Bojaschopnosť armády verzus vakcína. Strelí si USA očkovaním vojakov do ďalšej nohy? -

Bojaschopnosť armády verzus vakcína. Strelí si USA očkovaním vojakov do ďalšej nohy?

Branislav Michalka
9. novembra 2021
  Spoločnosť  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: Flickr

Pokiaľ by sme vládu USA a jej mocenské zložky vnímali ako stonožku, tak by sme mohli konštatovať, že za posledné roky prijíma opatrenia, ktorými si obrazne povedané sústavne „strieľa do nôh“. Infiltrácia neomarxistických kultúrno-ideologických konštruktov do jej mocenských zložiek už priniesla také osviežujúce inovácie ako napríklad: transgenderových vojakov, multikulturalizmus v CIA, lesbické dôstojníčky, otvorenú propagáciu homosexuality medzi vojakmi, policajtov s dúhovými vlajkami na autách a pod. Z odborných kruhov sa síce ozýva sporadické šomranie, že tieto inovácie znižujú výkonnosť a bojaschopnosť týchto zložiek, ide však skôr o osamelé hlasy odvážnych jednotlivcov, pričom vedúce zložky zotrvávajú v strnulom politicko-korektnom kŕči.

Najnovším výstrelom do vlastnej nohy by mohla byť aj povinná vakcinácia v armáde. Tá je presadzovaná ľavicovo-liberálnou klikou Joea Bidena s bezohľadnou razantnosťou, vyhrážaním a utajovaním informácií. Jej odvrátenou stránkou, prekrytou bombastickou propagandistickou kampaňou očkovacích globalistov, môžu byť straty v miliónoch dolárov, ktoré boli vynaložené na „vypiplanie“ každého špecializovaného vojaka, postihnutého nežiaducimi účinkami očkovania. A nielen to. Portál Life Site News, ktorý dlhodobo pokrýva tému vakcinácie z alternatívneho pohľadu, priniesol zaujímavé informácie o kritike povinného očkovania v armáde USA.

Vysokopostavená lekárka americkej armády, podplukovníčka Theresa Longová, ktorá je špecialistkou v odvetví starostlivosti o armádnych letcov a kozmonautov, sa zúčastnila 2. novembra panelového stretnutia expertov, ktoré zorganizoval vo Washingtone senátor Ron Johnson z Wisconsinu. Vo svojom pätnásťminútovom vystúpení1 argumentovala proti povinnej vakcinácii v armáde a uviedla množstvo príkladov z vlastnej praxe, svedčiacich o tom, že vakcíny majú vedľajšie nežiadúce účinky, ktoré môžu byť zdraviu nebezpečnejšie, než samotný koronavírus. Zároveň odsúdila snahu americkej armády utajiť tieto prípady.

Doslova uviedla: „Verím, že vakcína proti chorobe Covid-19 je väčšou hrozbou pre zdravie a vojenskú pripravenosť vojaka, než samotný vírus.“

Doktorka Longová ostro kritizovala nátlak na príslušníkov ozbrojených síl, aby sa dali povinne zaočkovať, alebo opustili armádne rady. Tieto praktiky odsúdila a uviedla, že z hľadiska bojovej pripravenosti armády sa hromadný odchod vojakov rovná ich strate na bojisku: „Viac ako 200 000 členov armády USA odmietlo vakcínu, ale armáda naďalej vyvíja nátlak, bez ohľadu na poškodenie morálky a bojovej pripravenosti. Nikdy predtým sme nestratili 200 000 vojakov na bojisku v priebehu niekoľkých mesiacov. Odchod vojakov z armády má rovnaký dopad na jej pripravenosť, ako ich strata na bojisku.“

V máji 2021 sa Longová zúčastnila armádnej konferencie o preventívnej medicíne, kde vedúcim armádnym predstaviteľom vyjadrila svoje obavy nad uponáhľaným spôsobom, akým boli vakcíny testované a potom nanútené americkým vojakom. Svojich nadriadených sa vtedy spýtala:

Preskočili sme dva roky skúšok vo fáze 2, a tri roky skúšok vo fáze 3, na ochorenie Covid-19 zomrelo iba 12 vojakov v aktívnej službe, a napriek tomu budeme riskovať zdravie celej bojovej sily kvôli vakcíne, ktorú sme mali len dva mesiace na testovanie o jej bezpečnosti?

Odpoveď armádneho vedenia bola pre ňu šokujúca: „Máte čertovskú pravdu, podplukovníčka a preto prinúťte čo možno najviac vojakov dať sa zaočkovať, aby sme získali dostatok údajov a mohli posúdiť, či je vakcína bezpečná.“

Zdroj: Picryl

Šokovaná doktorka nechápala, prečo vojaci a príslušníci armády, ktorých nazvala „naším národným pokladom“, a ktorí sú ochotní nasadzovať svoje životy v boji, majú slúžiť ako pokusné králiky.

Nežiadúce účinky vakcíny sa podľa nej prejavili v takom množstve, že z toho bola až sama prekvapená. Uviedla, že ohlasovacia lekárska služba Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), ako zistila: „Mala len po pár mesiacoch od začiatku očkovacej kampane hlásených viac úmrtí, ako v ktoromkoľvek roku za posledných 10 rokov, pre všetky vakcíny dohromady.“

Po tomto zistení odišla na vojenskú základňu Fort Benning, ležiacu na hraniciach štátov Alabama a Georgia. Tam ju vojaci zaplavili svedectvami o tom, ako bol na nich vyvíjaný nátlak, aby sa dali očkovať:

Stretla som sa s mnohými vojakmi, ktorí mi hovorili o vyhrážkach, nátlaku a zastrašovaní, aby sa dali očkovať vakcínou, ktorá bola v tom čase ešte pred EUA (Povolenie na núdzové použitie),“ pripomenula a vysvetlila, že „toto konanie porušilo lekársku etiku, konkrétne Norimberský kódex.“ (Norimberský kódex – súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, pozn. autora)2

Spýtala sa ich na monitorovanie nežiadúcich účinkov, čo predstavuje štandardný postup pri aplikácii akýchkoľvek nových liekov a šokovaná zistila, že sa žiadny nevykonával: „Keď som poslala e-mail veliteľstvu armádneho zdravotníctva a spýtala sa na nežiaduce účinky, epidemiológ mi poslal e-mail, v ktorom uviedol, že ich nesledujú, ani nemonitorujú nežiaduce udalosti.“ Celý proces vakcinácie jej pripomínal skôr marketingovú kampaň. Vojenskí lekári boli vyzývaní formou e-mailov, aby si na uniformy pripevnili odznaky s nápismi „Vakcína je bezpečná“, alebo „Dajte sa zaočkovať“.

To ma znepokojilo, pretože sa zdalo, že zdravotnícki pracovníci boli využívaní, ako marketingové oddelenie farmaceutických spoločností.“

Na konci vystúpenia uviedla doktorka Longová prípad troch pilotov, ktorých museli vyradiť kvôli následkom spôsobeným očkovaním proti Covid-19. Dvaja z nich trpeli zápalom srdcového svalu a myokarditídou a tretí mal rovnaké príznaky ako civilný pilot Cody Flint, ktorý o nich verejne referoval.3

Po tom, čo som svojmu veleniu oznámila svoje obavy, že v priebehu jedného dňa som musela vyradiť troch pilotov kvôli následkom spôsobeným očkovaním, na druhý deň boli moji ďalší prihlásení pacienti zrušení, moje diagnózy boli stiahnuté na kontrolu a bolo mi povedané, že už nebudem vyšetrovať akútnych pacientov.“

Ľudia zaoberajúci sa armádnymi reáliami, či už profesionálne alebo amatérsky, si zaiste uvedomujú aké náklady je nutné vynaložiť na výcvik jedného pilota stíhacieho lietadla. Nie sú to náklady malé a v konečnom dôsledku sa môže takáto armáda vyzbrojení špičkovými profesionálmi a zaťažená obrovskými nákladmi stať príťažou. Paradox určitej neefektívnosti takejto armády sa nikde neukázal lepšie ako v Afganistane, kde boli talibanci v sandáloch a na motorkách schopní s minimálnymi nákladmi zlikvidovať vojakov, na ktorých sa daňoví poplatníci skladajú obrovskými sumami. A to je reč len o aktívnej službe vojakov. Ďalšie sumy zo štátnej kasy plynú na bývalých vojakov po ich odchode do civilu, kvôli rôznym psychiatrickým, sociálnym a veteránskym zabezpečeniam.

Pod zorným uhlom týchto skutočností je zrejmé, že vyradenie jedného pilota z možnosti lietať na dlhšiu dobu, alebo dokonca nastálo, znamená pre armádu značnú stratu. Vyradenie troch pilotov za jeden deň, pokiaľ by sa niečo také malo pravidelnejšie opakovať, predstavuje už vážny problém.

Keď si však uvedomíme, že vakcinácia v armáde má byť povinná a má sa týkať všetkých zložiek, u ktorých sa následne môžu prejaviť následky vakcinácie vo forme trvalých ochorení, znefunkčňujúcich a ohrozujúcich výkon armády, tak je zrejmé, že armáda USA si touto vakcinačnou kampaňou strelila do ďalšej nohy. Otázkou zostáva, koho záujmy sú natoľko silne pretláčané, že sú nadradené aj záujmom národnej obrany a akýkoľvek argument zdravého rozumu, z radov armády, pred nimi kapituluje? A táto otázka sa netýka len armády USA.

1 https://www.youtube.com/watch?v=kujhvpw0hFc&t=14s

2 https://sk.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_k%C3%B3dex

3 https://www-lifesitenews-com.translate.goog/news/watch-pilot-testifies-how-covid-jab-injuries-ended-his-career-took-his-dreams-away/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui,sc


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista

Nadužívanie a zneužívanie slova „láska“ v Cirkvi ako duchovný kastračný nástroj proti katolíckej bojovnosti

Kresťanská tradícia Európy: Procesie a vlečky v akte kajúcnosti a smútku