Bázeň pred zázrakom svätej omše -

Bázeň pred zázrakom svätej omše


23. júla 2023
  Pokladnica viery

Po tomto obetovaní svätej omše pováž, aké bezhraničné sebaponíženie, sebazmarenie, pokorenie a akú neopísateľnú lásku k tebe dáva Ježiš najavo pri každom svätom premenení! Aby sa za teba stal obetou. Pod pokorným, nepatrným spôsobom chleba a vína Ježiš na oltári ukrýva svoju slávu, svoju nebeskú jasnosť, svoju veľkosť, svoje božstvo i človečenstvo.

Počúvaj, čo o tom hovorí sv. František z Assisi: „Celý človek má ustrnúť, celý svet sa má triasť a celé Nebo sa má zhroziť, keď Syn Boha večného je nad oltárom v rukách kňazových! Ó, podivná výsosť, ó poníženie! Jednorodený Syn Boží, Pán všetkých tvorov sa ponižuje tak, že kvôli spáse človeka sa ukrýva pod malou podobou chleba!“

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu