Etiketa -

Etiketa

Zásnuby alebo ako sa má správať kresťanský gentleman ku svojej snúbenici

Jozef Domin

Zásnuby – súčasné tabu Slovo „zásnuby“ stratilo v dnešnej dobe u väčšiny obyvateľstva Európy akýkoľvek zmysel. Preto aj slová viažuce sa k tomuto základnému pojmu, ako napr. snúbenec/snúbenica, snubný prsteň, či dokonca...

Ako sa správa dobrý spoločník?

Ľudovít Michalský

Spoločnosť dobrého spoločníka nazýva toho, kto vie ušľachtilo a dobre zabaviť ostatných. Táto vlastnosť dobrého spoločníka nespočíva azda len v sypaní duchaplnosti, žartov a vtipov, alebo v tom, aby...

Potešenie z dobrého rozhovoru

Leonard Przybysz

V našom svete, v ktorom panuje anonymita, si mnoho ľudí neuvedomuje, že dobrý rozhovor je skutočným umením, pretože vďaka nemu sa spoločenský styk stáva pôvabný a príjemný. Potreba spoločenského života...

Ako sa správať k dáme

Ľudovít Michalský

V súčasnej dobe sme svedkami takého úpadku spoločenského správania, že akékoľvek hodnotenie pomaly stráca zmysel. Oblečenie, správanie a spoločenské ohľady dosiahli taký stupeň barbarizmu, že s údivom hľadíme na filmy spred roku...

Ako vychovávať dámu a gentlemana

Ewa Polak-Pałkiewicz

Je možné, že by rodičia na prahu veľkého duchovného dobrodružstva, akým je výchova detí, boli ešte pred sto rokmi či niekoľkými desaťročiami – predtým, než náš “kontinent” zmizol na...

Dvornosť, dvorenie a gentlemanstvo

Jozef Domin

Vznik dvornosti Dvornosť – kurtoázia, je kultúrny jav úzko spätý s kresťanskou civilizáciou. Ide v ňom o špecifickú formu vzťahu mužov k ženám, ktorá vychádza z prirodzeného obdivu mužov k ženskej kráse, telesnej i duševnej, ale je...

Krása svadobného obradu

Jozef Domin

Svadobný obrad, tak ako ho ustanovila katolícka Cirkev je nielen posvätením stavu manželského, ale aj spoločenskou udalosťou a v neposlednom rade príležitosťou na prezentáciu krásy či už konkrétnych účastníkov alebo obradu...

Aristokratizmus a gentlemanstvo

Jozef Domin

Zomrieť ako gentleman V slávnom veľkofilme Most cez rieku Kwai  sa zobrazuje stret dvoch svetov. Avšak nie je to stret Západu s Orientom (Japonskom) o čo vo filme ide, aj keď to...