7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 4. deň -

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 4. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok
16. marca 2022
  Cirkev


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Štvrtý deň rozjímaní nad životom sv. Jozefa nás sv. Alfonz vedie do požehnaného nazaretského domčeka, kde môžeme vidieť dokonalú harmóniu a súlad, ktorý tam medzi členmi sv. Rodiny panuje.

Sv. Jozef sa nestaral o nič iné viac, ako o prejavy zbožnej pozornosti a lásky voči Božskému Synovi. Predsa nás však upozorňuje na veľkú bolesť prečistého Jozefovho srdca i nepoškvrneného srdca Panny Márie, keď čítali z Božieho slova o utrpení Božieho služobníka, ktorý vykúpi svet. Obaja chápali, že toto je poslanie Ježiša.

V týchto chvíľach, znova a znova, obaja – sv. Jozef aj Preblahoslavená Panna Mária, odovzdávali všetko do Božej vôle a už dopredu sa zjednocovali s vykupiteľským utrpením ich Syna. Všetky svoje bôle povstávajúce z čítania svätých písem spájali s Božskou prozreteľnosťou, ktorá sa vo svojej večnej múdrosti rozhodla pre kráľovskú cestu kríža.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu