Ovládli synodu v Európe progresivisti? Francúzska novinárka informuje o vážnych pochybnostiach -

Ovládli synodu v Európe progresivisti? Francúzska novinárka informuje o vážnych pochybnostiach


19. septembra 2022
  Krátke správy

V katolíckej Cirkvi v Európe sa šíria otvorené listy a články kritizujúce podobu národných synodálnych dokumentov, ktoré boli zaslané do Ríma pred kontinentálnou fázou synodálnych konzultácií. Ako upozorňuje francúzska novinárka Solène Tadiéová, ozývajú sa hlasy, podľa ktorých sú národné synodálne syntézy často veľmi selektívne.

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com

Ukončenie prvej konzultačnej fázy synody o synodalite 15. augusta viedlo k protestom niektorých katolíkov a lídrov v Európe, ktorí tvrdia, že ich názory neboli v prvej fáze synodálnych diskusií zohľadnené,“ píše Solène Tadiéová v National Catholic Register.

Hlavná kritika diecéznej fázy sa týka nedostatočnosti niektorých národných syntéz. () Takéto komentáre vyslovili predovšetkým mladí ľudia zo západoeurópskych krajín, ktorí vo svojich komentároch naznačujú, že sa nestotožňujú s obsahom dokumentov, ktoré ich cirkevní predstavitelia poslali do Ríma a ktoré v mnohých prípadoch vyzývajú k radikálnej zmene doktríny,“ píše Tadiéová.

Otvorené listy kritizujúce synodálne syntézy zaslali okrem iných aj mladí ľudia z Belgicka, Írska a Portugalska. Syntézy z týchto krajín podporovali požiadavky na ordináciu žien, zrušenie povinného celibátu alebo zmeny smerom k LGBT. Mladí ľudia vo svojich listoch píšu, že toto vôbec nechceli.

Pri čítaní odporúčaní synodálneho riadiaceho výboru som bol skľúčený,“ povedal Peadar Hand, jeden zo signatárov írskeho otvoreného listu.

Zdá sa, že odporúčania vyjadrujú skôr to, čo sa považuje za očakávania od mladých katolíkov, než to, čo majú skutočne radi vo svojej viere a v Cirkvi. Nemôžem hovoriť za všetkých veriacich v Írsku, ale som mladý katolík a medzi všetkými mladými katolíkmi, ktorých poznám, nie sú žiadne očakávania zmien navrhovaných synodálnym riadiacim výborom,“ dodal.

V mnohých krajinách, upozorňuje Solène Tadiéová, sa na diecéznej synode zúčastnilo iba malé percento katolíkov – napríklad v Luxembursku to bolo len 1 % veriacich.

V Portugalsku dokonca dvaja kňazi považovali konečnú národnú syntézu za takú nedostatočnú, že vytvorili vlastnú syntézu na základe diecéznych diskusií.

Mnohí portugalskí kňazi sú veľmi nešťastní, smutní a šokovaní syntézou biskupskej konferencie,“ hovorí páter Mendo Ataíde.

Kvôli používaniu pojmov ako LGBTQI+ alebo odkazom na spory medzi sociálnymi a sexuálnymi skupinami syntéza predstavuje ideologickú víziu, ktorá málo rešpektuje vieru, ktorá nám bola odovzdaná,“ dodal kňaz, ktorý pôsobí ako farský vikár v diecéze Cascais.

Solène Tadiéová sa s týmto problémom obrátila na sestru Nathalie Becquartovú, podsekretárku Biskupskej synody, ktorá poukázala na to, že Duch Svätý hovorí prostredníctvom synodálneho procesu, aj keď samotný proces je nedokonalý; syntézy z celého sveta majú poskytnúť úplnejší obraz toho, čo chce Duch Svätý povedať.

Tadiéová ďalej poznamenala, že mnohé pochybnosti sa vynárajú aj v súvislosti s úlohou kardinála Jeana-Clauda Hollericha, generálneho relátora synody o synodalite a de facto vedúceho európskeho synodálneho procesu, ktorý sa vyslovil za zmenu Katechizmu o homosexualite, kritizoval povinnosť celibátu a vyslovil sa za kňazstvo žien.

MH

Zdroj: ncregister.com, ilustračná fotografia – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry