Aké je Kristovo kráľovstvo? -

Aké je Kristovo kráľovstvo?


9. apríla 2023
  Pokladnica viery

Kristovo kráľovstvo však nie je pozemské, aké očakávali Židia, ale duchovné a večné. Sám, keď zriadil svoje sídlo v nebesiach, ukázal že jeho moc a bohatstvo sú duchovné.

V jeho kráľovstve musíme považovať za bohatých a väčších tých, ktorí usilovne hľadajú veci Božie. Lebo aj svätý Jakub svedčí, že Boh si: „Vyvolil tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú.“

Ale náš Pán chcel svojím nanebovstúpením dosiahnuť aj to, aby sme ho aj my takto v mysli a v srdci nasledovali. Lebo ako nám svojou smrťou a Zmŕtvychvstaním odkázal príklad umierania a opätovného povstania v duchu, tak aj nanebovstúpením nás učí a povzbudzuje k tomu, že hoci žijeme na zemi, mali by sme sa pozdvihnúť v túžbe po nebi, vyznávajúc, že na zemi sme pútnici a hostia, ktorí hľadajú pravú vlasť a že sme spoluobčania so svätými a patríme do Božej rodiny, pretože ako hovorí ten istý Apoštol: „Veď naša vlasť je v nebi.“

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života