Nemecký biskup pre pastoráciu LGBTQ+ chce otvorene meniť cirkevnú náuku! Prekáža mu, že Cirkev uznáva len dve pohlavia a je diskriminačná -

Nemecký biskup pre pastoráciu LGBTQ+ chce otvorene meniť cirkevnú náuku! Prekáža mu, že Cirkev uznáva len dve pohlavia a je diskriminačná


9. mája 2024
  Krátke správy

Nemecká biskupská konferencia v rámci synodálneho sprevádzania a putovania ustanovila vo februári biskupa Ludgera Schepersa z Essenu za svojho pracovníka povereného pastoráciou medzi katolíkmi všetkých 72 pohlaví a sexuálnych orientácií.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

No a ten si okamžite začal plniť svoje synodálne povinnosti podľa tých najlepších tradícií pokrokovej agitácie. Jeho slovník a požiadavky si v ničom nezadajú s podobne zameranými kolegami z Európskej komisie alebo z mimovládnych organizácií.

https://rp-online.de/kultur/weihbischof-schepers-sexualmoral-der-kirche-muss-sich-aendern_aid-111996783

Včera v rozhovore s príznačným názvom Sexuálna morálka Cirkvi sa musí zmeniť pre noviny Rheinische Post otvorene a bez zahmlievania šíril svoje heretické nezmysly, čím dokázal, že synodálne napredovanie nerušene postupuje. Podľa neho je potrebné katolícku sexuálnu morálku „naliehavo zmeniť“. Je totiž diskriminačná:

Podľa mňa je neprijateľné upierať queer ľuďom ich ľudskosť (?!), cirkevné učenie však stále predpokladá, že existujú len muži a ženy, v jazyku Starého zákona: existuje iba muž a žena.

Odhliadnuc od neuveriteľného bľabotania (u biskupa!), podľa ktorého popierať 72 pohlaví znamená popierať niekoho „ľudskosť“, všimnime si, že biskup vedome a otvorene, uvedomujúc si presne, aké je cirkevné učenie, šíri herézu a požaduje popretie základného cirkevného a dokonca aj prirodzeného poznania o dvoch pohlaviach! Jeho Excelencia nás však oblažila a obohatila aj o ďalšie múdrosti:

Nikto nemôže presne povedať, čo je úplne mužské alebo úplne ženské. Každý z nás v sebe nosí časti opačného pohlavia.

Toto relativizovanie a heterodoxiu šíri pod oficiálnou kuratelou biskupskej konferencie, bez akýchkoľvek sankcií a bez toho, aby jeho európski biskupskí kolegovia, ktorí inak radi vyhlasujú tradičných katolíkov za akýchsi „polo“ alebo aj „celo“ „schizmatikov“, nejako reagovali. Cítia sa s ním zrejme byť v plnohodnotnom spoločenstve, napriek tomu, že otvorene popiera existenciu len dvoch pohlaví!

Samozrejme, teraz nemajú biskupi na také veci ani čas. Na nemeckej úrovni je treba predovšetkým naháňať miništrantov, ktorí sú členmi AfD a na európskej úrovni zase musia biskupi agitovať medzi veriacimi za EÚ a proeurópske strany vo voľbách.

Schepersovi však ide predovšetkým o to, aby už konečne Cirkev nediskriminovala queer ľudí, ako to podľa všetkého robila celých 2000 rokov. Preto aj sú podľa neho v jej Katechizme nezrovnalosti:

Na jednej strane hovorí (Katechizmus) o neregulárnych okolnostiach, ale na druhej strane hovorí, že ľudia by nemali byť diskriminovaní. To by bol prvý krok, ak by sme trvali aspoň (?) na tom, aby sme nediskriminovali ľudí.“

No a na to ale bude potrebné Katechizmus zmeniť:

Niečo sa musí v katolíckej Cirkvi ako celku zmeniť, pokiaľ ide o sexuálnu morálku. A to samozrejme znamená aj to, že v Katechizme budú iné veci, ako sú tam teraz.

Biskup si pochvaľuje Synodálnu cestu, kde veriaci našli „spoločnú reč, aby sme sa o tom mohli rozprávať“. Na otázku, či dokáže naplniť očakávania ľudí, ktorí boli doteraz v Cirkvi diskriminovaní, odpovedal:

Svojou prácou môžem len pomôcť, aby rany, ktoré tam sú a možno sa už nedajú zahojiť, už v budúcnosti nevznikli. Aby v našej Cirkvi, ale aj v našej spoločnosti vládla iná kultúra spolupatričnosti.“

Schepers sa ďalej sťažuje, že Cirkev v oblasti sexuálnej morálky už „stratila dôveru svojich veriacich“. Podľa všetkého by asi chcel, aby sa Božie prikázania zmenili na prikázania Ľudu.

No a došlo aj na všemohúci „pokrok“. Redaktor od Rýna sa pýta, či Cirkev už opäť (!) zaostáva za spoločenským vývojom, pretože to je zrejme najdôležitejšie pre Cirkev, aby nezaostávala. Biskup potvrdzuje:

To treba povedať jasne: Táto pozícia Cirkvi nevyhnutne vedie k odstupu a defenzíve, pretože už jednoducho nie je možné, aby ju ľudia pochopili.“ Zato v starom Ríme ju zrejme pohania chápali dokonale a ryčali blahom nad apoštolmi, ktorí ich karhali za hriechy. Preto aj kresťanom v cirkusoch pripravili vždy slávnostné privítanie.

Ale nakoniec, prekvapivo, bude podľa biskupa zrejme jeho postoj niečo na spôsob „konzervativizmu“, pretože on sám seba vníma ako umierneného a dokonca brzdiaceho liberalizmus. (!) Aký to úžasný vzor pre našich slovenských konzervatívno-liberálno-progresívnych umiernených a slušných ľudí:

Tu nejde o liberálnosť, ktorá dovoľuje čokoľvek a všetko. (Napríklad miništrantov z AfD, preboha, určite nie!; pozn. red.) Vždy je to však o tom, či majú partneri za seba zodpovednosť. Patrí sem aj otázka zodpovednosti za tých, ktorí sa znovu zosobášili a rozviedli, ktorí podľa Cirkvi žijú v neregulárnych vzťahoch. Je nesporné, že sexualita určuje identitu človeka, preto sa s ňou ako pastieri musíme osobne vysporiadať.

Požehnávanie homo-párov a Fiducia supplicans vidí len ako prvý krok:

Naozaj to vidím len ako prvý krok. Myslím si, že o tejto otázke sa teraz diskutuje na celom svete. Myslím si, že toto je to najdôležitejšie, čo priniesla deklarácia Fiducia supplicans, ktorú schválil pápež.

No a už len v skratke rýchlokurz názorov otca biskupa, pretože život je krátky na to, aby sme donekonečna zberali intelektuálny pot z heterodoxných prelátov: praje si, aby boli queer ľudia prijatí na všetkých úrovniach Cirkvi (môžeme sa zrejme tešiť na queer kardinálov); v hnutí Out In Church už veľa ľudí urobilo „comming out“, ale ešte stále sa mnohí boja; vďaka Bohu (?) za novú cirkevnú legislatívu; musíme sa otvoriť pre druhého; nediskriminovať ani fyzicky ani psychicky; pápežovi by odporučil prejaviť ešte väčšiu otvorenosť.

No a na záver sa zaskvel v tomto synodálnom myšlienkovom prstenci – diamant:

Vatikán sa nemôže skrývať za svoje staré pravidlá.“

Modlime sa…

BM

Zdroj: Rheinische Post, Katholisch.de, InfoVaticana, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak