vdp. Ľubomír Urbančok -

Články od autora:

vdp. Ľubomír Urbančok -

Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, V. časť: Otec, živiteľ rodiny

Každý z nás vníma postavenie otca rodiny ako úzko späté s prácou. Posledné desaťročia sme boli svedkami toho, ako sa zmysel ľudskej práce pretransformoval vplyvom myslenia, ktoré je kresťanskej...

Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, IV. časť: Viera a spravodlivosť – dve kľúčové čnosti každého otca

V minulej katechéze sme poukázali na kľúčovú postavu otca ako hlavy rodiny. Aby otec svoje poslanie v rodine zvládol, kľúčovou je nadprirodzená čnosť viery, vzhľadom na to, že prvoradým...

Biskup Schneider na Slovensku a manipulácia redaktora liberálneho denníka Postoj

Milí čitatelia, prinášame vám článok veľadôstojného pána, otca Ľubomíra Urbančoka, ktorý vyšiel pôvodne na jeho blogu (https://www.oteclubomir.sk/blog/biskup-schneider-na-slovensku-amanipulacia-redektora-liberalneho-dennika-postoj) a na portáli Christianitas.sk je uverejnený s jeho súhlasom. *** Priatelia, iste...

Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, III. časť: Otec – hlava rodiny

predchádzajúce katechézy:Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, I. časť: Dom postavený na skaleKatechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, II. časť: „Ak Pán nestavia dom, márne...

Pozvánka k čítaniu knihy „Katolícka omša“ Mons. A. Schneidera

Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI., spomína vo svojich spomienkach na II. vatikánsky koncil, že prvou prerokovávanou témou koncilu bola otázka liturgie. Motiváciou k tomu bola snaha dať primát...

Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, II. časť: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ – Priorita Boha v rodinnom živote

predchádzajúca katechéza:Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, I. časť: Dom postavený na skale *** Ako kňazi sa často stretávame s rozličnými problémami, s ktorými sa na nás ľudia obracajú....

Katechézy o živote rodiny v duchu svätého Benedikta, I. časť: Dom postavený na skale

Každý kresťan si má stále viac a viac uvedomovať, že má pred sebou dve základné voľby. Buď si bude prispôsobovať svoju vieru svetu alebo bude tlakom sveta vzdorovať a bojovať...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 7. deň, posledný

Posledný deň rozjímania nad životom sv. Jozefa vedie sv. Alfonz náš pohľad do neba. Akej veľkej slávy sa dostalo sv. Jozefovi, ktorého už tu na zemi Duch Svätý vo...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 6. deň

V šiestom dni rozjímaní nad životom sv. Jozefa nám ukazuje sv. Alfonz blaženú smrť patriarchu v náručí svojho Božského Syna a svojej snúbenice Panny Márie. Aké hlboko radostné boli...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 5. deň

V tomto piatom dni rozjímania sv. Alfonz opisuje najčistejšou lásku, ktorou miloval svätý patriarcha Jozef svoju snúbenicu a Božské dieťa, Ježiša. Ako vrúcne ho milovala Panna Mária a akú...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 4. deň

Štvrtý deň rozjímaní nad životom sv. Jozefa nás sv. Alfonz vedie do požehnaného nazaretského domčeka, kde môžeme vidieť dokonalú harmóniu a súlad, ktorý tam medzi členmi sv. Rodiny panuje....

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 3. deň

Na tretí deň rozjímania nás necháva sv. Alfonz pozerať na poslušnosť sv. Jozefa Božej vôli, ktorý na pokyn anjela odchádza po dlhých siedmich rokoch z Egypta, aby sa vrátil...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 2. deň

V druhom dni meditácií pred sviatkom sv. Jozefa nám sv. Alfonz predstavuje pohotovosť sv. Jozefa v plnení Božej vôle pri záchrane života Božského dieťaťa pred tyranským Herodesom. Sv. Jozef neotáľa, okamžite...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 1. deň

V prvom dni meditácii k slávnosti Sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho sv. Alfonz odporúča veriacim, aby sa zamysleli nad rozhovormi, ktoré spolu viedli sv. Jozef a...

Vlci v ovčom rúchu

„Chráňte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, zvnútra sú však dravými vlkmi.“ Keby sme hľadali jedného z vplyvných autorov, ktorí majú vplyv na súčasný ideologický svet kontinentu, len...

Čo znamená byť skutočným kresťanom?

„Všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení.“ Minulú nedeľu sme rozjímali nad tým, že kresťanská viera nie je len akýmsi čistým formalizmom, hoci forma...

Tajomstvo skutočného oddychu

„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do Nebeského kráľovstva!“ Milovaní bratia a sestry! Posledné dni a týždne sa mnohí z nás zamýšľali nad otázkou, kam smeruje naša Cirkev...

Horlitelia pravej viery?

Dnes, keď slávime nedeľu po Nanebovstúpení Pána a kontemplujeme obraz nášho milovaného Spasiteľa, ktorý vystúpil k svojmu Otcovi, sa zároveň pripravujeme na Turíce. Pán nám posiela Tešiteľa – Ducha...

Posolstvo zosnulého kňaza p. Filipa Štajnera

Minulú sobotu sa zišli niekoľkí veriaci, aby sa rozlúčili so zosnulým kňazom, p. Filipom Štajnerom, ktorý zomrel na zákerné ochorenie. Toto ochorenie sa stalo známe zvlášť vďaka fyzikovi Stephenovi...

V tieni Božieho milosrdenstva

Pred 8 rokmi obletela svet informácia o liste emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý reagoval na rozhovor svojho bývalého kolegu Hansa Künga v nemeckom denníku Spiegel. Kontroverzný teológ v nej poznamenal...

Zomrel jeden z najväčších kritikov Jána Pavla II. a Benedikta XVI.

Včera večer obletela svet správa o úmrtí švajčiarskeho teológa Hansa Künga. Ten sa preslávil v posledných desaťročiach najmä tým, že jeho náuka bola v rozpore s náukou katolíckej Cirkvi, začo mu Vatikán...

Aký je náš postoj k utrpeniu Pána Ježiša na kríži

Na veľký piatok, 13. apríla 1979 sa arcibiskup Fulton Sheen v New Yorskej katedrále sv. Patricka 58.-krát prihováral svojim poslucháčom prostredníctvom televízie do celého sveta. Bolo to naposledy. O niekoľko...

Nedeľná homília

Bola raz jedna dedinka, v ktorej sa odohrávalo víkendové predstavenie cirkusu. Ľudia sa húfne hrnuli, aby si mohli pozorne pozrieť cirkusové predstavenie. Mnohé deti sa zvlášť tešili na predstavenie šaša....

Kristus vstupuje do Jeruzalema, aby ho ukrižovali

Máme už takmer vigíliu Kvetnej nedele, kedy si slávnostným spôsobom pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema, kde ho čaká Ukrižovanie a potupná smrť zo strany tých, ktorí mali v rukách...

Rozjímanie k slávnosti svätého Jozefa

Slávime slávnosť svätého Jozefa a už druhý rok ho prežívame v tejto mimoriadnej atmosfére, zapríčinenej koronavírusom. Táto atmosféra nám však môže byť zvláštnou pomocou v našom rozjímaní. Sme pozvaní, aby...

Ako byť radostný v čase Covidu?

Čo to je šťastný život ? Bratia a sestry, táto otázka bola veľmi pálčivá pre človeka už od dávneho staroveku. Veľkí myslitelia ľudských dejín o nej napísali celé traktáty. Keď...

Nemí diabli dnešných čias

„Za onoho času Ježiš vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý.“ (Lk 11,14) Milovaní bratia a sestry! Máme už tretiu pôstnu nedeľu a naďalej nás denne zaplavujú informácie ohľadom pandémie. Mnohí...

Hora premenenia ako cesta Veľkého resetu

Bratia a sestry! Prečo je vo svete zlo? Takto sme uvažovali minulú, prvú pôstnu nedeľu, keď sme vstupujúc do pôstneho obdobia, nachádzali odpoveď na túto zložitú otázku v Ježišovom Kríži. Boží...

Ako prežívať pôst? II. – Odovzdanosť do Božej vôle

Milovaní bratia a sestry ! Predvčerom sme spoločne rozjímali vo svätom evanjeliu nad modlitbou Pána. Tu sme si uvedomili, aký má mať rozmer naše prežívanie pôstneho obdobia skrze náš život...

Ako prežívať pôst? I.

Bratia a sestry, milí priatelia! Zajtra bude tomu týždeň, čo sme vstúpili do pôstneho obdobia. Na Popolcovú stredu sme dodržiavali prísny pôst, tak ako to Cirkev predpisuje, teda zdržiavali sme...