Benedikt XVI. – homosexuálne „manželstvá“ sú „prekrútením svedomia“ -

Benedikt XVI. – homosexuálne „manželstvá“ sú „prekrútením svedomia“


17. septembra 2021
  Krátke správy

Emeritný pápež Benedikt XVI. sa najnovšie nechal počuť, že legalizácia homosexuálnych „manželstiev“ je „prekrútením svedomia“ a to dokonca vstúpilo do niektorých katolíckych kruhov. Toto tvrdenie sa objaví v predhovore k novej zbierke jeho starších úvah o Európe. Benedikt uvádza: „S legalizáciou „homosexuálnych manželstiev“ v 16 krajinách sa záležitosť manželstva a rodiny dostáva do novej dimenzie, ktorá nemôže byť ignorovaná.

Emeritný pápež pokračuje: „Sme svedkami prekrútenia svedomia, ktoré evidentne preniklo hlboko do skupín katolíkov. Na toto nemožno odpovedať malým moralizmom… Tento problém ide hlbšie a tým pádom musí byť o tom rozprávané vo fundamentálnych termínoch.“

Tento úvod do knihy s názvom The Real Europe: Identity and Mission publikovali talianske noviny Il Foglio včera, 16. septembra.

Benedikt pokračuje a hovorí, že je dôležité všimnúť si, že celkový koncept „homosexuálnych manželstiev“ je „v rozpore so všetkými ľudskými kultúrami, ktorá jedna po druhej nasledovali až do dneška, čo naznačuje kultúrnu revolúciu, ktorá sa stavia do protikladu celej ľudskej tradície.

Emeritný pápež uznáva, že rôzne kultúry mali rôzny pohľad na manželstvo a rodinu, a zdôrazňuje priepastné rozdiely medzi polygamiou a monogamiou. Avšak upozorňuje, že zrejme žiadna komunita nikdy nespochybňovala fakt, že ľudské bytosti sú tvorené mužmi a ženami a že práve muži so ženami majú tvoriť manželský zväzok a plodiť deti. „To je pôvodná istota, ktorá bola ľudstvu až do dnešných dní vždy jasná.

Toto celkové chápanie ľudskej prirodzenosti sa podľa emeritného pápeža začalo meniť s príchodom antikoncepčných piluliek a možnosťou oddeliť plodnosť od sexuality. „Toto oddelenie znamená, že všetky formy sexuality sú si rovné“, píše Benedikt. „Fundamentálne kritérium už viac neexistuje.“ Toto podľa emeritného pápeža hlboko zmenilo podvedomie mužov a žien – najprv pomaly a teraz už zreteľnejšie. Dnes sa teda ľuďom zdá, že „plodnosť môže byť prirodzená aj bez sexuality“.

Toto vedie k tomu, že sa ľudstvo začína nakláňať k „racionálnemu plánovaniu“ vlastného rozmnožovania. Človek už teda nie je viac vytváraný Bohom, ale stáva sa z neho „plánovaný produkt“. Benedikt však varuje: „Ak môžeme plánovať tvorbu života, potom musí tiež platiť, že je možné ho plánovať aj zničiť“ a poukazuje na eutanáziu. Dodáva: „Plánovaný koniec života človeka je (dnes) vykresľovaný ako integrálny trend.

Otázka homosexuálnych „manželstiev“ nie je ani tak otázkou „otvorenosti“, ako skôr otázkou „kto je vlastne človek?“ Bol stvorený Bohom, alebo sa samo-vytvára? „Buď človek bol stvorený Bohom na Boží obraz a je Božím darom, alebo je produktom, o ktorom sám vie, ako ho stvoriť.“ Benedikt ďalej prízvukuje, že aj príroda má svoje „limity“ a popretie tejto skutočnosti vedie k „sebazničeniu“.

To je tiež prípad stvorenia človeka ako muža a ženy, ktoré sa v téze o manželstve osôb rovnakého pohlavia ignoruje,“ zdôraznil.

Kniha obsahuje aj príhovor pápeža Františka, ktorý vyzdvihuje „odvahu a nadhľad Benedikta odsúdiť mnohé prejavy tohto dramatického zrieknutia sa myšlienky stvorenia“.

MG

Zdroj: National Catholic Register, titulný obrázok – Flickr


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry