Fatima: Prípad Döllinger -

Fatima: Prípad Döllinger

ThLic. Peter Mášik
18. septembra 2023
  Cirkev

Sestra Lucia z Fatimy v rozhovore s otcom Fuentesom, ako to bolo nedávno uverejnené v inom článku, okrem iného povedala aj toto: „… keď je Boh nútený potrestať svet, je jeho snaha napraviť ho všetkými možnými prostriedkami skôr, ako príde trest. Keď však vidí, že svet nevenuje pozornosť jeho posolstvám, potom, ako hovoríme v našom nedokonalom jazyku, nám ponúka „s istou obavou“ poslednú šancu na záchranu, zásah svojej najsvätejšej Matky. Robí to „s istou obavou“, pretože keď aj táto posledná možnosť nebude úspešná, už nebudeme môcť dúfať v žiadne odpustenie z Neba, pretože budeme vinní za to, čo Evanjelium definuje ako hriech proti Duchu Svätému.“

O. Ingo Döllinger (zdroj: Kathpedia) a kard. J. Ratzinger (zdroj: flickr.com), koláž Christianitas.sk

Boh nám posiela svoju Matku v týchto posledných časoch skutočne s nevídanou intenzitou. Môžeme teda parafrázovať tieto slová sestry Lucie aj tak, že „nepočúvať Najsvätejšiu Pannu, poslanú Bohom, je hriech proti Duchu Svätému.“

Na sviatok Turíc v roku 2016 nemecký teológ otec Ingo Döllinger, vysvätený za kňaza 25. júla 1954, bývalý sekretár augsburského biskupa Josefa Stimpfleho, ako aj dlhoročný osobný priateľ Benedikta XVI., dal súhlas novinárke Maike Hicksonovej na zverejnenie tohto senzačného oznámenia:

Zakrátko po zverejnení Tretieho fatimského tajomstva Kongregáciou pre náuku viery v júni 2000 povedal kardinál Joseph Ratzinger otcovi Döllingerovi počas osobného rozhovoru, že je ešte časť Tretieho tajomstva, ktorá nebola zverejnená!“

Maike Hicksonová je novinárka nemeckého pôvodu, ktorá píše najmä pre portál OnePeterFive v anglickom jazyku. Osobne telefonovala s otcom Döllingerom a hovorili spolu v rodnom jazyku. Na základe toho, čo jej otec Döllinger povedal počas tohto rozhovoru, novinárka napísala a publikovala článok na webovom portáli OnePeterFive s dátumom 15. mája 2016. (https://onepeterfive.com/cardinal-ratzinger-not-published-whole-third-secret-fatima/)

Otec Döllinger osobne poznal aj sv. Pátra Pia, ktorý mu bol istý čas spovedníkom a ktorému bol veľmi blízky; pôsobil dlhé roky v Brazílii, kde okrem iného vyučoval morálnu teológiu v seminári Rádu kanonikov svätého Kríža. Ešte v roku 1970 sa zúčastnil ako člen Komisie na diskusiách Nemeckej biskupskej konferencie so slobodomurármi, na konci ktorých sa potvrdila nezlučiteľnosť medzi slobodomurárstvom a katolíckou Cirkvou.

Otec Dölinger navštívil svojho dlhoročného priateľa kardinála Ratzingera krátko po zverejnení Tretieho fatimského tajomstva. Pri tejto príležitosti po slávení svätej omše, otec Döllinger chcel hovoriť o otázke Tretieho fatimského tajomstva. „Was Wir Veröffentlicht, ist nicht das Geheimnis ganze (Je toho viac, ako sme zverejnili)“ – povedal vtedy ešte kardinál Ratzinger otcovi Döllingerovi. V sakristii boli prítomní aj iní kňazi, ktorým sa však kardinál veľmi nevenoval.

Döllingerovi tiež povedal, že zverejnená časť Tajomstva je autentická a že nepublikovaná časť Tajomstva hovorí o „zlom koncile a zlej omši“, ktorá mala prísť v blízkej budúcnosti. „Otec Döllinger“ – uzatvára Hicksonová, „mi dal povolenie zverejniť tieto fakty na sviatok Zoslania Ducha Svätého a dal mi svoje požehnanie.“

Táto informácia by tiež mohla vysvetľovať, prečo sa pápež Benedikt XVI. pokúsil napraviť niektoré nespravodlivosti, ktoré priamo súvisia s obsahom tohto zverejnenia. Konkrétne: oslobodil tradičnú omšu od jej potláčania a zrušil exkomunikáciu biskupov Kňazského bratstva svätého Pia X.

Napokon v roku 2010 vo Fatime verejne vyhlásil: „Mýlili by sme sa, keby sme si mysleli, že prorocké poslanie Fatimy je dokončené.“ Toto vyjadrenie povedal aj v rozhovore počas letu do Fatimy: „Čo sa týka nových vecí, ktoré dnes môžeme nájsť v tomto posolstve, je tu aj to, že útoky na pápeža a Cirkev neprichádzajú len zvonku, ale utrpenia Cirkvi pochádzajú práve z vnútra Cirkvi, z existujúceho hriechu v rámci Cirkvi. Aj toto je niečo, čo sme vždy vedeli, ale dnes to vidíme skutočne desivým spôsobom: že najväčšie prenasledovanie Cirkvi nepochádza od jej vonkajších nepriateľov, ale pochádza z hriechu vo vnútri Cirkvi a že Cirkev tak má hlbokú potrebu znovu sa naučiť pokániu, prijať očistu, naučiť sa odpúšťaniu na jednej strane, ale aj potrebe spravodlivosti.“

Týmto vyhlásením Benedikt XVI. svojím spôsobom protirečil vlastným slovám, ktoré povedal v júni 2000 pri prezentácii Tretieho fatimského tajomstva, kedy uviedol: „Najprv musíme s kardinálom Sodanom potvrdiť: „… udalosti, na ktoré sa vzťahuje tretia časť „tajomstva“ Fatimy, sa teraz zdajú byť minulosťou. Pokiaľ sú jednotlivé udalosti opísané, patria minulosti. Tí, ktorí očakávali vzrušujúce apokalyptické odhalenia o konci sveta, či budúcom priebehu dejín, budú určite sklamaní.“

Sestra Lucia dos Santos napísala tretie tajomstvo v meste Tuy 3. januára 1944 a odovzdala ho Monsignorovi José Alvesovi Correiovi da Silvovi, biskupovi z Leiria-Fatima v júni toho istého roku. Text bol odoslaný do Ríma medzi marcom a aprílom 1957, pričom mal byť zverejnený za pontifikátu Jána XXIII. v roku 1960, podľa presných údajov Panny Márie.

Je to náhoda, že Benedikt XVI. hneď na začiatku svojho pontifikátu otvoril slávnu debatu o hermeneutike II. vatikánskeho koncilu, čím odštartoval obdobie dlhých úvah a diskusií o tomto koncile? Je to náhoda, ktorá zrodila motu proprio Summorum Pontificum zo 7. júla 2007, ktoré široko sprístupnilo slávenie svätej omše v starom obrade, pochované a prenasledované od roku 1969? Je to náhoda, že Benedikt XVI. zrušil dekrét o exkomunikácii štyroch biskupov FSSPX? Toho Bratstva, ktoré vždy trvalo na dvoch pilieroch: tridentskej svätej omši a konštruktívnej kritike II. vatikánskeho koncilu? Je to náhoda alebo je všetko v rámci jeho poznania toho, čo Panna Mária povedala vo Fatime?

Odpovede na tieto otázky a zároveň na súčasnú katastrofálnu situáciu sú v treťom fatimskom tajomstve: kľúč k otvoreniu dverí k obrode Cirkvi.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života

Kardinál Schönborn z Viedne sa podelil s novokňazmi o svoju múdrosť. Povedal im: „Prosím, len žiadne pobožné reči!“