Eucharistický kongres v USA v znamení návratu k tradičnému katolicizmu -

Eucharistický kongres v USA v znamení návratu k tradičnému katolicizmu


13. mája 2024
  Krátke správy

V rámci príprav na Národný eucharistický kongres v Indianapolise 17. – 21. júla tohto roku, v amerických médiách, cirkevných aj svetských, sa ozývajú hlasy o „návrate Cirkvi v USA ku katolíckej tradícii a ortodoxii“. O „otočke“ mnohých amerických farností, univerzít a kláštorov v minulosti písalo už viacero amerických autorov na portáloch National Catholic Reporter, Catholic News Agency a pod.

Záber zo slávenia tradičnej latinskej sv. omše
zdroj: unsplash.com

Významnú úlohu tu zohrávajú nové generácie kňazov a seminaristov. „Kňazi, ktorí vytvárali alebo vyznávali tzv. liberálnu teológiu, tak viditeľnú v 60. a 70. rokoch 20. storočia, teraz konečne opúšťa cirkevnú katolícku scénu kvôli veku, čo možno vnímať ako pozitívum.“

Čo sa týka eucharistického kongresu v Indianopolise, už teraz sa prihlásili desaťtisíce katolíkov. Kongres sa nesie v znamení motta „Eucharistické oživenie“, svoju účasť potvrdili katolícki biskupi a kňazi, ktorí inklinujú ku katolíckej tradícii a ktorí chcú veriacich „inšpirovať k hlbšej viere a oddanosti k Svätej Eucharistii, Ježišovmu Telu a Krvi“.

Pomerne značný počet katolíkov každej vekovej kategórie potvrdil svoju účasť na štyroch národných eucharistických pútiach, ktoré začínajú od mája. Veriaci budú putovať zo San Francisca, severnej Minnesoty, južného Texasu a z Connectitutu. Celý program kongresu je rozdelený do štyroch dní. Súčasťou kongresu je samozrejme množstvo prednášok či workshopov, ktoré zaujímajú mnohých veriacich (rodina, Eucharistia, misie, apológia Cirkvi, liturgická reforma, potraty…). Samozrejmosťou sú slávenia svätej omše, veriaci sa budú modliť modlitbu sv. ruženca, Krížovej cesty, budú mať samozrejme tiež možnosť zakúpiť si sakrálne a votívne predmety.

Americký katolícky novinár Tom Sullivan vo svojich článkoch uvádza, že existuje už pomerne veľké množstvo mladých katolíckych kňazov v USA, vysvätených v posledných rokoch, ktorí sa netaja svojím pozitívnym prístupom ku katolíckej tradícii. Zatiaľ ešte otvorene neodporujú svojim liberálnym biskupom – kvôli pokoju v diecézach, no postupne sa organizujú a vytvárajú spolu s tradičnými veriacimi tradičné štruktúry, kde sa napriek zákazom liberálnych a modernistických biskupov slúžia tradičné latinské katolícke omše a rozvíja sa konzervatívny katolícky život.

Podľa Toma Sullivana v amerických kňazských seminároch je stále badateľný pokles počtu seminaristov, pričom noví seminaristi sa hlásia k tradícii. Liberáli a modernisti sa proste v amerických seminároch prestali cítiť príjemne. Tento trend sa presadzuje postupne aj v Európe, kde je už aj dnes vidieť, že napríklad Kňazské bratstvo svätého Pia X. (FSSPX) nepociťuje „kádrový hlad“, ako väčšina európskych kňazských seminárov.

Momentálne k najaktívnejším konzervatívnym katolíckym spoločenstvám veriacich v USA patrí farnosť Márie Gorettiovej v Madisone, hlavnom meste Wisconsinu. Farnosť v minulosti považovaná za známe centrum liberalizmu prešla veľkými zmenami. Biskupi Robert C, Morlina a jeho nástupca Donald J. Hying sa pustili do boja proti modernizmu, ktorý spôsobuje zmätok v Cirkvi. Súčasne vo farnosti pôsobí kňaz Scott Emerson, ktorý sa hrdo hlási ku katolíckej tradícii. Do svätej omše opäť zaradil používanie kadidla, spievanie latinských textov piesní a z kazateľnice vyzýva veriacich k „ochrane katolíckych hodnôt pred modernistami, ateistami či liberálmi alebo antikatolíckymi politikmi“. Svojich veriacich vedie k tomu, aby „čo najčastejšie chodili na spoveď“ a takisto slávi sväté omše podľa tradičného rítu.

Samozrejme, že nie každému sa tieto zmeny páčili či páčia. Časť liberálnych a slniečkárskych veriacich kňaza začala vehementne udávať, no vo farnosti sa postupne vytvorilo mohutné tradičné katolícke spoločenstvo, v ktorom sa nakoniec liberálni a modernistickí veriaci prestali cítiť príjemne. Opustili farnosť a prešli do okolitých farností, v čele ktorých stoja liberálni kňazi. Pozitívne však je, že vo farnosti Márie Gorettiovej v Madisone sa slávenia aj tradičných svätých omší zúčastňuje čoraz viac mladých veriacich.

Ďalšou pozitívnou „lastovičkou tradície“ je Benedictine College v meste Atchison v štáte Kansas. Študenti pochádzajú z mnohých miest USA a spoločné majú tiež to, že pochádzajú z konzervatívnych katolíckych rodín, ktoré majú blízko ku katolíckej tradícii. Rovnako členovia pedagogického zboru sú známi svojou podporou katolíckej tradície.

Z týchto Američanov je možné brať si príklad aj na Slovensku. Aj u nás pomaly rastie počet katolíkov, ktorí inklinujú k tradičnej latinskej sv. omši. Je potrebné, aby sa postupne okolo konzervatívnych kňazov vytvárali štruktúry a spoločenstvá tradičných katolíkov, ktoré nebudú aktívne len v oblasti viery a religiozity, ale začnú sa výraznejšie presadzovať aj v spoločenskej sfére – podobne, ako tomu bolo aj v ranej Cirkvi.

BK

Zdroj: pch24.pl, ncregister.com, titulný ilustračný obrázok, zdroj – unsplash.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak