„Za kňaza nesmie byť vysvätený muž sympatizujúci s homosexuálnym spôsobom života…“ hovorí Mons. Ján Orosch v príhovore k novej knihe prof. Dariusza Oka -

„Za kňaza nesmie byť vysvätený muž sympatizujúci s homosexuálnym spôsobom života…“ hovorí Mons. Ján Orosch v príhovore k novej knihe prof. Dariusza Oka


3. júna 2021
  Cirkev

Návštevu prof. Dariusza Oka, ktorú zorganizovala Nadácia Slovakia Christiana, a ktorá sa uskutoční 16-18. júna 2021 v Košiciach, Trnave a Bratislave bude spojená s prezentáciou slovenského prekladu jeho knihy Levanduľová mafia. Kniha bude prezentovaná najprv v Košiciach 16. júna a potom 17. júna v Trnave, v arcidiecéze, kde arcibiskup mons. Ján Orosch dlhodobo vystupuje proti LGBT ideológii, ktorá v spoločnosti, ale bohužiaľ aj v Cirkvi začína okupovať čoraz väčší priestor. Svoju návštevu na Slovensku zakončí profesor Oko v rámci Bratislavských Hanusových dní (BHD), kde bude diskutovať o situácii v nemeckej cirkvi v piatok 18. júna o 20:00 v záhrade Pálfyho paláca.

Svoju vieroučnú integritu a morálnu pravovernosť, ako aj odvahu, osvedčil otec arcibiskup Orosch aj v súvislosti s knihou Levanduľová mafia, ku ktorej napísal predhovor. Prinášame vám ho ako pozvánku na prednášky (viac na https://www.slovakiachristiana.sk/prof-oko-opat-na-slovensku-laska-v-pravde-s-papezmi-a-biskupmi-proti-homohereze-v-cirkvi/).

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch
zdroj: TASR

Predhovor arcibiskupa Jána Oroscha v knihe “Levanduľová Mafia”

“Keď som sa pred rokom stretol s poľským kňazom, prof. Dariuszom Okom, tak ma okrem bezprostrednosti a bratského kňazského rozhovoru so všetkými našimi aulistami zaujal jeho obdivuhodný rozhľad v tak aktuálnej, ale pritom háklivej téme, akou je šíriaca sa gender ideológia a až nepochopiteľne agresívna aktivita zástancov LGBTI komunity.

Jej veľká podpora cez ultraliberálnych a neomarxistických členov Európskeho parlamentu a nimi podporovaných občianskych združení či tzv. neziskoviek, pomaly – salámovou metódou – šíri túto chorú ideológiu nielen v krajinách EU, ale aj za jej hranicami. Preto ma potešilo vedecké dielo tohto na slovo vzatého odborníka, ktorý nám predstavuje pravdivý pohľad a jasné učenie Magistéria Katolíckej cirkvi. Zároveň sú to aj závery výskumov odborníkov – psychológov, psychiatrov, antropológov, genetikov, sexuológov, teológov, sociológov a iných dôveryhodných odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti skúmania rozličných sexuálnych anomálií.

Nie je náhoda, že moje meno sa občas objavuje aj v súvislosti s gender ideológiou a už dvakrát som bol navrhnutý na anticenu „Homofób roka“. Bol som úprimne sklamaný, keď ju dostal niekto iný… Dôvodom mojich osobných jednoznačných postojov sú predovšetkým životné skúsenosti.

Už na strednej škole som sa stretol s profesorom matematiky, ktorý mal veľmi prefíkaný spôsob, ako sa dostať do blízkosti k žiakom, 15 – 17-ročným mládencom. Podľa neho neovládali matematiku a vymyslel si, že musia povinne chodiť na popoludňajšie doučovanie. Na tento účel si vybral najväčšiu triedu, v ktorej sa vyučovala chémia, takže vzdialenosť od tabule k poslednej lavici bola veľká. Stoličky vždy starostlivo povykladal na lavice a počas riešenia matematickej rovnice jedného zo žiakov pri tabuli, pomaly sa presúval k tomu druhému na konci triedy. Bol asi päťdesiatnik, korpulentnejšej postavy a vpredu mu chýbalo niekoľko zubov. Keď sa raz priblížil aj ku mne, zacítil som alkohol z jeho dychu. Zápach alkoholu a k tomu svietiace oči či tvár so štrbavým úsmevom sa mi na celý život vryli do pamäti. Keď sa ma dotkol, vyskočil som z lavice, odsotil som ho a utekal preč z triedy, lebo som dostal veľkú žalúdočnú nevoľnosť. Na druhý deň prišiel do školy môj otec, ktorému som všetko doma vyrozprával, aby upozornil riaditeľku SVŠ-ky na spôsoby „matematického doučovania“ profesora. Súdružka riaditeľka, presvedčená členka KSČ, sa však svojho partajného kolegu zastala a mňa i môjho otca nazvala bigotnými katolíkmi, ktorí si z ideologických dôvodov všetko vymysleli. Priznávam, že táto moja skúsenosť zanechala vo mne na celý život taký vnútorný odpor ku nezriadenému správaniu „inak orientovaných osôb”, že ma to neskôr viedlo k prísnemu a nekompromisnému riešeniu prípadov týchto osôb aj v radoch klerikov.

Už dávnejšie ste sa možno dočítali v istom bulvárnom denníku, ako ma niekto anonymný udal na Inšpektorát práce v Trnave a obvinil z toho, že ako zamestnávateľ diskriminujem niektorých inak orientovaných zamestnancov, lebo zisťujem pravdivosť alebo nepravdivosť obvinení, ktoré na nich prišli vo veci „takého sexuálneho konania, ktoré je v rozpore s učením Katolíckej cirkvi“. Áno, dal som im možnosť obhájiť sa a keď tvrdili, že to nie je pravda, žiadal som ich, aby to písomne potvrdili svojím podpisom a prísahou na Sväté písmo. Zástupca Inšpektorátu práce, ktorý ma vyšetroval, konštatoval, že aj na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätým stolcom som mal na takéto konanie právo. Ak by totiž tomu tak nebolo, tak by mohla byť celá Katolícka cirkev považovaná napr. za gynekofóbnu len preto, že nepripúšťa svätenie žien.

Podľa inštrukcie pápeža Benedikta XVI. nesmie byť vysvätený za kňaza homosexuál, a ani taký muž, ktorý sympatizuje s gender ideológiou, resp. praktizovaním homosexuálneho spôsobu života. Prekvapilo ma, keď ma raz istá pani, mimochodom veľká kresťansko-katolícka aktivistka, vo svojom liste nazvala neotcovským a neláskavým biskupom, pretože som musel riešiť prípad jej známeho a obľúbeného kňaza, ktorému bolo dokázané nevhodné správanie. Uvedená aktivistka tohto kňaza považovala za „charizmatického pre jeho horlivú starostlivosť o deti a mládež“. Žiaľ, doposiaľ sa mi i s jej synom, spolu s ktorým sa zasadzuje za príliš naturalistický spôsob sexuálnej výchovy maloletých, ani jediným slovom neospravedlnili, hoci sa už určite dozvedeli, prečo som podnikol v uvedenej veci také prísne kroky.

Aj veriaci na Slovensku sú preto často dezorientovaní a veľmi ľahko naletia takýmto protikatolíckym názorom a útokom zvlášť zo zahraničia.

Učenie Katolíckej cirkvi rozlišuje medzi homosexuálnou orientáciou a homosexuálnym správaním jedinca, preto aj v poslednom vyhlásení Kongregácie pre náuku viery zo dňa 15. marca 2021 Cirkev jasne deklaruje, že nemôže udeľovať požehnanie zväzkom osôb rovnakého pohlavia, lebo nie sú „objektívne usporiadané na prijatie a vyjadrenie milosti, podľa Božích plánov vpísaných vo stvorení“. Ide tu, ako sa píše v tomto vyhlásení, o vzťahy, z ktorých vyplýva praktizovanie sexuality mimo manželstva, čiže mimo nerozlučiteľného zväzku muža a ženy, otvoreného pre odovzdávanie života, čo sa nezhoduje s Božím prirodzeným zákonom.

Všetko, čo nezodpovedá Božím plánom, je hriech. Vieme, že Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. Ježiš Kristus sa obetoval za hriešnikov, ochránil pred ukameňovaním cudzoložnú ženu, ale neschválil jej hriech. Sám jej povedal: „Choď a už nehreš.“ Láska bez pravdy je vždy otvorená na manipuláciu. Pravda s láskou vždy oslobodzuje a upokojuje, ako to skusujeme pri prijatí sviatosti zmierenia.

Všetci vieme, že talianski kamenári a stavitelia mostov boli vždy považovaní za najlepších odborníkov v celej Európe. Aj na Slovensku máme niekoľko železničných mostov a viaduktov, ktoré postavili práve oni. Aká hrozná však bola tragédia v Janove, keď sa v niekoľkomesačnom odstupe práve v Taliansku zrútili dva mosty a zahynulo hroznou smrťou niekoľko desiatok cestujúcich v osobných či nákladných autách.

V týchto dňoch sa riešil na Slovensku prípad profesora antropológie z Kanady, ktorý nám prišiel prakticky ukázať, ako sa treba starať a vychovávať deti a mládež v rómskych komunitách. Dnes už sedí za mrežami, odsúdený na 7 rokov väzenia, na základe dôkazov o sexuálnom zneužívaní maloletých rómskych dievčat. Kto mu dal povolenie na príchod na Slovensko s takýmto poslaním? To sa nikto neinformoval v jeho domovskej krajine, kto je to a aké sú jeho pohnútky? Stačí sa preukázať diplomom, profesorským titulom alebo pečiatkou akejsi pokútnej občianskej iniciatívy a už má dvere otvorené do našich rodín, materských, základných, stredných a vysokých škôl či internátov?

Pevne verím, že kniha, ktorú beriete do svojich rúk, vás nielen poučí, ale vám pomôže zorientovať sa a ubrániť seba, vaše deti a mládež v genderovej vojne, ktorá je, ako sme už viackrát počuli, horšia než obidve svetové vojny či komunistická ateizácia v našej drahej vlasti, celej Európe a svete. Chcem sa teda úprimne poďakovať jej autorovi za jeho evanjelizačné a pastoračné, prísne vedecké dielo a jeho neľahké kňazské účinkovanie. Pán Boh zaplať.”

+ Ján Orosch
trnavský arcibiskup

Knihu Levanduľová mafia si je možné zakúpiť tu:

https://www.christianashop.sk/levandulova-mafia/

Viac o vystúpeniach profesora Dariusza Oka sa dozviete na stránke: https://www.slovakiachristiana.sk/prof-oko-opat-na-slovensku-laska-v-pravde-s-papezmi-a-biskupmi-proti-homohereze-v-cirkvi/


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť