Aký úmysel majú mať tí, ktorí uzatvárajú manželstvo a ako by sa mali pripraviť na prijatie sviatosti? -

Aký úmysel majú mať tí, ktorí uzatvárajú manželstvo a ako by sa mali pripraviť na prijatie sviatosti?


31. decembra 2023
  Pokladnica viery

Tí, ktorí uzatvárajú manželstvo, by mali mať úmysel:

1. konať Božiu vôľu, ktorá ich volá do tohto stavu;
2. pracovať v tomto stave na spáse svojich duší;
3. vychovávať svoje deti, ak ich Boh nejakými požehná, ako kresťanov.

Ako by sa mali tí, ktorí vstupujú do manželstva pripraviť na to, aby plodne prijali túto sviatosť?

Aby plodne prijali túto sviatosť tí, ktorí vstupujú do manželstva, by sa mali:

1. úprimne zveriť Bohu, aby spoznali jeho vôľu a získali milosti potrebné pre tento stav;
2. porozprávať sa so svojimi rodičmi predtým, ako urobia akýkoľvek sľub, pretože to vyžaduje poslušnosť a rešpekt voči nim;
3. pripraviť sa dobrou spoveďou alebo, ak je to potrebné, generálnou spoveďou celého svojho života;
4. vyhnúť sa všetkým nebezpečným intímnym prejavom v slovách alebo skutkoch, kým sú v spoločnosti jeden druhého.

Tridentský katechizmus sv. Pia X.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista

Nadužívanie a zneužívanie slova „láska“ v Cirkvi ako duchovný kastračný nástroj proti katolíckej bojovnosti