Ako útočí diabol v hodinu smrti? -

Ako útočí diabol v hodinu smrti?

pch24.pl
21. apríla 2020
  Cirkev  

Celý náš život na Zemi je neustálym bojom o našu spásu. Najdôležitejšiu a poslednú bitku vo svojom živote však každý človek vybojuje v momente vlastnej smrti, v čase, kedy človek prechádza z pozemského sveta do ďalšieho života, alebo do smrti a zatratenia. Kto v tejto poslednej bitke prehrá, už nebude mať šancu na zmenu. Aby sme sa dokonale na túto bitku pripravili, mali by sme na vlastnú smrť myslieť počas nášho života a mali by sme správne využiť čas, ktorý nám bol daný. Tí ktorí myslia na to, že každý deň môže byť ich posledný a žijú v duchu Evanjelia, dokážu v poslednej bitke svojho života poraziť diabla a jeho úklady a dokážu uniknúť diablovým spárom lepšie, ako tí, ktorí tak nečinia.

Je potrebné myslieť na smrť, ako nás k tomu vedú cirkevní otcovia a učitelia. Ak budeme počas života myslieť na smrť, budeme sa jej postupne čoraz menej báť. Všimnite si ako sa svetskí ľudia myšlienke na smrť, chorobu a starobu vyhýbajú, pretože im takéto myšlienky kazia radosť zo svetských vecí. Sú tak veľmi prepojení so svetom, že myšlienka na smrť je pre nich nesmierne smutná a bolestná. Postupne ako starnú, sa ich pripútanosť k svetu zvyšuje, nedokážu sa odlúčiť od života a vecí, ktoré sú im tak nepredstaviteľne blízke.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Ak sa chcú ľudia pripraviť na hodinu svojej smrti, aby dokázali odolať útoku diabla, (ktorý má v čase smrti poslednú možnosť, ako získať ľudskú dušu do svojej moci), je potrebné sa na smrť pripravovať. Kto sa nepripravuje, môže urobiť chybu, vďaka ktorej navždy stratí Nebo a možnosť žiť v Božej blízkosti. Preto je potrebné žiť v duchu Evanjelií a tak, ako by  nás už zajtra, alebo v túto hodinu mala smrť prekvapiť.

V hodinu smrti na človeka diabol útočí štyrmi nebezpečnými spôsobmi. Snaží sa ľudí odkloniť od viery, snaží sa, aby prepadli zúfalstvu, prepadli pýche a takisto sa snaží ľudí oklamať, v podobe anjela svetla. V hodine smrti je potrebné sa vrúcne modliť a prosiť o Božiu ochranu, odmietať satana, otca klamstiev a lží a opierať sa o pravdy, ktoré učí Svätá katolícka Cirkev. Kto zostáva počas svojho života a smrti v duchovnej blízkosti Krista, nad tým nemajú diabli žiadnu moc.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Jezuita James Martin nevidí problém v spojení osláv mesiaca LGBT a Božského Srdca

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne