Posledné dni klimatológov -

Posledné dni klimatológov

Jakub Wozinski
12. júla 2020
  História  

Zatiaľ čo mnohí katolíci znepokojení krízou v Cirkvi začínajú uvažovať, či už nežijeme v posledných dňoch, svoj vlastný naratív majú aj vyznávači klimatického náboženstva, ktorí predpovedajú koniec histórie.

Koronavírusová epidémia síce na istý čas odsunula do úzadia ostatné problémy, ale len čo sa situácia vráti do normálu, agitácia klimatistov bezpochyby ožije v oveľa intenzívnejšej forme. Hoci sa dnes ekológovia tešia, že zastavenie hospodárskeho života prospieva planéte, vôbec sa nevzdávajú svojho naratívu o konci sveta.

Známy ľavicový režisér Michael Moore, povzbudzujúc školskú mládež k účasti na tzv. klimatickom štrajku, napísal na Twitter: Planéta nás zabije skôr než my zabijeme planétu. Verte mi. Mladí ľudia vidia, že toto je už koniec. Dlho po tom, čo už tu nebudeme, budú nás preklínať za to, čo sme im urobili. Na konci dní nám pripomenú, že sme dovolili, aby necelé jedno percento ľudstva zničilo planétu.

Kedy podľa Moora bude koniec? Pravdepodobne o dvadsať rokov.

zdroj: pixabay

Hnev planéty

Alexandria Ocasio-Cortezová, politička krajnej ľavice americkej Demokratickej strany, nás už dvanásť rokov presviedča, že času máme oveľa menej. Na rozdiel od Michaela Moora však tvrdí, že ľudstvo sa môže vyhnúť svojmu koncu, keď sa zavedie tzv. Nový zelený údel (New Green Deal), čiže súbor socialistických riešení obmedzujúcich celú ekonomiku.

Hystéria spojená s údajným koncom čias podnecovaná médiami, politikmi a celebritami, mnohých pobáda uvažovať o tom, ako uniknúť katastrofám, napríklad tým, že sa presťahujú na miesta, ktoré nie sú ohrozené oceánom či dezertifikáciou. V západnej tlači už dlhší čas možno nájsť články o tom, ktoré regióny Európy alebo Spojených štátov sú najvhodnejšie, kam je najlepšie utiecť pred hnevom planéty.

Predpovede o hroziacom konci sveta, alebo skôr o konci ľudstva, má svoje korene predovšetkým v protestantskej kultúre, v ktorej už niekoľko storočí existujú rôzne vetvy, ktoré vyzývajú na radikálne zmeny kvôli blížiacemu sa koncu sveta. Teória Armageddonu či konečného stretu medzi dobrom a zlom, je kľúčovým prvkom doktríny adventistov a Jehovových svedkov. Popularitu si získala najmä v devätnástom storočí, teda počas tzv. Veľkého prebudenia protestantizmu v Spojených štátoch amerických, vyznačujúceho sa obrovským nárastom popularity týchto nových trendov.

Forsírovanie naratívu o blížiacom sa konci sveta o dvanásť či dvadsať rokov sa preto môže zdať v našej krajine čudné, ale v protestantských krajinách má dlhú tradíciu. Západné liberálne spoločnosti sa pod diktátom liberalizmu sekularizovali do takej miery, že dnes prijímajú novú verziu Armageddonu. Vyznávači klimatického náboženstva už nečakajú na druhý príchod Krista, ale na posledný boj (toto je naša druhá svetová vojna – presviedča Ocasio-Cortezová) medzi ekologicky uvedomelými občanmi milujúcimi planétu a veľkými znečisťovateľmi a ľuďmi, ktorí páchajú „ekologické hriechy“.

Skôr ako ľudstvo dokáže zničiť planétu – dramaticky predpovedá dnes zelená ľavica – planéta zničí ľudstvo.

Milenaristický komunizmus

Podľa mnohých marxistických bádateľov bola veľkou, ba možno najdôležitejšou inšpiráciou pre komunizmus Karla Marxa práve protestantská tradícia eschatologického myslenia.

Americký ekonóm Murray Rothbard dokonca tvrdil, že autor kapitálu bol milenaristický komunista, ktorého teória predstavovala vyvrcholenie dlhej tradície radikálnych siekt, akými boli napríklad nemecký a holandský anabaptizmus zo 16. storočia alebo skupiny vznikajúce v Anglicku počas občianskej vojny v 17. storočí.

Duch Karla Marxa sa bezpochyby vznáša aj nad súčasnou klimatickou verziou príbehu o posledných dňoch, o čom svedčí aj New Green Deal. Ľudia ohlasujúci príchod posledných dní často tvrdia, že súčasná situácia je taká dramatická, že opodstatňuje prijatie mimoriadnych opatrení, čiže podriadenie celej ekonomiky prísnej kontrole.

V tomto duchu vo svojej knihe s názvom This Changes Everything: Capitalism vs Climate (Zmeniť všetko: kapitalizmus verzus klíma) Naomi Kleinová tvrdí, že veci zašli priďaleko, aby bolo možné zostať nečinným. Hľadá takmer náboženský jazyk a píše: A začala som vidieť znamenia, (…) ukazujúce, ako by naliehavá potreba reagovať na klimatickú krízu mohla položiť základy masového hnutia, ktoré by spojilo všetky tieto zdanlivo odlišné otázky do jedného súvislého naratívu o tom, ako chrániť ľudstvo pred ničivou silou krutého, nespravodlivého sociálneho systému a destabilizovanej klímy.

Inými slovami povedané, Kleinová tvrdí, že odpoveď na blížiacu sa klimatickú apokalypsu si vyžaduje aj zásadnú zmenu sociálno-ekonomického systému. Svoje argumenty k tejto téme zopakovala v ďalšej knihe vydanej pred niekoľkými mesiacmi, nazvanej The Burning Case for a Green New Deal (Naliehavá potreba Nového zeleného údelu), v ktorej okrem iného odporúča zavedenie opatrení na obmedzenie leteckej dopravy, spotreby mäsa a spotreby energie.

Apokalypsa v podmieňovacom spôsobe

Pozoruhodnou črtou súčasného naratívu, ktorý v médiách vnucujú prívrženci klimatického náboženstva, je však to, že koniec ľudstva predstavujú spravidla v podmieňovacom spôsobe. Keď predpovedajú blížiacu sa katastrofu, vystupujú ako proroci ohlasujúci podmienky, po splnení ktorých sa ľudstvo podarí zachrániť. Veľkňazi ekologického kultu tvrdia, že klimatický Armageddon je možné odvrátiť len vtedy, keď ich ľudstvo začne počúvať. Bez splnenia tejto podmienky by argumenty v prospech radikálnej zmeny spoločenského a hospodárskeho života nemali zmysel, pretože inak ľudstvo bude len pasívne čakať na svoj koniec.

Výzva ľudstvu, aby sa prebudilo, má, samozrejme, aj skrytý význam. Podľa Naomi Kleinovej svet potrebuje nový Marshallov plán vyžadujúci viac úsilia ako akýkoľvek iný doteraz realizovaný program na svete. Rovnako ako v prípade Nového zeleného údelu, väčšina návrhov predpokladá nielen zavedenie mnohých obmedzení v živote občanov, ale aj vynakladanie obrovských zdrojov do technologických riešení na ochranu planéty. Najviac by na tom získali veľké korporácie špecializujúce sa na nové, energeticky úsporné, nízkouhlíkové a ekologické technológie.

Najznepokojujúcejším efektom sekulárnej verzie teórie konca sveta je však to, že účinne odvádza pozornosť ľudí od duchovných otázok. Boj za záchranu planéty sa stáva absolútnou prioritou, pri ktorej je všetko ostatné druhoradé. Mnoho ľudí žije v predtuche klimatickej katastrofy a neuvedomuje si, že ozajstná katastrofa sa odohráva v ich dušiach.

Úplne nečakane sa však nad majstrovsky pripravovaným plánom na presadenie nového, čoraz radikálnejšieho klimatického programu na celosvetovej úrovni, objavil veľký otáznik. Hospodárska a finančná kríza spôsobená koronavírusom bleskovo zmenila priority a možno oveľa naliehavejšou prioritou ako „zachrániť planétu“ bude banálna potreba postaviť hospodárstvo na nohy.

© Všetky práva vyhradené. Článok bol prebraný z partnerského webu PCH24.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Násilie, voľby a demokracia. Skutočne to k sebe nepasuje? Dejiny hovoria niečo iné…

Recenzia knihy Roberta kardinála Saraha – Katechizmus duchovného života

Kardinál Ladaria, bývalý prefekt Dikastéria pre náuku viery, zrušil účasť na októbrovej Synode. Šíria sa špekulácie o príčine jeho rozhodnutia

National Geographic: „Exorcizmus je skutočný fenomén“