Koniec tradičnej omše? Iba ak vo sne -

Koniec tradičnej omše? Iba ak vo sne

Jozef Duháček
24. júna 2024
  Cirkev

Internetový portál rorate-caeli.blogspot.com uviedol, že vo Vatikáne sa chystá „konečné riešenie“ problému tradičnej omše. Tento portál má za múrmi Vatikánu celkom spoľahlivý zdroj, ktorý už v minulosti viackrát presne informoval o tom, čo sa pripravovalo. Zdá sa, že arcibiskup Roche a jeho šedá eminencia, progresivistický teológ Andrea Grillo, nezaspali na vavrínoch a uvedomujú si, že ani Traditionis custodes nezakrútilo dostatočne nenávidenej tradičnej omši krkom. Preto sa očakáva nový klinec do rakvy tejto škvrny na krásnej tvári novej Cirkvi. Čím je stará latinská omša, o ktorú má podľa väčšiny episkopátu záujem len niekoľko excentrických staromilcov, taká nebezpečná, že ju treba takto rázne potierať? Teologické a liturgické rozpory medzi starou a novou omšou sme tu už viackrát rozoberali. Je tu však ešte iný aspekt.

Záber zo slúženia tradičnej latinskej sv. omše
zdroj: wikimedia commons

Portál Crisis Magazine uviedol, že podľa prieskumu, uskutočnenom v Spojených štátoch v priebehu 30 mesiacov medzi januárom 2019 a júnom 2021, vzrástla návštevnosť latinských tradičných omší o 30 %, z priemerných 145 na 196 duší na bohoslužbu. Magazín to komentoval ako prekvapujúce, pretože v rovnakom čase – Covid – boli skoro všetky kostoly zatvorené.(1)

V tom istom časovom období však celková návštevnosť katolíckych kostolov v Spojených štátoch klesla približne o 5 %. Koľko teda v Amerike chodí do kostola ľudí? Podľa Pew Research je v USA cca 52 miliónov dospelých katolíkov.(2) Účasť na nedeľnej omši v USA je podľa prieskumu Pew Research okolo 25 %, teda zhruba 13 miliónov duší(3) a 5 % z nich, teda tí, ktorí prestali na sväté omše chodiť, je obrovské číslo, zhruba 650 000 ľudí. Pre Novus ordo to síce nebola úplná katastrofa, pretože čísla sa mierne obnovili, ale návrat k predcovidovým časom sa nekonal.(4)

Podľa článku uverejneného v roku 2018(5) bola týždenná účasť na svätej omši medzi 21- až 29-ročnými v Spojených štátoch v roku 1955 73 % a v roku 2018 to spadlo na 25 %. Medzi 60-ročnými a staršími bola v roku 1955 účasť na nedeľných omšiach tiež 73 %. V roku 2018 bola týždenná účasť na omši u 60-ročných a starších už iba 49 %.

Z dlhodobej perspektívy je to hrozivá vyhliadka. Ak nebude ľudí, ktorí sa budú ženiť a sobášiť, následne mať deti a neprivedú ich do Cirkvi, potom bude katolícka populácia naďalej klesať až na hranicu vyhynutia. Veď za 63 rokov klesol podiel 21–29-ročných, ktorí navštevujú nedeľnú omšu o 50 %. Zmenilo sa niečo v Cirkvi medzi rokmi 1955 a 2018? Či? Alebo je všetko v poriadku a netreba sa báť?

Čo nám teda naznačujú aktuálne štatistiky Novus ordo? Podľa iného prieskumu sa(6) priemerná miera návštevnosti v rokoch 2009 a 2012 pohybovala okolo 40 %. Medzi rokmi 2016 až 2019 bola 34 % a priemerná návštevnosť v rokoch 2020 až 2023 bola 30 %. Vyzerá to, že každé tri-štyri roky klesne účasť na omši o 4 percentá.

Ak sa trend neustáleho poklesu účasti nezmení, o 40 rokov rokov nebude na Novus ordo v Spojených štátoch chodiť nikto. Rodiny, ktoré sa zúčastňujú v USA omše Novus ordo, majú v priemere 2,1 dieťaťa – čo populačne sotva nahradí rodičov a nesľubuje kompenzáciu padajúcej účasti. Takže ak sa nestane nejaký zázrak, ani nová generácia katolíkov nezadrží smrť Novus ordo. Samozrejme, teraz hovoríme o pomeroch v USA. Pomery v západnej Európe sú však veľmi podobné, ak nie horšie, Južná Amerika a Afrika sú trochu iné.

Čo hovoria prieskumy a štatistiky o tradičnej latinskej omši? V Spojených štátoch je 17 755 farností (s ďalšími 585 pastoračnými centrami a 2 618 misiami).(7) Priemerný počet nedeľných omší vo farnosti bol 3,8 (v roku 2010).(8) Tradičnú latinskú omšu slávi približne 658 farností.(9) V tomto výpočte neuvažujeme tradičné omše, ktoré celebrujú kňazi Kňazského bratstva sv. Pia X.

Jednoduchý výpočet ukáže, že v Spojených štátoch sa na nedeľnej Novus ordo omši účastní približne 163 katolíkov (13 000 000 katolíkov / 79 640 omší). Priemerný počet katolíkov, ktorí sa zúčastňujú tradičnej latinskej omše, je spomínaných 196 duší na omšu v 658 farnostiach. Z nich 15 % neslúži latinskú omšu každú nedeľu. Zo zostávajúcich farností, 52 % ponúka aspoň jednu nedeľnú tradičnú omšu a 33 % ponúka viac ako jednu. Na základe toho spočítame zhruba 776 tradičných latinských omší každú nedeľu.

Z toho plynie, že účasť na nedeľnej tradičnej latinskej omši v Spojených štátoch sa pohybuje okolo 152 096 ľudí (776 omší x 196 priemerných účastníkov). To predstavuje cca 1,1 % všetkých katolíkov, tradičných i moderných, ktorí chodia každú nedeľu na omšu. Na prvý pohľad to vyzerá ako zanedbateľný počet a človek by sa čudoval, prečo pápež a Dikastérium pre bohoslužbu a sviatosti neprestávajú so snahou tradičnú omšu zakázať. Vari sa boja jedného percenta? Vari jedno percento farníkov, ktorí v nedeľu chodia na tradičnú omšu slúženú diecéznym kňazom, kňazom v jednote s pápežom, bez poškvrny „neregulárneho“ vzťahu, je problém, ktorého sa treba báť?

Tradičná latinská sv. omša, Prostějov 2023
zdroj: wikimedia commons

Malé číslo však skrýva veľký príbeh, pretože tradičné omše síce tvoria iba 0,97 % z celkového počtu omší v USA ale, ale celkovo sa na nich účastní 1,1 % zo všetkých na omšu chodiacich katolíkov. Teda návštevnosť na tradičnej omši je o 20 % vyššia ako na Novus ordo.(10)

Podľa inej štúdie 98 % tých vo veku 18 – 39 rokov, ktorí uprednostňujú tradičnú latinskú omšu, chodí do kostola každú nedeľu.(11)

Jedna lokálna štúdia samozrejme nedokazuje všetko, ale podčiarkuje jeden veľmi špecifický fakt. Percentuálne je medzi tradičnými katolíkmi podiel tých, ktorí chodia každú nedeľu na svätú omšu veľmi vysoký. Je taký aj napriek stále väčším prekážkam a komplikáciám, ktoré im hierarchia kladie. Zvyčajne sa neslúži vo farskom kostole, neslúži sa ani v každej farnosti a títo ľudia obetujú mnoho času, peňazí a vlastné pohodlie len preto, aby sa v nedeľu zúčastnili bohoslužby. Na rozdiel od tých, ktorí sa hlásia k ľahko prístupnej Novus ordo omši. Vysokú účasť na tradičnej omši medzi ľuďmi do 39 rokov potvrdzuje aj alternatívny prieskum.(12)

Okrem toho je teba uvážiť aj priemerný počet detí na rodinu oddanú tradičnej latinskej omši. Podľa iného prieskumu je 3,6 dieťaťa, čo je o 70 % na rodinu viac ako pri ľuďoch z Novus ordo.(13)

Ak to zhrnieme, tradičnú latinskú omšu navštevuje vyššie percento tých, ktorí sa k tejto liturgickej forme hlásia, ich rodiny majú v priemere viac detí a ich mladí ľudia ju navštevujú oveľa častejšie.

Na druhej strane Novus ordo má nižšie týždenné percento návštevnosti, klesajúci trend účasti, rodiny majú v priemere menej detí a mladí ľudia z Novus ordo oveľa častejšie prestávajú chodiť na bohoslužby, ba opúšťajú Cirkev vo veľkých počtoch.

Ak sa tieto trendy nezmenia, je na mieste domnienka, že tradičná latinská omša v priebehu nasledujúcich desaťročí, prinajmenšom v USA, predbehne v absolútnych číslach nedeľnej účasti Novus ordo.

Samozrejme, tieto prognózy sú veľmi hrubé, nezohľadňujú množstvo faktov, sú postavené len na amerických reáliách a nepredpokladajú zmeny trendov. Nepredpokladajú ako napríklad, že synodálny proces, tridsiata verzia novej evanjelizácie, sprevádzanie teplých a pohlavne zmätených, diakonky a prijímanie na ruku tento prepad zastavia a trend sa obráti a kostoly s miništrantkami a dúhovými vlajočkami budú každú nedeľu natrieskané tak, že budú praskať vo švíkoch…

Kým sa tak nestane, úplne jednoduchá extrapolácia vývoja poklesu na NOM strane a nárastu na tradičnej strane ukazuje, že tradičná latinská omša by mohla predbehnúť Novus ordo v 21. storočí už v 60. rokoch 21. storočia.

A toto je dôvod, prečo ju treba zakázať.

Text vychádza z niekoľkých príspevkov, ktoré na blogu substack zverejnil užívateľ Father Spiritus

(1) https://crisismagazine.com/ opinion/the-growth-of-the-latin-mass- a-survey
(2) https://www.pewresearch.org/ short-reads/2024/04/12/9-facts-about- us-catholics/
(3) https://www.pewresearch.org/religion/ 2021/12/14/about-three-in-ten-u-s-adults-are- now-religiously-unaffiliated/
(4) https://www.catholicnewsagency.com/news/ 254674/gallup-poll-church-attendance-sees- slight-uptick-still-below- pre-pandemic-levels
(5) https://www.catholicleague.org/ catholic-church-attendance-drops/
(6) https://www.catholicnewsagency.com/news/ 254674/gallup-poll-church-attendance-sees- slight-uptick-still-below- pre-pandemic-levels
(7) https://www.usccb.org/ offices/public-affairs/laity-and-parishes
(8) https://www.ncronline.org/news/ study-finds-us-catholic-parishes-growing- larger-more-complex
(9) https://crisismagazine.com/opinion/ the-growth-of-the-latin-mass-a-survey
(10) https://crisismagazine.com/opinion/ the-growth-of-the-latin-mass-a-survey
(11) https://fssp.com/ latin-mass-among-millennials-study/
(12) https://onepeterfive.com/ 2019-20-tlm-survey-what-we-learned- about-latin-mass-attending-young-adults/
(13) https://liturgyguy.com/ tag/mass-attendance/


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať