Dobrovoľná chudoba a jej tri stupne -

Dobrovoľná chudoba a jej tri stupne


18. júla 2021
  Pokladnica viery

Svätí a učitelia duchovného života spomínajú tri stupne chudoby. Na prvom sú tí, čo navonok opustili veci tohto sveta, ale vôľou ich neopustili, majú ich radi. O týchto sme povedali, že nie sú skutočnými rehoľníkmi, ale len zdanlivými… Na druhom stupni chudoby stoja tí, čo i navonok i vôľou opustili veci tohto sveta a ani v reholi sa neklonia k zbytočným veciam, ale veľmi visia na veciach potrebných. …

Treba sa nám usilovať dostať sa na tretí stupeň chudoby, na ktorom si človek pramálo váži aj potrebné veci. To je chudoba v potrebných veciach. Nesmieme sa kloniť nielen k zbytočným, ale ani k potrebným veciam.

Sv. Alfonz Rodriguez S. J. – Kresťanská dokonalosť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Prečo démoni, okultisti a čarodejnice nenávidia medailu svätého Benedikta

V diaľke sa už črtá budúca pandémia. Vatikán a OSN k nej kráčajú bez strachu, ruka v ruke

V Maďarsku klesol počet katolíkov za desať rokov o jeden milión! Sčítanie ukázalo neblahý trend sekularizácie

Nemeckej rodine, ktorá utiekla do USA pred prenasledovaním za domácu školu, hrozí deportácia!!! Nelegálnym migrantom však nie. Ozve sa pápež, tak ako v Marseille?