Nie všetci v Nemecku súhlasia s tamojšou „Synodálnou cestou“ -

Nie všetci v Nemecku súhlasia s tamojšou „Synodálnou cestou“


22. februára 2022
  Krátke správy  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Hoci sa na prvý pohľad zdajú byť nemeckí katolíci jednotní vo svojom úsilí o „modernizáciu“ Cirkvi, pravda je predsa len trochu iná. Časť veriacich v krajine sa obáva, že sa ich nemecká katolícka cirkev dostáva do schizmy.

Reportéri amerického National Catholic Register sa boli pozrieť do Nemecka, aby zistili, aké vlastne sú nálady tamojšej katolíckej laickej verejnosti. Z odpovedí, ktoré sa im dostali, je zrejmé, že samotní veriaci sú nejednotní v tom, ako vnímať cestu, po ktorej sa vybrali ich biskupi, aj keď väčšina s nimi zjavne súhlasí. Pojmy „Cirkev“ a „LGBT“ sa dnes v miestnych médiách objavujú pospolu neustále, akoby skutočne šlo o akýsi prirodzený stav vecí. NC Register k tomu uvádza:

Najnovší vývoj, ktorý sa odohral na poslednom plenárnom zasadnutí Synodálnej cesty vo Frankfurte a nie je záväzný pre všeobecnú Cirkev, vyvolal značné znepokojenie medzi katolíkmi v Nemecku, ktorí sa snažia zostať verní učiteľskému úradu Cirkvi. Títo doktrinálne verní katolíci, ktorí sa považujú za malú menšinu v Nemecku, s obavami hľadia na to, čo sa deje, no zároveň si všímajú skutočnosť, že de facto vnútorná schizma Cirkvi, ktorá existovala už roky, sa teraz naplno odhaľuje.“

Zakladateľ laického združenia Neuer Anfang (Nový začiatok), ktorá je kritická ku nemeckej Synodálnej ceste, Bernard Meuser, pre noviny povedal, že „schizma prichádza so všetkou svojou brutalitou“. O útokoch na Beneditka XVI., obviňovaného z krytia škandálov, ktoré on sám však popiera, Meuser vyhlásil, že aspoň pomohlo odhaliť, „kto patrí do akého tábora“. Také správanie je podľa neho niečo: „Čo som v Cirkvi nikdy nezažil.

Podľa Mathiasa von Gersdorffa z miestnej pobočky TFP existovali snahy o rozšírenie LGBT agendy v nemeckej cirkvi vždy, no až Synodálnou cestou sa podarilo vytvoriť „oficiálnu platformu“ na zavádzanie tejto praxe.

Rímsky korešpondent časopisu Der Spiegel, Frank Horning, Američanom zas osvetlil, že téma sexuálneho zneužívania je v celom Nemecku v súčasnosti „témou číslo 1“. Hovorí: „Je to v Nemecku obrovská téma, zvlášť oproti Taliansku, kde sa o tom nehovorí vôbec.“ Podľa nemeckého novinára téma zneužívania môže byť rozhodujúcou pre mnohých jeho krajanov, ktorí sa rozhodnú Cirkev opustiť. Aj preto v Nemecku podľa neho cítiť silný celospoločenský tlak na nejakú reformu. NC Register pokračuje:

Hornig sa priznal k dojmu, že mnohí katolíci opustili Cirkev kvôli škandálu so zneužívaním a „už sa nechcú vrátiť“; a že hoci je vo farnostiach niekoľko „úprimných, tradičných a konzervatívnych veriacich“, nemeckí katolíci „majú vo všeobecnosti tendenciu byť skôr otvorení, liberálni a svetskí“. Chcú, aby sa Cirkev „otvorila a priblížila spoločnosti.“

Nemecká Synodálna cesta sa v krajine odovzdáva miestnym veriacim práve pod náterom „odpovede na škandály so zneužívaním“. Väčšina biskupov v krajine ju podporuje. Meuser na to odpovedá, že tieto škandály „sú len využívané na radikálnu reštrukturalizáciu Cirkvi“ a že treba zahájiť „súdne procesy a nie „reformu“ Cirkvi“.

Ofenzíva nemeckej Synodálnej cesty je podľa Carstena Brennecka, jedného z obhajcov Benedikta XVI., širokospektrálna a zahŕňa aj masový útok na osobu emeritného pápeža, podsúvaný najmä médiami. Podľa Brennecka je to spôsobené tým, že Benedikt je vnímaný „skôr ako prekážka Synodálnej ceste“. Zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, pre noviny uviedol: „Nemecko a náboženstvo je nebezpečná zmes – a to platilo už pred reformáciou. Nanešťastie, história sa opäť opakuje – len v tomto prípade sú biskupi stratení, nepripravení a naivní.

MG

Zdroj: National Catholic Register, titulný obrázok – kitchenandresidentialdesign.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Násilie, voľby a demokracia. Skutočne to k sebe nepasuje? Dejiny hovoria niečo iné…

Recenzia knihy Roberta kardinála Saraha – Katechizmus duchovného života

Kardinál Ladaria, bývalý prefekt Dikastéria pre náuku viery, zrušil účasť na októbrovej Synode. Šíria sa špekulácie o príčine jeho rozhodnutia

National Geographic: „Exorcizmus je skutočný fenomén“