Jozef Domin -

Články od autora:

Jozef Domin -

Hilaire Belloc – prorok oživenia otrockého štátu

Anglický spisovateľ, historik a novinár Hilaire Belloc sa narodil vo francúzskom meste La Celle-Saint-Cloud 27. júla 1870. Jeho otec, Louis Belloc, bol francúzskym republikánskym antiklerikálom a liberálom a jeho matka Bessie Rayner...

Pápežstvo a svetská moc

Cirkev, katolícka a apoštolská, existuje vo svete, je viditeľná, skladá sa z ľudí a má viditeľné znaky svetskej organizácie. (O jej neviditeľných a mystických znakoch, ktoré má samozrejme tiež, teraz nebude reč.) Treba...

Zásnuby alebo ako sa má správať kresťanský gentleman ku svojej snúbenici

Zásnuby – súčasné tabu Slovo „zásnuby“ stratilo v dnešnej dobe u väčšiny obyvateľstva Európy akýkoľvek zmysel. Preto aj slová viažuce sa k tomuto základnému pojmu, ako napr. snúbenec/snúbenica, snubný prsteň, či dokonca...

Ako sa prispôsobiť zmenám a neistotám v ľudskom živote

Pandémia koronavírusu  razantne narušila život spoločnosti a priniesla so sebou mnohé, nie práve najpríjemnejšie zmeny. Ľudia sa musia prispôsobiť novej realite, čo nemusí byť pre mnohých z nich práve...

Koronavírus, izolácia a karanténa. Ako sa ľudia vyrovnávajú s negatívnymi situáciami. Kto sa spolieha na Boha, má jasnú výhodu

Epidémia koronavírusu, nútená izolácia a karanténa vytvorili silný emocionálny tlak na ľudí. Závisí od mnohých faktorov, ako sa človek dokáže s neistotami vyrovnať, najmä keď sa úplne zrúti rutina...

Ako bojovať proti pokušeniam

Pokušenia sú každodenným problémom, s ktorým nemusia zápasiť len bežní veriaci, ale s ktorými zápasili aj svätci. Diabol pokúšal aj Božieho Syna, ktorý vzal na seba ľudskú prirodzenosť a...

Veľkonočné ľudové zvyky na Slovensku: na pomedzí pohanstva a kresťanstva

Veľkonočné sviatky sú vrcholom kresťanského roka. Dielo spásy je dokonané skrze zástupnú obetu Nášho Pána Ježiša Krista, jeho pochovanie a zmŕtvychvstanie. Kresťania na celom svete oslavujú tento sviatok už od...

Príprava na akciu K a väzenie

Ako sme už povedali, averzia voči reholiam sa udržiavala v novoveku konštantne. Vadili už Lutherovi a Henrichovi VIII. a o francúzskych revolucionároch a ich pokračovateľoch ani nehovoriac. Rády boli prenasledované v slobodomurárskom Mexiku rovnako ako...

Akcia K – komunistický teror proti katolíckym reholiam

Za krásny nový svet Marxisticko-leninský teror komunistickej mocenskej elity proti vlastným obyvateľom v štáte bol širokospektrálny a zasahujúci do najodľahlejších zákutí života spoločnosti. Pod drobnohľadom revolučného dozoru boli všetci, počnúc pomocnými...

Úbytok kňazských povolaní: „Udriem pastiera a stádo sa rozpŕchne…“

Nové Turíce alebo bankrot? Existuje a vždy existoval jeden závažný indikátor úpadku viery v katolíckej Cirkvi a tým je úbytok kňazských a rehoľných povolaní. Je to vec natoľko evidentná, že sa nedá zahovoriť...

Varovanie z Akity: kardináli sa postavia proti kardinálom!

predchádzajúca časť: http://christianitas.sk/tri-varovania-panny-marie-la-salette-fatima-a-akita/ Panna Mária vo Fatime Vidíme, že posolstvo z La Salettu sa nestretlo s dostatočným pochopením a náprava nenastala. Panna Mária sa však vo svojom milosrdenstve rozhodla neprestať v napomínaní svojich...

Tri varovania Panny Márie – La Salette, Fatima a Akita

Výnimočnosť doby, výnimočnosť oproti akémukoľvek obdobiu odo dňa, keď rímsky cisár Konštantín Veľký legalizoval kresťanstvo v Milánskom edikte a umožnil tak vznik kresťanského sveta, sa prejavuje aj výnimočnosťou zjavení. Kresťanský svet,...

Matka Božia nám dáva zbraň – ruženec a škapuliar

Panna Mária Ružencová Jedno z najdôležitejších stredovekých zjavení bolo to, ktoré sa udialo sv. Dominikovi v roku 1206 vo francúzskom Prouille. Sv. Dominik tam pôsobil ako misionár medzi heretickou sektou albigéncov...

Súkromné zjavenia Panny Márie

V modernej dobe, pod ktorou môžeme rozumieť z pohľadu striktne katolíckeho celý novovek, počínajúci protestantskou revolúciou a deštrukciou stredovekej Christianitas, sme si zvykli na súkromné zjavenia so širokou publicitou, veľkým vplyvom na...

František z Assisi a krása chrámu

Chudoba tela alebo chudoba v chráme? Mnohí veriaci katolíci si zamieňajú požiadavku vlastného odriekania a askézy s odopieraním krásy a bohatstva pri vzdávaní pocty Bohu. Dráždia ich „prehnane“ vyzdobené kostoly a dušujú sa (podobne...

Predstava blaženosti v Božskej komédii

Očistec Do Očistca odchádzajú obaja pútnici vyšplhajúc sa po Luciferovom chrbte a objaviac škáru v skalách Pekla. Tou sa pretisnú a ocitnú sa pri Oceáne. Podľa popisu a prítomnosti Oceánu, by sa teda...

Umelý potrat a duše politikov

Desivá realita masového vraždenia nenarodených detí, v súčasnom svete, kladie pred katolíckych politikov závažnú úlohu – za každú cenu sa pokúsiť zastaviť, alebo aspoň spomaliť tento proces. Doba, ktorá sa...

Košickí mučeníci

V tomto roku si pripomíname významné výročie umučenia svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého, ktorí zahynuli ako obete protestantskej náboženskej revolúcie a vzbury proti Cirkvi. K umučeniu, od ktorého...

Dvornosť, dvorenie a gentlemanstvo

Vznik dvornosti Dvornosť – kurtoázia, je kultúrny jav úzko spätý s kresťanskou civilizáciou. Ide v ňom o špecifickú formu vzťahu mužov k ženám, ktorá vychádza z prirodzeného obdivu mužov k ženskej kráse, telesnej i duševnej, ale je...

Krása svadobného obradu

Svadobný obrad, tak ako ho ustanovila katolícka Cirkev je nielen posvätením stavu manželského, ale aj spoločenskou udalosťou a v neposlednom rade príležitosťou na prezentáciu krásy či už konkrétnych účastníkov alebo obradu...

Aristokratizmus a gentlemanstvo

Zomrieť ako gentleman V slávnom veľkofilme Most cez rieku Kwai  sa zobrazuje stret dvoch svetov. Avšak nie je to stret Západu s Orientom (Japonskom) o čo vo filme ide, aj keď to...

Mimo Cirkvi niet spásy

Po II. vatikánskom koncile, keď sa modernizmus a liberalizmus v Cirkvi rozmohol na neuverenie, býva zvykom spochybňovať, alebo aspoň zahmlievať večné a nemenné učenie Cirkvi. Deje sa tak často...