Hilaire Belloc -

Články od autora:

Hilaire Belloc -

Oživenie latinčiny (1937)

Som zvedavý, čo sa mi podarí dosiahnuť v mojej snahe o oživenie všeobecného používania latinčiny. Vždy mi to pripadalo ako jedna z tých nevyhnutných reakcií, bez ktorých nedokážeme obnoviť...

Kapitalistická anarchia nevydrží naveky

pokračovanie III. časti – O nestabilite kapitalizmu a rôznych riešeniach tejto nestability V dnešnom kapitalistickom svete pôsobia tri prvky, s rozličnými cieľmi, ktoré však spoločne pracujú na nástupe otrockého štátu. Sú...

O nestabilite kapitalizmu a rôznych riešeniach tejto nestability

pokračovanie II. časti – Zánik otrockého a vznik kapitalistického štátu V druhej časti krátkej série článkov podľa knihy Otrocký štát bola zhrnutá Bellocova úvaha o procese, ktorým sa otrocký štát...

Zánik otrockého a vznik kapitalistického štátu

pokračovanie I. časti – Pred Kristom spočívala Európa na otroctve V prvej časti sme priblížili Bellocovu definíciu jednotlivých pojmov, s ktorými vo svojej úvahe pracuje, resp. ako nahliada na otroctvo...

Pred Kristom spočívala Európa na otroctve

V knihe Otrocký štát prináša katolícky apologéta Hilaire Belloc, jeden z najväčších v 20. storočí, zaujímavú analýzu spoločenského vývoja. Ukazuje v nej, že otroctvo v európskych dejinách nielenže nie je neznámym fenoménom;...

Komunizmus je úplné otroctvo

Komunizmus (ktorý je iba jedným, a pravdepodobne prechodným prejavom novovekého útoku) hlása, že je zameraný k istému dobru, teda odstráneniu chudoby. Ale už vám nepovie, v čom ono dobro...

Európa a viera

Osamotenosť duše – to je dielo Reformácie. To je jej hlavný plod, z ktorého neodvratne vyplývajú jej ostatné dôsledky, nielen tie, ktorých nepríjemnosť najviac bije do očí a ktoré ohrozujú naše...

Zánik Christianitas a vznik národných štátov

Človek, ktorý dnes hľadí na Európu, odhaľuje túto čudesnú nesúmernosť: je to jediná veľká civilizácia, ale bojuje na smrť sama so sebou. S ťažkosťami si uchováva postavenie, ktoré tak dlho...