Budete horieť od hanby za podporu potratov. Potomkovia vás zavrhnú -

Budete horieť od hanby za podporu potratov. Potomkovia vás zavrhnú

Krystian Kratiuk
20. decembra 2020
  Spoločnosť  

Čaká vás hrozný osud. Aj keď stále ešte máte šancu. Ale príde čas, keď budete horieť. Od hanby. Budete sa strašne hanbiť. Pri každej zmienke o tejto veci vás zaleje rumenec. Budete sa pokúšať zakryť ho dlaňami, ale krvavočervená farba pokožky rozleje bolestivý pocit trápnosti do celého tela, do srdca i obličiek, do mysle i duše.

Budúce generácie sa budú hanbiť za hanebné praktizovanie potratu, rovnako, ako sa hanbí človek 21. storočia za hanebné praktizovanie otroctva.

Budete si klásť otázku: ako je to možné? Ako sme to len mohli? Čo nás pokúšalo (alebo kto nás pokúšal)? Prečo sme nevideli to, čo je také zrejmé? Odkiaľ sa v nás vzala toľká tvrdosť, arogancia a slepota a predovšetkým nenávisť?

Budete prehľadávať archívy svojich e-mailových schránok a internetových stránok, svoje snapchaty, messengery, twittery, facebooky a instagramy, aby ste ich očistili od toho, čo dnes píšete.

Hanba podnieti vaše deti, aby povyhadzovali knihy, časopisy, šanóny, letáky, brožúry a CD, ktoré po vás zdedia. Budú taktiež páliť (aby ich nikto pri tom nevidel) vaše fotografie, keď ste počas čarodejníckych zhromaždení a pochodov so satanským uspokojením požadovali to, čo ste požadovali.

Filmy, ktoré dnes tak milujete, knihy, ktoré si vážite, vaše deti alebo vnuci dajú na index zakázaných diel, pretože volajú po vražde motivovanej nepochopiteľnou nenávisťou. Vaše deti ich nielenže nebudú chcieť vidieť ani čítať; nielenže ich nebudú chcieť mať doma; nielenže budú vystríhať svoje vlastné deti, aby nikdy-prenikdy nesiahli po takýchto antikultúrnych dielach – ale oni ani nepochopia, ako ste sa toho všetkého mohli dopustiť!

Ako ste len mohli?

A to v časoch pokročilého rozvoja vedy. V časoch, keď bolo k dispozícii všetko lekárske, fyzické, biologické a filozofické poznanie potrebné na zistenie pravdy o tejto téme. V prostredí plnom výziev milovať každého tvora a správať sa k nemu ako k bratovi – od druhého človeka k psovi, kanárikovi, mrkve… A v časoch prosperity, aká v dejinách nemá obdobu!

Krv tvojho brata

A predsa. Nezapriete, že ste podporovali, že ste schvaľovali potrat. Že ste sa ho dopúšťali. Pripravovali ste cestu zlu, vyrovnávali ste chodníky Zlému. Pretože on je otcom potratu a potrat je jemu prinášaná obeta, pretože to na jeho počesť sa vykonáva každý jeden „lekársky zákrok“, ktorého výsledkom je vražda nevinného dieťaťa.

Vaše deti, vaše vnúčatá, sa za vás budú nesmierne hanbiť. Aj keď azda nie z náboženských, ale jednoducho z etických dôvodov.

Keď si uvedomia, že ultrasonografy boli do nemocníc zavedené v šesťdesiatych rokoch a na vlastné oči ste mohli vidieť, že v brušku tehotnej ženy nežije zhluk buniek, ale dieťa. Človek.

Keď nasledujúcim generáciám dôjde, že aj napriek intenzívnym akciám obhajcov života ste propagovali, že vy ste propagovali vraždenie neviniatok, ba ste požadovali nielen právo páchať tento zločin, ale aj aby bol financovaný z verejných peňazí.

Keď nasledujúce generácie budú čítať o opakovanom väznení Mary Wagnerovej, o vami opľúvaných, sácaných i bitých ochrancoch života, o mediálnych zákazoch zo strany takých, ako ste vy, presviedčať ženy, aby nezabíjali svoje deti.

Potom sa vás vaše deti zrieknu.

Pretože si uvedomia, že vlastne rovnako aj oni sa mohli stať – úplne beztrestne – obeťou neskrotnej žiadostivosti vraždiť, žiadostivosti, ktorá bola vlastná besniacej generácii ich matiek a otcov, babičiek a starých rodičov. A nebudú chcieť ďalej žiť vo svete, ktorý ste im vy pripravili – vo svete zaliatom krvou miliónov zabitých nenarodených detí.

Zdroj: tate.org.uk

Vypálený znak hanby

Dnešné generácie sa hanbia za hanebnú minulosť svojich predkov. Právom sa hanbia za to, že ich otcovia a starí rodičia schvaľovali a praktizovali najprv otroctvo a potom rasovú segregáciu.

Ospravedlňujú sa za to, organizujú veľkolepé odprosovacie akcie a nemôžu pochopiť, ako je možné, že človek držal na reťazi iného nevinného človeka. Že ho bil bičom len kvôli inej farbe pleti. Že ho nútil pracovať nad jeho sily a nezabezpečil mu základné životné podmienky. Že bol pánom cudzieho života a smrti. Áno, dnes sa hanbíme za otrokárstvo, najmä za prípady bezdôvodnej krutosti voči inej, nevinnej osobe. Nedokážeme to pochopiť.

A rovnako nebudú vedieť budúce generácie pochopiť, ako je možné, že ste zabíjali, že ste každý rok zabili desiatky miliónov nevinných životov. Nepochopia, prečo sa táto zločinná prax tešila všeobecnému súhlasu zo strany štátu. Prečo sa tak agresívne bojovalo proti odporcom tohto barbarstva. Prečo politici, ktorí si hovoria kresťania, neblokovali tieto zákony? Prečo dospelí muži, keď si všimli zločin proti nevinným, nechytili zbraň a neukončili nepredstaviteľné muky tých, ktorým zostal iba nemý výkrik.

Ak sa nezmeníte, budete horieť.

A každý katolík vie, že nielen od hanby.

© Všetky práva vyhradené. Článok bol prebraný z partnerského webu PCH24.

PODPORTE NÁS! Pomôže nám každé EURO! Spoločnými silami prebuďme svedomie Slovenska, bojujme za Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bez Vás Christianitas.sk nezvládneme financovať. Ďakujeme!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť

Nový dokument o pápežskom úrade: I. vatikánsky koncil sa má nanovo interpretovať, dogmy nanovo vyložiť, funkcie pápeža prehodnotiť. Čo nás ešte čaká?

Brazília: V parlamente bol predložený návrh zákona, ktorý prirovnáva interrupciu k vražde

Protestanti radi opisujú Luthera ako žiaka sv. Augustína. Luther však v skutočnosti sv. Augustínom pohŕdal