Výchova detí -

Výchova detí

„Je náročné trvať na svojom a zároveň zachovať pokoj.“ O spoliehaní sa na Božiu milosť a znižovaní nárokov

(Pani Kvetoslava pracuje ako zdravotná sestra, je matkou štyroch detí a vo voľnom čase sa venuje svojmu koníčku – záhrade. S manželom sa snažili vychovať deti ako tradičných katolíkov, avšak po...

„Viera sa odovzdáva hlásaním, kázaním, živým príkladom …“ O mieste detí v ráde univerza

(Pán Jozef žije v Púchove, pracuje ako riadiaci pracovník vo veľkej nadnárodnej firme, má tri deti a záľubu vo filozofii a teológii. Vedomosti načerpané z katolíckej tradície sa snaží uplatniť pri výchove detí.)...

Strach z trestu

Dariusz Zalewski

Tradičný pohľad Tradičná pedagogika pripúšťala telesné tresty. Tento postoj vyplýval z istého chápania sveta, ako aj zo skúseností predchádzajúcich generácií vychovávateľov a rodičov. Vychádzalo sa totižto z predpokladu, že osoby stojace vyššie v spoločenskej...

Ako viesť deti k správnym vonkajším prejavom

Friedrich Wilhelm Foerster

pokračovanie I. časti Zdvorilosť Nejeden hovorí: „Zdvorilosť vedie k pokrytectvu a pretvárke. Človek nie je verný sám sebe a zvyká si hovoriť niečo, čo nie je zajedno s jeho vnútorným presvedčením.“ Určite dochádza...

Výchova detí má viesť k cnostiam

Friedrich Wilhelm Foerster

Keď čítame názvy prác a kníh, ktoré každý rok vychádzajú o problematike výchovy, alebo programy svetových pedagogických kongresov, určite nás zarazí, koľkým rôznym odbornostiam sa venujú a ako úzko bývajú zamerané. A niet...

„Najviac ma zarmútilo, keď mi deti povedali, že ich nebaví kostol“. Otec štyroch detí o výchove

(Pán Juraj pracuje v štátnej službe, s manželkou vychovávajú štyri deti. Svoje deti sa snaží vychovávať prísne a v duchu tradičných hodnôt. Prax však často vyzerá inak.) V priebehu troch desaťročí od roku...

„Som rozhodne proti tzv. antiautoritatívnej výchove a všetkým krajnostiam, ktoré ju sprevádzajú.“ O „láskavej autorite“ s matkou troch detí

(Pani Beáta je vedecká pracovníčka, historička v odbore slovenských dejín, vychováva tri deti – dve dievčatá a chlapca. Svoje deti sa snaží viesť k zbožnosti a viere, vychovávať ich s láskou ale s rodičovskou autoritou.)...

Aká by mala byť katolícka výchova a aký by mal byť katolícky rodič?

Branislav Krasnovský

V minulosti ma zaujal výrok, ktorý znel takto: „Titanic postavili profesionáli, Noe bol amatér“. Zasiahol ma aj tým, ako vystihol podstatu skutočnosti. V dnešnej dobe sa totiž počet odborníkov...

Výchova detí

Brano