Contardo Ferrini, laik s puncom svätosti -

Contardo Ferrini, laik s puncom svätosti

Branislav Krasnovský
26. októbra 2021
  Cirkev

Nielen cirkevní hodnostári, kňazi, mnísi a mníšky vtláčajú katolíckej Cirkvi svoju nezmazateľnú pečať, inšpirovanú Ježišom Kristom. Aj medzi laikmi existuje množstvo veriacich, ktorí si svojou zbožnosťou, láskou ku Kristovi, dobrotou a zmyslom pre povinnosť vydobyli miesto medzi blahoslavenými či svätými, takže sú inšpiráciou aj pre dnešných veriacich, často pohodlných a mnohokrát aj vlažných vo viere. Práve laici sú dôkazom skutočnosti, že človek môže rozkvitnúť v nádherný kvet katolíckej viery a zbožnosti na každom mieste, kam ho Boh zasadí.

Dňa 26. októbra si pripomíname sviatok blahoslaveného Contarda Ferriniho, ktorý sa narodil 4. apríla 1859 v talianskom Miláne a umrel 17. októbra 1902 v talianskom meste Suna. Contardo Ferrini bol známym talianskym právnikom, ktorý v čase, keď bolo moderné byť v Taliansku antiklerikálom a patrilo priam k spoločenskému bontónu kritizovať katolícku Cirkev, sa nielen otvorene hlásil ku svojmu katolicizmu, ale žil aj zbožným spôsobom života, pričom nezanedbával ani charitatívnu činnosť.

Contardo Ferrini
zdroj: parrocchiamirandola.it

Ako právnik vyučoval na viacerých univerzitách v Pavii, Messine či Modene. Dokázal obdivuhodne spojiť katolícke učenie s múdrosťou svätcov a vedou. Vynikal svojimi spismi, bezúhonnými mravmi, zbožnou pokorou a praktickou vierou. Ako sám hovorieval, veľkým vzorom v detstve mu bol jeho otec Rinaldo Ferrini, profesor matematiky a prírodných vied na strednej škole, ktorý bol takisto prísne veriaci katolík. Synovi Contardovi vštepil do srdca lásku ku Kristovi a katolicizmu, a tiež ho naučil hovoriť aj po francúzsky, nemecky a španielsky. Veľký vplyv na jeho zbožnosť mala aj jeho matka Luigia, ktorá učila mladého Contarda katolícke modlitby.

Už ako mladý študent na gymnáziu prekvapoval svojich učiteľov, spolužiakov a všetkých svojich blízkych svojou neohrozenosťou pri obrane katolíckej viery. Spolužiaci ho volali „náš malý svätý Alojz“, pretože veľmi obdivoval svätého Alojza Gonzagu. V jeho knižnici sa nachádzali knihy o tomto svätcovi zo 16. storočia, ktorý sa stal patrónom študentov. Fascinovalo ho, akú cestu Alojz Gonzaga vykonal – od ľahtikárskeho vojaka až ku katolíckému svätcovi, ktorý sa nakazil pri ošetrovaní chorých na mor.

Po prvom svätom prijímaní vo veku 12 rokov vstúpil Contardo Ferrini do Bratstva Najsvätejšej sviatosti. Ako 17-ročný už študoval na univerzite v Pavii, aby ako 21-ročný získal titul doktora práv. Okrem klasického práva sa špecializoval aj na históriu rímsko-byzantského práva, kde sa stal medzinárodne uznávaným odborníkom. Jeho práce boli natoľko inšpirujúce, že postgraduál študoval na Berlínskej univerzite. Práve v Berlíne, kde videl laxný vzťah ku katolicizmu, sa jeho viera prehĺbila a posilnila. Tamojší pobyt ho presvedčil o univerzálnosti a duchovnej sile rímskokatolíckej viery a Cirkvi.

Po návrate z Berlína prednášal na univerzitách v Messine, Modene a Pavii, a už ako 26-ročný sa stal vysokoškolským profesorom. Dlho rozmýšľal, či sa stane svetským kňazom, členom rehole, alebo sa ožení. Zvolil si tretiu cestu. Žiaľ, nepodarilo sa mu založiť si rodinu, takže nakoniec zostal slobodným laikom. V roku 1886 sa stal členom Tretieho rádu svätého Františka a kvôli starostlivosti o starých, chorých a biednych sa stal členom charitatívnej Spoločnosti svätého Vincenta de Paul.

Svoj ďalší život delil medzi prácu na univerzite, svoj osobný duchovný rozvoj v Treťom ráde sv. Františka a charitatívnu činnosť o tých najbiednejších v spolku sv. Vincenta de Paul. Chýr o jeho viere, vzdelanosti a dobrote sa čoskoro rozšíril po celom Taliansku. V roku 1902 sa nakazil pri ošetrovaní chorých na týfus a zomrel v dnešnej obci Verbania na brehu jazera Lago di Maggiore, kam si išiel unavený z ošetrovania chorých oddýchnuť.

V roku 1909 pápež Pius X. poveril kardinála Andreu Carla Ferrariho, arcibiskupa Milána, aby otvoril proces na podporu Ferriniho kanonizácie. Pápež Pius XI. ho následne vyhlásil za ctihodného a pápežom Piom XII. bol blahorečený 13. apríla 1947. Jeho telo je uctievané v kaplnke milánskej Katolíckej univerzity. Contarda Ferriniho si nesmierne vážil aj františkánsky kardinál Agostino Gemelli, ktorý napísal jednu z prvých kníh o tomto blahoslavenom laikovi.

Contardo Ferrini je patrónom talianskych univerzít a pedagógov.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života