Život v stredoveku -

Život v stredoveku

Stredoveké cechy ako ochrana proti kapitálu a pred nekvalitným tovarom

Václav Oliva

Vznik cechov Silným činiteľom a podporovateľom rozkvetu stredovekého remesla a z neho vyplývajúceho blahobytu robotníckych, remeselníckych a meštianskych tried boli cechy. Táto inštitúcia podporovaná Cirkvou a z nej vychádzajúca, spôsobila veľmi mnoho dobrého: 1) Ani...

Prvé univerzity a vzdelávanie v stredoveku

Joanna Babiarz

Podľa jednej z čiernych legiend – ktorá stále nachádza veľa prívržencov – katolícka Cirkev od začiatku svojej existencie bránila rozvoju vedy, vedomostí a pokroku, aby udržiavala jednoduchých ľudí v...

Školstvo v stredoveku

Václav Oliva

Základné vzdelanie Prvý krok k organizovaniu školstva sa uskutočnil v dobe Karla Veľkého a to tým, že r. 826 nariadil pápež Eugenius II., aby pri každom biskupskom kostole bola zriadená škola, avšak...

Charakter stredovekého mesta

František Hrušovský

Aby mestá už svojou výstavbou mohli zodpovedať svojmu cieľu, každé mesto bolo vybudované primeraným spôsobom. Preto bolo každé mesto vybudované podľa plánu, ktorý sa prispôsoboval terénu, na ktorom mesto...

Cechy v stredoveku – ochrana proti kapitálu a nekvalitnému tovaru

Václav Oliva

Vznik cechov Silným činiteľom a podporovateľom rozkvetu stredovekého remesla a z neho vyplývajúceho blahobytu robotníckych, remeselníckych a meštianskych tried boli cechy. Táto inštitúcia podporovaná Cirkvou a z nej vychádzajúca, spôsobila veľmi mnoho dobrého: 1) Ani...