Aké sú prekážky manželstva a sú veriaci povinní oznámiť cirkevnej vrchnosti (tieto) prekážky? -

Aké sú prekážky manželstva a sú veriaci povinní oznámiť cirkevnej vrchnosti (tieto) prekážky?


10. marca 2024
  Pokladnica viery

Prekážky manželstva sú isté okolnosti, ktoré spôsobujú, že manželstvo je buď neplatné alebo nezákonné. Prvé z nich sú nazývané obmedzujúce prekážky a druhé zamedzujúce prekážky.

Obmedzujúcimi prekážkami sú napríklad príbuzenský vzťah do štvrtého stupňa, duchovný vzťah, slávnostný sľub čistoty alebo rozdiel v náboženstvách, tzn. ak je jedna strana pokrstená a druhá nie atď.

Zamedzujúcimi prekážkami sú napríklad zakázaný čas, jednoduchý sľub čistoty a podobne.

Veriaci sú povinní oznámiť cirkevnej vrchnosti prekážky, o ktorých vedia a z tohto dôvodu sú mená tých, ktorí sa chcú zosobášiť, ohlasované Cirkvou.

Tridentský katechizmus sv. Pia X.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní

Na slovíčko s Michaelom Mattom a Johnom-Henrym Westenom