Zasvätí pápež František Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie? -

Zasvätí pápež František Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie?

Krystian Kratiuk
28. februára 2022
  Cirkev


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj obrázku: Flickr

Strašná vojna na Ukrajine pokračuje. Západný svet je v šoku – ilúzia o „konci dejín“, pacifizme a demoliberalizme praskla ako mydlová bublina. Vatikán sa obmedzuje na triviálne vyhlásenia, pretože sa zjavne obáva Putinovho hnevu. A predsa má Cirkev mocnú zbraň, ktorú dodnes naplno nevyužila. Napriek jasnému príkazu Matky Cirkvi.

13. júla 1917 Panna Mária vo Fatime vyslovila jedny z najšokujúcejších slov v dejinách mariánskych posolstiev. Jej proroctvo obsahovalo takmer apokalyptickú víziu nešťastí, ktoré mali postihnúť svet, a predpovedalo vojny, hladomor, prenasledovanie Cirkvi a Svätého Otca. Dala tiež konkrétne pokyny, čo urobiť, aby sa to všetko nestalo:

Aby sa tomu zabránilo, budem prosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a aby sa na prvé soboty v mesiaci konalo zmierne sväté prijímanie. Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a zavládne mier. Inak bude rozširovať bludy do celého sveta a prídu vojny a prenasledovanie Cirkvi; dobrí budú na smrť mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť, veľa národov bude zničených; ale moje Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťazí. Svätý Otec mi Rusko zasvätí, takže sa obráti a svetu bude dané žiť v mieri nejaký čas.“

Zdá sa, že Panna Mária nemohla svoju žiadosť predložiť jasnejšie. Napriek tomu však jedna z vizionárok vo Fatime, Lucia, 13. júna 1929 si zapísala, že pápež má vykonať zasvätenie Ruska „v jednote so všetkými biskupmi celého sveta“.

Žiaľ, dodnes málo katolíkov praktizuje pobožnosť prvých sobôt a zasvätenie Ruska Svätým Otcom v podobe, o ktorej písala sestra Lucia, sa nikdy neuskutočnilo. A svet naďalej trpí kvôli bludom Ruska, ktorých pochmúrnym vyvrcholením je ďalšie kolo krvavých bojov na Ukrajine.

Ján Pavol II. nezasvätil Rusko menovite

Nemecký duchovný kardinál Paul Josef Cordes pri príležitosti stého výročia fatimských zjavení priznal, že s poľským pápežom hovoril po tom, ako Svätý Otec zasvätil celý svet Srdcu Panny Márie. Stalo sa tak 25. marca 1984 vo Vatikáne. Starý kardinál potvrdil, že Ján Pavol II. mal v úmysle splniť žiadosť Panny Márie tak, ako ho o to žiadala – teda menovite zasvätiť Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu. Podľa nemeckého kardinála však pápež ustúpil vatikánskym diplomatom, ktorí ho „silným naliehaním“ presvedčili, aby tak neurobil, pretože by to mohlo mať neblahé politické následky. Podľa nemeckého kardinála Ján Pavol II. napriek tomu na obede po slávnosti zasvätenia sveta Panne Márii hovoril s radosťou a povedal, že niektorí pravoslávni biskupi urobili ústretový krok a sami v tých dňoch zasvätili Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

To však ešte nie je doslovné naplnenie vôle Panny Márie. Podľa citovaného nemeckého kardinála to „nepriamo“ priznal aj samotný Ján Pavol II., pretože Svätý Otec, kľačiac pred sochou Panny Márie, pridal vetu, ktorá nebola v oficiálnej verzii textu zasvätenia, a v ktorej sa spomínajú nielen „všetky národy“, ale aj „najmä tie národy, o ktorých zasvätenie si sama žiadala“.

Katolícki komentátori sa rozchádzajú v interpretácii tohto pokusu o splnenie prosieb Panny Márie. V roku 2001 sestra Lucia dos Santosová údajne povedala arcibiskupovi Tarcisiovi Bertonemu, bývalému štátnemu sekretárovi Svätej stolice, že zasvätenie pápeža Jána Pavla II. z roku 1984 „bolo v nebi prijaté“. Avšak napríklad dnes už zosnulý páter Gabriele Amorth, bývalý predstavený exorcistov v Ríme, ktorý bol prítomný pri zasvätení v roku 1984, zastával opačný názor. Podľa jeho názoru zasvätenie, o ktoré Mária žiadala, nebolo splnené. Duchovný o tom hovoril rok pred svojou smrťou v rozhovore pre LifeSiteNews.com:

„Zasvätenie ešte nebolo vykonané. Bol som tam 25. marca na Svätopeterskom námestí. Sedel som v prvom rade, takmer som sa dotýkal Svätého Otca. Ján Pavol II. chcel zasvätiť Rusko, ale jeho okolie sa obávalo, žeby to rozhnevalo pravoslávnych. Preto keď Jeho Svätosť na kolenách zasväcovala svet, dodala vetu: „najmä tých národov, o ktorých zasvätenie si sama prosila“. Takže to nepriamo zahŕňalo aj Rusko. Konkrétne zasvätenie však ešte nebolo vykonané. Vždy sa dá urobiť. V skutočnosti určite bude vykonané,“ tvrdil páter Amorth.

Zdroj obrázku: Flickr

Je pochopiteľné, že katolícki publicisti sa dohadujú o platnosti tohto Wojtylovho zasvätenia sveta a všetkých národov Božej Matke. Nikto však nepochybuje o tom, že Rusko sa neobrátilo, a iba ak by k takémuto obráteniu došlo, mohli by sme si byť istí, že Máriina žiadosť bola katolíkmi splnená podľa jej vôle.

Nemecký biskup Athanasius Schneider, ktorý pôsobí v Kazachstane, sa taktiež domnieva, že k zasväteniu ešte nedošlo. V rozhovore pre Rorate Caeli v roku 2016 uviedol, že katolíci sa musia „modliť, aby pápež skoro zasvätil menovite Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, a vtedy to Srdce zvíťazí, za čo sa Cirkev oddávna modlí slovami: „Raduj sa, Panna Mária, lebo ty sama si zničila všetky herézy na celom svete.“ Pred dvoma rokmi, na začiatku pandémie tzv. koronavírusu, aj americký kardinál Raymond Burke vyzval na zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako to žiadala Panna Mária vo Fatime. Ako zdôraznil, „ateistický materializmus a komunizmus naďalej ohrozujú svet a samotnú Cirkev, preto je tento akt potrebný viac ako kedykoľvek predtým.“

Mesiac po tom, čo kardinál Burke vyslovil tieto slová, začali americkí katolíci ružencovú krížovú výpravu – každodennú modlitbu na príhovor fatimskej Panny Márie. Na každodennej modlitbe sa okrem iných začali zúčastňovať katolíci z Ugandy, Talianska, Francúzska, Nemecka, Pakistanu, Austrálie, Spojeného kráľovstva, USA a mnohých ďalších krajín. Spomínaný biskup Schneider zložil pre túto celosvetovú ružencovú krížovú výpravu osobitnú modlitbu:

Ó, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ty si svätá Božia Matka a naša nežná Matka. Pozri sa na utrpenie, v ktorom žije Cirkev a celé ľudstvo v dôsledku šírenia materializmu a prenasledovania Cirkvi. Vo Fatime si varovala pred týmito bludmi, keď si hovorila o bludoch Ruska. Ty si prostredníčka všetkých milostí. Vypros u svojho božského Syna túto osobitnú milosť: aby pápež zasvätil Rusko Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa Rusko obrátilo, aby vo svete zavládlo obdobie pokoja a aby Tvoje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo prostredníctvom autentickej obnovy Cirkvi v nádhere čistoty katolíckej viery, svätosti bohoslužieb a svätosti kresťanského života. Ó, Kráľovná ruženca a naša sladká Matka, obráť na nás svoje milosrdné oči a milostivo vypočuj túto našu dôvernú modlitbu. Amen“

Povzbudzujem každého katolíka, ktorému leží na srdci osud sveta a Cirkvi, aby sa najmä teraz, po ďalšej ruskej agresii, modlil vyššie uvedené slová biskupskej modlitby.

Počas pontifikátu pápeža Františka sa zdá, že záujem oficiálnych vatikánskych činiteľov o fatimské posolstvo je minimálny. Pápež počas svojho rímskeho pôsobenia sa viackrát stretol s Vladimírom Putinom a keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vydal vyhlásenie, v ktorom vyzval všetky zúčastnené strany, aby sa „zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré spôsobujú ešte väčšie utrpenie obyvateľstva, destabilizujú mierové spolužitie a diskreditujú medzinárodné právo“, čiže na jednu úroveň postavil dôvody Ukrajincov a Rusov v tomto konflikte: „Stále je tu priestor na vyjednávanie, stále je tu priestor na múdrosť, ktorá… ochráni legitímne ašpirácie všetkých a zachráni svet pred šialenstvom a hrôzami vojny.“ V komuniké chýbalo rozhodné odsúdenie nespravodlivého útoku na suverénnu krajinu.

Samotný pápež František sa doteraz nevyjadril, ale zvolil si prekvapivú cestu osobnej intervencie na ruskom veľvyslanectve. Svet by to mlčanie pochopil a ocenil, ak by nakoniec zasvätil Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie tak, ako si to sama želala, a dnes tomu už nič nebráni – takýto obrad v spolupráci s biskupmi z celého sveta sa dá vďaka dnešným technológiám zorganizovať za niekoľko dní.

Necháme sa prekvapiť?


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak