Omša – stále rovnaká obeta -

Omša – stále rovnaká obeta


19. septembra 2022
  Pokladnica viery

Neexistuje žiadna dvojaká obeta. Je to tá istá obeta ako na Kalvárii, len sa prejavuje inak. Tridentský koncil o tom hovorí veľmi presne: tá istá obeta, ten istý kňaz ako na kríži, len spôsob obetovania je rozdielny. Na kríži obeta krvavá, na oltári tiež obeta, ale nekrvavá.

Avšak koľko ľudí je prítomných na svätej omši a nemá o tomto najsvätejšom tajomstve ani len potuchy! Ak sa modlia, možno čítajú rôzne modlitby, ktoré sú vhodné na iné časy. Niektorí poznajú výraz „najsvätejšia obeta“, ale nevedia, aká je to istá a hrozná skutočnosť.

Raoul Plus SJ – Myšlienka zmierenia


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní

Na slovíčko s Michaelom Mattom a Johnom-Henrym Westenom