizícia a náboženské vojny sú vyhradené kresťanstvu.

Moslimovia zistili, že keď akúkoľvek svoju požiadavku zdôvodnia občianskymi právami (podobne ako LGBTI) a diverzitou, vedia prekonať takmer akúkoľvek prekážku.

Bailouts – záchranné padáky sa poskytujú veľkým firmám, ktoré sú príliš veľké na to, aby padli. Zdá sa, že podobný predpoklad, aj keď nevyslovený, sa aplikuje aj pre islam – tzn. že je priveľký na to, aby padol; že je akosi v záujme nás všetkých, aby sme ho udržali pri živote, podporovali ho a vždy, keď je v úzkych, hodili mu záchranný padák. Od 9/11 západné elity – vládni úradníci, médiá, akademici, dokonca židovskí a kresťanskí duchovní – hádžu islamu záchranné padáky.

Učebnice dejepisu boli prepísané tak, aby islam bol vykreslený ako vzor medzináboženskej tolerancie; tí, ktorým a nepáčila islamská agresivita, boli onálepkovaní za islamofóbov a slovo džihád bolo politicky-korektne preložené ako „vnútorný duchovný boj“. O 11 rokov neskôr a po 18 tisícoch teroristických útokoch západní vodcovia stále vykresľujú islam ako veľké náboženstvo, s ktorým máme mnoho spoločného.

Zdroj: PxHere.com

Kedykoľvek sa „kapitálové rezervy“ dôvery a dobrej vôle vyčerpajú, islam môže vždy počítať s tým, že prelát, prezident, či ministerský predseda poskytne novú infúziu kapitálu vo forme uistenia, že je to veľké náboženstvo.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Niekedy sú záchranné padáky vo forme finančnej pomoci: Spojené štáty posielajú veľké sumy zahraničnej pomoci moslimským štátom.

Azda najväčším záchranným padákom, ktorý Západ poskytuje islamu, je jeho ochota stíhať kritiku islamu.

Je islam priveľký na to, aby padol? Sú na to dve odpovede: prvá – islam je náboženstvo – veľké náboženstvo. A náboženstvo je vo všeobecnosti považované za dobrú vec, pretože sa o ňom predpokladá, že je stabilizujúcou silou v spoločnosti. Uznáva sa, že náboženstvo povzbudzuje veriacich, aby poctivo pracovali, aby boli rodinne orientovaní a rešpektovali zákon. Otázka však znie, ak teda náboženstvo sa rovná stabilita, čo sa stane, keď jedno z najväčších náboženstiev skolabuje? Odpoveď znie: radšej o tom ani neuvažujme. Dajme islamu pomoc, akú potrebuje.

Druhým dôvodom pre uvažovanie o islame, že je priveľký na to, aby padol, je skutočná tautológia. Islam je priveľký na to, aby padol, pretože je priveľký… Mnohí na Západe však mali podobný postoj voči komunizmu sovietskeho bloku. Tiež sa zdal byť stály a príliš veľký, aby padol a že preto je lepšie s ním dobre vychádzať. A predsa padol. A padol preto, lebo Západ mu odňal pri živote uržiavajúci ideologický aparát a začal komunizmus spochybňovať.

Moorthy Muthuswamy: Západ potrebuje konfrontáciu s islamskou ideológiou rovnakým spôsobom, ako sa konfrontoval so sovietskou ideológiou. Skrátka požaduje, aby sa Západ pustil do studenej vojny s islamom, čo znamená, aby sa zameral na náboženské základy islamu. Islam je síce v prvom rade politická ideológia, ale teológiu nie je možné oddeliť od ideológie.

Ak máme zastaviť šírenie islamu, neostáva nám nič iné, ako diskreditovať jeho teologické základy. Namiesto toho, aby sme islam podporovali, je v našom záujme, aby sme odhalili a poukazovali na chatrné základy, na ktorých stojí. Kedysi sa aj sovietsky komunizmus zdal byť neotrasiteľný. … A môžeme byť prekvapení, ako rýchlo islam stratí svoju dôveryhodnosť, keď už nebude dostávať záchranné padáky a bude vystavený tvrdým otázkam.

Podobne ako komunizmus, aj islam sa môže ukázať krehkejší, než sa zdá. Rigidný vonkajší skeleton pravidiel a trestov skrýva v sebe krehké jadro. Ako sme už napísali, najvýraznejšie svedectvo plytkosti a prázdnoty ideológie je možné nájsť práve v Koráne. Preto by Západniari mali študovať Korán. Jedna z otázok: Ježiš v Koráne sa vôbec nepodobá Ježišovi v evanjeliách. Preto vôbec nevyzerá byť ako ľudská bytosť. Ktorý je teda reálny Ježiš?

Vyhýbanie sa kladeniu otázok je ďalším zo záchranných padákov. Koránový Ježiš nie je veľmi presvedčivý. Podobne ako samotný Korán, je nepravdepodobné, žeby prežil seriózne kritické / historické skúmanie. A preto sa do takéhoto skúmania ani nikto nepúšťa – až na malé výnimky.

Prečo by sme teda nemali hľadať spôsoby ako zbaviť ilúzií a demoralizovať proponentov tejto ideológie? Stručne povedané: prečo by sme nemali chcieť, aby islam padol?

Je islam priveľký na to, aby padol? Aj komunizmus sovietskeho bloku bol kedysi veľký a nakoniec padol, čiastočne vďaka časti západných intelektuálov, ktorí sa rozhodli hovoriť pravdu o komunizme. Svet je lepším miestom bez sovietskeho komunizmu. A tiež je lepším miestom bez aztéckeho náboženstva obetujúceho deti Molochovi. Náboženstvo nie je vždy a všade dobrá vec. Pre Západ je najvyšší čas, aby prehodnotil svoj prehnaný ohľad voči islamu.

Preložené s miernymi úpravami textu podľa knihy Christianity, Islam and Atheism: The Struggle for the Soul of the West, s aktualizovaním niektorých informácií a zverejnené so súhlasom autora.

1. časť

2. časť

3. časť

4. časť

5. časť

6. časť

7. časť

8. časť

9. časť

10. časť

11. časť

12. časť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

!!! Škandál: Cirkev v Taliansku financovala mimovládne organizácie, ktoré profitovali z prevádzačstva migrantov. Biskupi, kardináli aj pápež…

Cirkev predala 500-ročný španielsky kláštor budhistickým mníchom na meditácie. Obyvatelia protestujú

Herézy a bludy, IX. časť: Donatisti, 1/2

Medzi deformitas a deiformitas. Poznámky k ekleziológii Valerija Vilinského a svätého Augustína