Eutanázia v Belgicku nadobúda čoraz hrozivejšiu podobu -

Eutanázia v Belgicku nadobúda čoraz hrozivejšiu podobu


22. marca 2024
  Krátke správy

V roku 2002 Belgicko legalizovalo eutanáziu a počet pacientov, ktorí sú takto usmrtení od roku 2002 neustále rastie. V roku 2023 dosiahli počty vykonaných eutanázií v tejto krajine hrozivé číslo.

Podľa informácií Európskeho bioetického inštitútu a štatistík vypracovaných belgickou Federálnou komisiou pre kontrolu a hodnotenie eutanázie, sa v Belgicku ukazuje, že počet pacientov, ktorým bola aplikovaná akákoľvek forma eutanázie sa v krajine rýchlo zvyšuje. Len pre porovnanie. V roku 2002 bola eutanázia aplikovaná 24 pacientom, v roku 2022 už išlo o 2 966 pacientov a v roku 2023 o 3423 pacientov. V správe sa dokonca uvádza, že počty by mohli byť vyššie, pretože v štatistike išlo len o deklarované prípady.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com / Alberto Biscalchin

Predpokladá sa totiž, že existujú aj nedeklarované prípady, kedy sa eutanázia podala najmä v súkromných zdravotníckych zariadeniach či domovoch starostlivosti pre seniorov. V takom prípade by sa hodnoty z roku 2023 mohli štatisticky zvýšiť približne o 25 %, takže by išlo približne (ak berieme do úvahy strednú hodnotu) až o 4 400 pacientov.

V roku 2023 sa eutanázia aplikovala v 30 % prípadov u pacientov mladších ako 70 rokov. Išlo najmä o polymorbidných pacientov s viacerými ťažkými ochoreniami, ktorých liečba nie lacná a takisto o pacientov s rakovinou, u ktorých sa rakovina presunula do záverečného štádia. Pre údaje z roku 2023 išlo o približne 23 % ľudí z 2966 (cca 660 pacientov), pričom v 47 % prípadov z tohto počtu (približne 330 pacientov) sa nepredpokladalo, že umrú v krátkodobom horizonte.

76 % prípadov belgických eutanázii v roku 2023 bolo aplikovaných u pacientov, ktorí trpeli fyzickou bolesťou a psychickými problémami. 90 pacientov však bolo usmrtených len kvôli psychiatrickým a psychickým problémom (poruchy osobnosti, ťažká depresia, Alzheimer…).

Katolícka Cirkev dosiaľ odmieta eutanáziu v akejkoľvek podobe, nechajme sa prekvapiť či bude problematika eutanázie aj súčasťou pripravovaného vatikánskeho dokumentu o ľudskej dôstojnosti.

Katechizmus katolíckej Cirkvi definuje pojem „eutanázia“ v článkoch 2276 – 2279. Konkrétne uvádza, že tí, ktorých „životná sila sa zmenšila alebo oslabla, vyžadujú si osobitnú úctu. Choré alebo telesne či mentálne postihnuté osoby treba podporovať, aby mohli, pokiaľ je to možné, viesť normálny život.“ (2276)

Priama eutanázia, nech by na ňu boli akékoľvek dôvody a použili sa akékoľvek prostriedky, spočíva v usmrtení telesne alebo mentálne postihnutých, chorých alebo umierajúcich. Je morálne neprijateľná. Takisto aj konanie alebo zanedbanie, ktoré samo osebe alebo zámerne zapríčiňuje smrť s cieľom skončiť bolesť je vraždou, ktorá je v závažnom rozpore s dôstojnosťou ľudskej osoby a s úctou k živému Bohu, jej Stvoriteľovi. Omyl v úsudku, do ktorého možno s dobrým úmyslom upadnúť, nemení povahu tohto vražedného činu, ktorý treba vždy odsúdiť a vylúčiť.“ (2277)

Určite je morálne chorá a degenerovaná spoločnosť, ktorá kvôli ziskom farmaceutického priemyslu alebo poisťovní vykonáva potraty či eutanáziu. Veľkými propagátormi eutanázie, ktorá mala ozdraviť genofond bielej árijskej rasy, boli nacistickí lekári.

BK

Zdroj: aleteia.org, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com / Alberto Biscalchin


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní