Život Krista podľa Fultona Sheena -

Život Krista podľa Fultona Sheena

Matej Gavlák
11. novembra 2022
  Cirkev Spoločnosť

Je ťažké vysvetliť neveriacemu človeku podstatu vašej viery za pár minút, keď sa vás spýta, prečo ste vlastne veriaci. Za mnohé roky som si zvykol odkazovať ľudí s takýmito otázkami na knihu zosnulého biskupa Fultona Sheena The Life of Christ Život Krista. Je to kniha písaná užasne jednoduchým jazykom, no Pána Ježiša predstavuje v tak novom, nečakanom a sviežom svetle, že musí zaujať azda každého, kto sa chce o Kristovi či kresťanstve niečo dozvedieť. Bohužiaľ, táto kniha je u nás takmer nedostupná a ľudí preto odkazujem na rôzne zahraničné stránky, kde si môžu napríklad stiahnuť do čítačky jej pdf verziu.

V každom prípade, niektoré z myšlienok Mons. Sheena naozaj stoja za pozornosť.

Biskup Fulton J. Sheen, 1956
zdroj: wikimedia commons / public domain

Zdroj Večného života

Už na začiatku biskup upozorňuje, že spása, ktorú Ježiš ponúka, nie je sociálna, ale duchovná: „Neprišiel zachrániť ľudí od chudoby, ale od hriechu.“ Toto je skutočnosť, ktorú mnohí kňazi i veriaci opomínajú a dbajú viac práve na sociálne a majetkové postavenie ľudí, než na ich duchovnú chudobu. Lenže toto je len prvé z mnohých Kristových učení, ktoré si Fulton všíma.

Ďalším je napríklad to, že nový kresťanský zákon, ktorý Kristus predstavil, hovorí jasne, a síce: „nevinný má trpieť za vinných“. Autor túto myšlienku ďalej rozoberá:

Len priemernosť môže prežiť. Tí, čo volajú čierne čiernym a biele bielym, budú odsúdení za netoleranciu. Len sivá prežíva.“

Je až neuveriteľné, že tieto slová boli napísané v 50. rokoch. Samozrejme, prvým, kto nasledoval toto učenie bol sám Ježiš, ale veriaci majú nasledovať Kristov príklad.

Tomu, čo nás učil, bolo sebaukrižovanie – milovať tých, čo nás nenávidia; prestať vyvolávať slávu slobode, kým nemáme zabezpečenú tiež spravodlivosť, pravdu a lásku Božiu.

Táto obeta však nie je zbytočná; naopak, krv a voda preliata Synom Božím na kríži sa stáva „zdrojom Večného života“, najväčšieho daru, aký sme mohli kedy dostať.

Každý niečo obetuje

Slová o obetovaní sa však platia pre všetkých ľudí. A všetci ľudia – tí, čo Krista nasledujú, ako aj tí, čo ho odmietajú – musia vo svojom živote niečo obetovať, niečo stratiť. Sú ľudia, ktorí sa rozhodli obetovať svoj život pre nižší účel: ak si vybrali fyzické a biologické potešenia tohto sveta, v skutočnosti obetovali svoju dušu, ktorá bude po smrti naveky stratená a ktorá máta už tu na zemi.

Ale sú tiež ľudia, ktorí sa rozhodli život obetovať pre väčší účel – vybrali si spásu duše, no to môžu dosiahnuť len skrze sebazapieranie a skrze dobrovoľné podrobenie sa krížu. Biskup Fulton vysvetľuje:

„(Ježiš) neučinil kresťanstvo jednoduchým – musí existovať nielen dobrovoľné zrieknutie sa všetkého, ale aj utrpenie, hanba a smrť kríža.“

Toto utrpenie však nie je daromné:

V Poslednom súde budú všetky národy rozdelené do dvoch skupín: na ovce a capov – na tých, ktorí Ho milovali a tých, ktorí Ho nenávideli.“

Zdroj: sacerdotus.com

Rozhodujúca otázka

Kým Ježiš hlásal všetky veci takéto a podobné, zástupy Ho poslúchali. Bola to reč síce pomerne tvrdá, ale ľudskému rozumu ešte dávala aký-taký zmysel. Následne však prišiel s učením, ktoré malo priazeň ľudu od neho definitívne odvrátiť. Biskup Sheen píše:

Rozhodujúcou otázkou v Ježišovom živote, pri ktorej mnohí od neho odpadli, sa stáva až… Eucharistia. I Judáš sa podlomil pri sľube o Nebeskom Chlebe.

To, že sa Ježiš dal ľuďom „za pokrm“ sa odzrkadľuje podľa biskupa Fultona aj na názve mestečka, kde sa narodil: slovo „Betlehem“ totiž znamená „Dom chleba“. Eucharistiou zostáva Ježiš s kresťanmi po všetky generácie – až do skončenia sveta.

Zloba hriechu

V neskorších kapitolách svojej knihy sa biskup Fulton Sheen venuje ukrižovaniu a zmŕtvychvstaniu Pána Ježiša Krista. „Keby ľudia neupadli do hriechu, Kristova smrť by nemala zmysel,“ upozorňuje svojich čitateľov. Biskup upozorňuje, že neplatí, žeby kresťanstvo neuspelo, ale to my sami sme Krista sklamali, keď povedal: „Zodvihni svoj kríž a nasleduj ma“, pričom my sme túto výzvu pričasto ignorovali.

Ukrižovaním a zmŕtvychvstaním nastáva nová epocha ľudstva. „Kríž bol Ježišov trón“, píše biskup Fulton a pokračuje:

Ježiš sa stal hlavou tohto nového ľudstva, keď sám na Seba prevzal vinu za všetky hriechy sveta.

Práve smrť na kríži a následné zmŕtvychvstanie bol najdôležitejším dôvodom, prečo vlastne Ježiš prišiel na tento svet. Práve touto heroickou obetou a nečakaným zázrakom otvoril Spasiteľ sveta brány Nebies celému ľudstvu. Avšak Kristovo ukrižovanie má ešte ďalší rozmer:

Aby ukázal zlobu hriechu, musel ukázať, čo dokáže hriech urobiť nekonečnému Dobru… zlo hriechu je v konečnom dôsledku ukrižovaním Bohočloveka.

Ale hriechom sa tiež vytvára dlh – a tento dlh môže byť splatený len niekým, kto je ochotný zaň preliať svoju krv.

Keď potom Ježiš vstal z mŕtvych a ukázal sa apoštolom, ukázal im tiež jazvy po klincoch, aby tak dokázal, že je to skutočne On. Ako si však všíma biskup Sheen, čím mali apoštoli v Neho väčšiu vieru, tým viac si uvedomovali, že „tieto stopy po klincoch sú menej dôkazom ukrižovania a väčšmi dôkazom nesmiernej lásky“. Lásky, ktorú má Ježiš ku všetkým ľuďom.

Osudové rozhodnutie

Life of Christ toho ponúka, samozrejme, ďaleko viac. Všíma si z viacerých uhlov jednotlivých apoštolov a prezentuje, v čom skutočne sklamali a kedy skutočne obstáli. Biskup Fulton si už od samého počiatku všíma vedúcu úlohu Petra, ktorý „akoby bol ich hovorcom“.

Biskup si však tiež všíma aj Pannu Máriu. „Tam, kde je jej Syn trpiteľom, Ona je spolutrpiteľkou,“ píše.

Skrátka, ak chcete hlbšie spoznať nášho Pána Ježiša Krista, ak chcete hlbšie spoznať kresťanskú vieru, táto kniha podáva všetky tieto aspekty zrozumiteľným a častokrát nečakaným spôsobom. Ježiš prišiel, aby svet spasil. My Mu môžeme povedať svoje „áno“ alebo „nie“. Ale nie je možné Syna Božieho jednoducho ignorovať. Len spraviť toto jedno osudové rozhodnutie.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Niekoľko poznámok k chystanému, trúfalo formulovanému, pastierskemu listu bp. M. Chovanca pre veriacich

Vďaka zvratu potratového rozhodnutia „Roe verzus Wade“ sa v USA narodilo 32-tisíc bábätiek

Pomocný biskup Athanasius Schneider obviňuje pápeža Františka z prenasledovania verných katolíkov

!!! Škandál: Cirkev v Taliansku financovala mimovládne organizácie, ktoré profitovali z prevádzačstva migrantov. Biskupi, kardináli aj pápež…