Pápežstvo -

Pápežstvo

Renesančné pápežstvo a jeho stručná charakteristika (1447 – 1534)

Branislav Krasnovský

Odporcovia katolíckej Cirkvi vnímajú renesančné pápežstvo ako negatívnu súčasť katolíckej histórie. Kritici katolíckej Cirkvi radi poukazujú na morálne prehrešky pápežov, nepotizmus, kritizujú ochotu renesančných pápežov riešiť existujúce problémy politickou...

Pápežstvo a svetská moc

Jozef Domin

Cirkev, katolícka a apoštolská, existuje vo svete, je viditeľná, skladá sa z ľudí a má viditeľné znaky svetskej organizácie. (O jej neviditeľných a mystických znakoch, ktoré má samozrejme tiež, teraz nebude reč.) Treba...

Pápeži a umenie

Blažej Ráček SJ

Pápeži renesančnej doby majú svoju vlastnú fyziognómiu; sú to deti svojej doby, s jej svetlými i tienistými stránkami. Sú to znamenití mecenáši a učenci a okrášľujú Rím veľkolepými stavbami a zbierkami. Dvaja z nich, Lev...

Najvýznamnejší pápeži v dejinách Cirkvi

Svätý Gregor I. Veľký Pochádzal z veľmi poprednej rímskej šľachtickej rodiny. Vyrástol v čase, keď živelné pohromy ako zemetrasenie, povodne, hlad, mor a k tomu vpády surových barbarov boli na dennom poriadku. Na...

Pápež proti revolúcii – bl. Pius IX.

Stanislav Trebatický

Od 18. storočia musela Cirkev bojovať so stupňujúcim sa tlakom revolúcie. Po ideologickej „prípravnej delostreľbe“ osvietencov, encyklopedistov a slobodomurárov, prešla revolúcia v roku 1789 do otvoreného boja na území Francúzska. Inštitúcia...

Pápež a jeho postavenie v katolíckej Cirkvi

Branislav Krasnovský

Keď si Kristus vyvolil 12 apoštolov, ustanovil ich ako spôsob zboru, do čela ktorého postavil apoštola Petra. Petrovi odovzdal kľúče od svojej Cirkvi (Mt 16, 13 – 19): 13...

Výčitky a nesúhlas s pápežským primátom

Sebastian Sabol OSBM

V ôsmom storočí prežíval Východ ťažké nepokoje, dokonca aj prenasledovanie, keď byzantskí cisári Lev III., Konštantín Kopronymos a Lev IV. jeden za druhým pod vplyvom mohamedánov a židov ohňom a mečom rozširovali novú...

Pápežská moc nad mocou cisára

Sebastian Sabol OSBM

Piaty všeobecný koncil Piaty, spočiatku vôbec nie všeobecný koncil, sa uskutočnil v Carihrade roku 553, bol zvolaný cisárom Justiniánom s vynúteným povolením pápeža Vigília. História tohto koncilu je veľmi zamotaná a nejasná,...

„Anathema na toho, kto verí inak! Peter prehovoril skrz Leva!“

Sebastian Sabol OSBM

Štvrtý všeobecný koncil, rok 451 Štvrtý všeobecný koncil bol zvolaný v záležitosti odsúdenia novej herézy monofyzitov, ktorú rozšíril archimandrita Eutychés. Ten učil, že vtelené Slovo Božie má len jednu prirodzenosť,...

Pápežstvo

Primát pápeža na prvých konciloch

Sebastian Sabol OSBM

Úvod Koncily vždy mali a majú v Kristovej Cirkvi veľký význam. Dodnes ich bolo dvadsaťjeden,1 ale schizmatickí pravoslávni uznávajú len prvých sedem, ktoré sa konali na východe ešte pred veľkou schizmou,...