Ctihodný arcibiskup Fulton Sheen: O tom, prečo ženy nemôžu byť v katolíckej Cirkvi kňazmi -

Ctihodný arcibiskup Fulton Sheen: O tom, prečo ženy nemôžu byť v katolíckej Cirkvi kňazmi

Abp. Fulton J. Sheen
15. marca 2023
  Cirkev Spoločnosť

Priznám sa, že s veľkými obavami v poslednej dobe sledujem dianie v katolíckej Cirkvi v Nemecku. Ak pravidelne čítate portál Christianitas.sk, zaiste ste si všimli aj vy, že je zrejme len otázkou času, kedy tam uvidíme ženu celebrovať svätú omšu. Pred týmito snahami však už pred viac ako 70-timi rokmi prorocky varoval vo svojich slávnych televíznych kázňach ctihodný arcibiskup Fulton Sheen.

Zdroj: flickr.com

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30-krát. Nikdy však nezabudnem na prvú moju návštevu. Vtedy som študoval v Belgicku a mal som peniaze iba na jednosmernú cestu vlakom. Nemal som ani na hotel, ani na jedlo. Ale povedal som si, že tam chcem osláviť piate výročie kňazskej vysviacky a nechám na Pannu Máriu, aby ma z Lúrd potom dostala aj domov. Takto som sa teda bez peňazí ocitol v Lurdoch.

Keď žiadate o zázrak, nebuďte prehnane skromný. A tak som si vybral ten najlepší hotel, urobil som si novénu a zostal som tam deväť dní. Nikto však za mňa účet nezaplatil. Vec začala byť vážna. Povedal som si však, že dám ešte našej nebeskej Matke jednu šancu a vybral som sa večer ku skale zjavenia.

Modlil som sa tam a odrazu ma potľapkal po pleci neznámy muž a chcel vedieť, či som americký kňaz a či hovorím po francúzsky. Keď som odpovedal áno, požiadal ma, aby som s jeho rodinou odcestoval do Paríža a na pár dní ich tam sprevádzal. Keď som súhlasil, opýtal sa ma otázku, na ktorú som tak čakal: „Už ste zaplatili za hotel?“ Veľmi rád som mu posunul svoj účet za izbu a vrátil som sa do Belgicka oveľa bohatší, ako som ho opustil.

Podstata mojej skúsenosti však nie je v tom, aby ste chodili do hotelov bez peňazí. Aj keď mne to v Lurdoch vyšlo. Podstata je, aby ste dôverovali, že naša Matka miluje, keď jej bezhranične dôverujeme a že jej na nás záleží.

Mária ako túžba, matka a nevesta

Skôr, ako bola Panna Mária počatá, bola Božím snom a jeho túžbou. Aj človeku sa stáva, že predtým ako sa zamiluje do skutočnej osoby, miluje najskôr predstavu o tom, aká by mala ideálna osoba byť, ako by mala vyzerať. Túto predstavu ideálnej ženy si muž vytvára na základe drobných skúseností, stretnutí, čítaní.

V momente, kedy sa objaví v jeho živote také dievča, ktoré sa jeho predstave podobá, muž vie, že to je tá pravá. Rovnako takto mal na začiatku Boh sen o ideálnej žene, matke svojho Syna a neveste Ducha Svätého. Nepoškvrnené počatie bolo v mysli Boha od samého počiatku.

Keď sa raz pýtali známeho maliara na obraz jednej ženy, ako sa mu podarilo takú krásu namaľovať, odpovedal, že chcel namaľovať svoju matku tak krásnu a dokonalú ako len dokáže. Nie je logické očakávať, že ak my ľudia máme snahu vlastnú matku vidieť v dokonalosti, žeby túto túžbu nemal aj Boh pokiaľ ide o jeho matku?

A preto Panna Mária sa stala odrazom Božej túžby. Jeho dokonalej predstavy. Stala sa novou Evou. Boh stvoril rajskú záhradu a do nej umiestnil prvého muža a ženu. Obaja padli, zhrešili a stratili raj. A vtedy Boh si predstavil inú rajskú záhradu, do ktorej bude vtelené Slovo, ktoré sa stane telom. Touto druhou rajskou záhradou sa stane telo Panny Márie, ktoré prijme nového Adama.

Som skutočne hlboko a úprimne presvedčený, že Panna Mária je tou ženou, ktorú každý muž miluje ako svoj ideál. Rovnako som presvedčený, že v podvedomí je ona tou ženou, akou by každé dievča chcelo byť. Boh poslal anjela za Máriou de facto s touto otázkou: „Dáš Bohu dieťa? Dáš Bohu ľudskú prirodzenosť?“

Takúto otázku dostáva každý pri krste. Boh sa pýta každého: „Dáš mi tvoju ľudskú prirodzenosť?“ Nás chce využiť rovnako, ako použil Pannu Máriu, keď sa mu odovzdala. Mária súhlasila a následne sa „Slovo telom stalo a prebývalo medzi nami.“

Zdroj: cathopic.com

Nebolo jednoduché byť Ježišovou matkou

Keď matky s deťmi hovoria o nebi, ukazujú ho deťom hore. Panna Mária bola jedinou matkou, ktorá nebo držala v rukách a pozerala sa na neho dole. Stala sa Ježišovou matkou a nebolo jednoduché ňou byť.

Na tomto mieste spomeniem udalosť, kedy Mária priniesla Ježiša do chrámu. Bol tam starý muž menom Simeon. Očakával narodenie Mesiáša. Keď mu Mária podala dieťa, starý Simeon povedal Bohu, že teraz už môže zomrieť, pretože videl Mesiáša. Potom sa prihovoril Márii so slovami: „a tvoju vlastnú dušu prebodne meč“.

V gréčtine, z ktorej bola Biblia preložená, poznáme dva výrazy pre meč. Prvý výraz opisuje menší a druhý väčší meč, ktorý by sme mohli nazvať aj mačetou. Simeon použil práve tento druhý výraz. Toto bol obraz na vyslovenie nesmierneho rozsahu utrpenia, ktorý bude Máriu sprevádzať.

Prenesme sa teraz na miesto, kde Ježiš začal svoje verejné účinkovanie, na svadbu do Kány. Ježiš prichádza na svadbu aj s apoštolmi a Mária mu hovorí: Nemajú vína.“ Nemať víno v krajine vína je vážna vec. Prečo im došlo víno? Pretože Ježiš prišiel so všetkými apoštolmi, ktorých svadobčania neočakávali a nepozvali. Víno mali radi už vtedy.

Bola to však Mária, ktorá si všimla, že svadobčania nemajú víno. Mária vždy pozná naše potreby skôr, ako ich poznáme my sami. Ježišova odpoveď je však pre mnohých zarážajúca, priam až bezcitná: „Čo mňa a teba do toho žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Nepomenuje Máriu matkou, ale ženou. V gréckom origináli slová znejú ešte krutejšie: „Žena, čo mňa je do teba.“

Cirkev má pre muža a ženu rôzne úlohy

Vždy, keď nájdeme v Evanjeliu podľa Jána slovo „hodina“, znamená to utrpenie, agóniu alebo smrť Ježiša. V Káne teda Ježiš Márii hovorí: „Matka, naozaj chceš, aby som sa vyhlásil za Božieho Syna? Mám sa odhaliť ako Mesiáš? Uvedomuješ si, že ak to urobím, zmení sa náš vzťah? Doteraz si bola mojou Matkou. Keď uskutočním prvý zázrak, začnem verejné účinkovanie, prestaneš byť len mojou matkou a staneš sa matkou každého, koho spasím. Sme v tom spolu. Čokoľvek sa stane mne, stane sa aj tebe.“ Toto bol význam Kány.

Prejdime teraz ku krížu, ktorý bol Ježišovou poslednou kazateľnicou. Pod krížom sa nachádzala Panna Mária, Mária Magdaléna a apoštol Ján. To, čo sa uskutočňuje na kríži nie je pritom príhovor, ale je to svadba. Na pozadí celého Svätého písma sa odvíja svadba. Boh o sebe hovorí ako o ženíchovi a nevestou mu je izraelský ľud.

Pod krížom stretáme Pannu Máriu ako nevestu. Kto je na kríži? Nový Adam. Kto je pod krížom? Nová Eva. Ježiš pozerá na Pannu Máriu a povie: „Žena, hľa tvoj syn.“ Pozrie na Jána a povie: „Hľa tvoja matka.“ Toto je výsledkom aktu manželstva. Kristov manželský akt je spečatený nie slasťou, ale bolesťou. Ježiš sa takto navždy zjednocuje s Máriou. Takto sa Mária stala začiatkom Cirkvi. Náš Pán je hlavou Cirkvi, ona je jeho nevestou.

Začiatkom rodiny, rozšírením Cirkvi, je apoštol Ján. Na sviatok Zoslania Ducha Svätého je ich už 120. Cirkev sa rozširuje. V ich strede je Panna Mária a apoštoli. A tak ako zo ženy vychádza veľa detí, aj Cirkev sa rozrastá. A toto je dôvod, pre ktorý sa ženy nikdy nestanú kňazmi v katolíckej Cirkvi. Muž je ten, ktorý poskytuje semeno a Ježiš hovorí v evanjeliu podľa Lukáša, že „semeno je Božie Slovo“ (Lk 8,11). Žena je tou, ktorá semeno prijíma. Preto sa aj Slovo telom stalo.

Zdroj: cathopic.com

Cirkev nie je inštitúcia

Tu sa nebavíme o nadradenosti a podradenosti medzi mužom a ženou. Bavíme sa o rôznych úlohách. Preto nikdy nenazývajme Cirkev „inštitúciou“! Cirkev je telom Krista. Je to jeho nevesta. Ak pôjdeme do neba, budeme súčasťou tohto manželstva.

Dievčatá, snažte sa byť ako Panna Mária a chlapci hľadajte čistotu a buďte jej verní. Ona Vás ochráni od Zlého a uchová v dobrom. Majte v dome jej sošku, každý deň sa modlite ruženec a prinášajte obetu. Ona Vás ako dobrá matka neopustí.

(z kázne ctihodného arcibiskupa Fultona J. Sheena, pre redakčné účely krátené.)

***

Ctihodný Fulton J. Sheen bol titulárny americký arcibiskup, ktorý zomrel v roku 1979 a ktorého preslávili predovšetkým jeho televízne kázne, za ktoré bol viackrát ocenený (2x vyhral Emmy Award). Kázeň, z ktorej časti sme odcitovali v tomto článku, nájdete na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=c8PRksy9mJE.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní

Na slovíčko s Michaelom Mattom a Johnom-Henrym Westenom