Jacek Bartyzel -

Články od autora:

Jacek Bartyzel -

Oltár a trón, III. časť

pokračovanie II. časti a dokončenie Kresťanská ústava štátov Najúplnejší výklad katolíckej náuky o štáte v modernej dobe priniesol pápež Lev XIII., najmä v encyklike o kresťanskom politickom poriadku Diuturnum illud...

Oltár a trón, II. časť

pokračovanie I. časti Modely vzťahov Ideálny vzťah medzi cirkevnou a politickou spoločnosťou sa nazýva podľa Gelázia I., pápeža v rokoch 492 – 496, „gelaziánsky“ alebo tiež teória „dvoch mečov“ (duchovného...

Oltár a trón, I. časť

Pochopiteľné obavy katolíckej verejnej mienky v našej vlasti vzbudzuje vzmáhajúca sa invázia kristofóbnych síl lokálneho „zapaterizmu“, ktorá čoraz častejšie šermuje sloganom boja o „svetský štát“. Treba si uvedomiť, že...

Čo povedal Pius XII. o demokracii?

Už viac ako sto rokov na katolícke sociálne učenie vrhá tieň tzv. kresťanská demokracia, ktorá ako huba prilepená k stromu vysáva z neho miazgu. A to napriek tomu, že sám...

Rozprava o fašizme a „antifašizme“. Antifašizmus demoliberálov

Deväťdesiate výročie Pochodu na Rím štyroch kolón fašistických squadristov zavŕšený bez jediného výstrelu kapituláciou a abdikáciou demoliberálnej (ne)vlády, podnecuje k úvahe o fenoméne fašizmu. Bezpochyby sa objaví k tejto...

Existuje božské právo kráľov?

V zásade je legitimizmus založený na dynastickom práve, podľa ktorého kráľ je kráľom ani nie tak vďaka následníctvu (keďže tam, kde sa vyskytuje následníctvo, môže dôjsť aj k vydedeniu), ale...

Legitimita moci v tradičnej monarchii

Svet tradičnej monarchie je pre modernú mentalitu nepochopiteľný. Zákonodarstvo v demokracii je právnym prepisom vôle náhodne zhromaždených jednotlivcov, ktorí podľa svojich preferencií či rozmarov nariaďujú, čo od daného momentu...

Bankári, novodobé kniežatá, ktoré nám vládnu

Úplne odlišný obraz predstavuje moderný intelektuál a s ním ešte v 18. storočí spojený meštiak. V prvom rade obaja sú a cítia sa vykorenení z existujúcej spoločnosti a necítia...

„Kniežatá, ktoré nám vládli…“

Rozhorčujeme sa nad správaním politických, hospodárskych, kultúrnych a najmä mediálnych „elít“, ktoré robia toľko rozruchu vo svete a hlboko ovplyvňujú podobu nášho kolektívneho, ba dokonca, chtiac-nechtiac, aj osobného života....

Oltár a trón III.

Kresťanská ústava štátov Najúplnejší výklad katolíckej náuky o štáte v modernej dobe priniesol pápež Lev XIII., najmä v encyklike o kresťanskom politickom poriadku Diuturnum illud z 29. júna 1881 a...

Oltár a trón II.

Modely vzťahov Ideálny vzťah medzi cirkevnou a politickou spoločnosťou sa nazýva  podľa Gelázia I., pápeža v rokoch 492 – 496 , „gelaziánsky“ alebo tiež teória „dvoch mečov“ (duchovného a sekulárneho)....

Oltár a trón I.

Pochopiteľné obavy katolíckej verejnej mienky v našej vlasti vzbudzuje vzmáhajúca sa invázia kristofóbnych síl lokálneho „zapaterizmu“, ktoré čoraz častejšie šermujú sloganom boja o „svetský štát“. Treba si uvedomiť, že...