Dnes slávime sviatok Petra a Pavla -

Dnes slávime sviatok Petra a Pavla


29. júna 2020
  Krátke správy

Katolícka Cirkev dnes slávi sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla. Tento sviatok patrí medzi najstaršie formy úcty svätých. Peter i Pavol boli umučení v Ríme v roku 67 za cisára Nera. Prvý pápež Peter bol ukrižovaný dole hlavou na Vatikánskom vŕšku, sv. Pavol (rímsky občan) bol sťatý pri Ostijskej bráne.

Pozostatky apoštolov sa ihneď stali predmetom osobitnej úcty. Od roku 258 ich kresťania ukrývali v katakombách. Až za panovania cisára Konštantína boli ostatky prenesené do baziliky, ktorá bola postavená na mieste umučenia sv. Petra. Úcta k apoštolom bola v celej histórii kresťanstva veľká, do roku 1969 bolo v kalendári až 8 sviatkov zasvätených ich pamiatke. V súčasnosti máme v kalendári iba 3 sviatky: 25. január – sviatok Obrátenia sv. Pavla apoštola, 22. február – Katedra sv. Petra apoštola a 29. jún – sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla.

Svätý Peter, pôvodne Šimon pochádzal z Palestíny z mestečka Betsaida. Jeho brat Ondrej bol tiež apoštolom. Peter znamená Skala, toto meno mu prisúdil Pán Ježiš, keď ustanovil svoju Cirkev. Petrova púť apoštola začala v Palestíne, nasledovala v Antiochii a Korinte, a napokon skončila v Ríme, kde ho ukrižovali.

Svätý Pavol pochádzal z Tarzu v Malej Ázii. Jeho pôvodné meno bolo Šavol. Bol veľkým prenasledovateľom prvých kresťanov, avšak na ceste do Damašku sa mu zjavil náš Pán. Od tej doby sa stal kresťanom. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla v Ríme postavenej v 4. storočí.


MV

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista

Nadužívanie a zneužívanie slova „láska“ v Cirkvi ako duchovný kastračný nástroj proti katolíckej bojovnosti

Kresťanská tradícia Európy: Procesie a vlečky v akte kajúcnosti a smútku