Tretej svetovej vojne zabráni len modlitba ruženca a pobožnosť prvých sobôt -

Tretej svetovej vojne zabráni len modlitba ruženca a pobožnosť prvých sobôt

Matej Gavlák
24. januára 2024
  Spoločnosť

Panna Mária i Pán Ježiš neustále varujú svet, že ak sa neobrátime, doľahne na nás trest v podobe ničivej vojny. Nástrojmi, ktoré svet ešte na poslednú chvíľu môžu zachrániť pred III. svetovou vojnou, sú modlitba svätého ruženca a pobožnosť prvých sobôt.

Ilustračný obrázok, zdroj: snímka obrazovky/youtube.com

Európa verzus Rusko?

Vojna na Ukrajine trvá už tretí rok. Hovorí sa o nej ako o „najväčšom konflikte od II. svetovej vojny“ a rôzne zábery, či svedectvá túto hroznú skutočnosť potvrdzujú. Vlani sa tiež rozhorela ďalšia brutálna vojna vo Svätej zemi. Už niekoľko rokov sa hovorí o čínskych prípravách na inváziu na Taiwan. Nemecká vláda podľa zistení denníka Bild má už rozpracovaný plán na prvý rok vojny medzi NATO a Ruskom. Denník Pravda:

Nemecká armáda má rozpracovaný podrobný scenár možného konfliktu krajín NATO s Ruskom, ktorý počíta s nasadením desiatok tisíc nemeckých vojakov v Pobaltí a Poľsku.

Dokument, ku ktorému získal prístup najpredávanejší nemecký denník Bild, začína ruskou mobilizáciou vo februári tohto roka a končí bezprostrednou hrozbou vojny v lete 2025 (!).

Aliancia by sa v reakcii rozhodla k odstrašujúcemu opatreniu, ktoré je v dokumente označené ako Deň X, kedy by do Poľska a Pobaltia povolala 300-tisíc vojakov vrátane 30-tisíc nemeckých. Scenár končí 30 dní po Dni X, keď proti sebe stojí vyše pol milióna ruských a aliančných vojakov. Či by Rusko nakoniec ustúpilo, alebo by situácia prerástla vo vojnu, scenár neuvádza.

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/695930-nemecka-armada-rata-s-moznym-stretom-nato-a-ruska-oznacila-ho-ako-den-x/

Ľudia si stále myslia, že možnosť vypuknutia ďalšej svetovej vojny je stále „nízka“. Avšak slobodomurárske dokumenty nám naznačujú, že globálny konflikt je presne to, o čo sa tieto skupiny usilujú. Podivné je aj to, v akom zhone miliardári budujú svoje luxusné protiatómové kryty. Napríklad Mark Zuckerberg stavia súkromný apokalyptický bunker na Hawaji (https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/dec/21/mark-zuckerberg-apocalypse-bunker-hawaii).

A zo všetkého to najdôležitejšie: katolícke proroctvá – proroctvá uznané biskupmi – explicitne hovoria, že ak sa svet neobráti a ďalej pôjde po ceste urážok Pána Ježiša a Jeho Matky, ako aj vykoreňovania kresťanskej morálky a zásad, potom skutočne čaká národy strašný trest.

Čiňte pokánie!“

Už v texte 2. fatimského proroctva uvedenom na oficiálnych vatikánskych stránkach (https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html) Panna Mária žiada, aby „bolo Rusko zasvätené môjmu Najsvätejšiemu Srdcu“ a aby „zaň bola vedená Eucharistia odprosenia každú prvú sobotu“. Ak sa tak neudeje, krajina „spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi“ a „mnohé národy budú zničené“. Síce je pravda, že pápež František v marci 2022 konečne správne zasvätil Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (teda, aspoň v to dúfame), avšak sestra Lucia uviedla, že sa môže stať, že keď pápež urobí tento krok, „bude už neskoro“.

Ale sú tu aj ďalšie podobné proroctvá. Maďarská sestra Mária Natália od sestier sv. Márie Magdalény napísala denník, ktorý bol vydaný pod názvom „Víťazná Kráľovná sveta“ (maď., 1987). Kniha v roku 1999 obdržala imprimatur od generálneho vikára Jesúsa Garibaya z Guadalajara z Mexika. Mníška sa v knihe zdôveruje, ako sa jej zjavoval Pán Ježiš i Panna Mária. Jeden zo zápiskov hovorí:

Videla som, že po II. svetovej vojne nastane veľký chaos a nenávisť medzi národmi. Aby toho nebolo málo, dosiahne to i Cirkev skrze nedostatok viery. Potom mi Pán Ježiš povedal:

Pravica Môjho Otca vymaže všetkých tých, ktorí nečinia pokánie a to i napriek prílevu milosti.

I videla som katastrofy, ktorým svet bude čeliť, ako i skazu mnohých duší. Z väčšiny sveta sa stali ruiny. Keď Ježiš uvidel moju hrôzu, upokojoval ma hovoriac:

Toto sa neudeje, ak bude svet činiť pokánie! Zachovám svet skrze odprosovanie spravodlivých.

Iná správa hovorí:

Videla som Božieho Ducha Svätého – ako devastujúci oheň – zaplavujúc svet. Ten oheň neprinášal ani pokoj, ani milosť, ale zničujúci trest… Ale ešte predtým, než bolo všetko zničené, som uvidela Svätú Pannu na svojich kolenách pred Ježišom modliť sa a prosiť o milosť pre svet…

Svätá Panna si zo svojich ramien dala dole závoj pokoja a prekryla ním svet. Všetky tie časti sveta, ktoré boli zakryté Máriiným závojom, unikli trestu a žiarili modrou farbou pokoja. Avšak, kde závoj nezakrýval povrch, tam bolo badať červenú farbu hnevu horieť ako žeravé uhlíky.“

Podobnú správu dala Panna Mária aj slovenskému horárovi Matúšovi Lašútovi na hore Živčáková na Kysuciach. Ide o zjavenie, ktoré je slovenskou katolíckou cirkvou vo všeobecnosti pokladané za hodnoverné. Keď sa Panna Mária zjavila horárovi, neprehovorila na neho, ale vedľa nej sa ukázala veľká mapa sveta. Svet bol rozdelený na dve farby – žltú a zelenú. Žltá predstavovala zlo a zelená dobro. Objavil sa aj nápis: „ČIŇTE POKÁNIE!“ – „MODLITE SA ZA KŇAZOV A REHOĽNÍKOV!“ – „MODLITE SA RUŽENEC!

Zdroj: aotibas.blogspot.com

Zrazu začala žltá farba postupne zaberať viac a viac oblastí až svetu napokon úplne dominovala. Pod obrazom sa zjavilo varovanie : „AK SA ĽUDIA NEPOLEPŠIA, ZAHYNÚ.“ Na celú zemeguľu padal akoby žltý dážď. Dážď hriechov a zla. Následne bolo vidieť výbuchy, či masy vody zaplavujúcej zem. Posledná správa znela: „KEĎ SA ĽUDIA NENAPRAVIA, PRÍDU STRAŠNÉ POHROMY JEDNOTLIVO I HROMADNE A ĽUDIA BUDÚ HYNÚŤ RÔZNYMI SPÔSOBMI.“

Trest väčší ako potopa

Jedno z najznámejších proroctiev ohľadom trestov pre bezbožné ľudstvo je z Akity od sestry Agnes Sasagawovej. Slová Panny Márie z Akity:

Ako som ti povedala, ak ľudia nebudú činiť pokánie a nepolepšia sa, Otec privedie na celé ľudstvo strašný trest. Bude to trest väčší ako bola potopa, taký, aký nebol nikdy predtým. Oheň bude padať z nebies a vymaže veľkú časť ľudstva, dobrých ako aj zlých, neušetriac kňazov ani veriacich. Preživší sa ocitnú v tak dezolátnom stave, že budú závidieť mŕtvym. Jedinými zbraňami, ktoré vám ostanú, bude ruženec a Znak zanechaný Mojím Synom. Každý deň sa modlite ruženec. S ružencom sa modlite za pápeža, biskupov a kňazov.

Známy Otec Gobbi spomína vo svojej Modrej knihe hrozbu III. svetovej vojny, ak sa svet neobráti. To isté hovoril aj Bernardo Martinéz z Nikarauguy, ktorému sa zjavila Panna Mária v máji 1980, čo uznal aj miestny biskup. Panna Mária mu povedala:

Chcem, aby sa ruženec modlili každý deň. Chcem, aby sa ho modlili neustále, v rodinách… vrátane detí dosť veľkých na to, aby porozumeli.Obnovujte si prvých päť sobôt. Modlite sa, modlite sa ruženec za celý svet. Povedz veriacim i neveriacim, ktorí sú vo svete, že sú ohrozovaní veľkými nebezpečenstvami. Prosím Pána, aby zadržal Svoj hnev, ale ak sa nezmeníte, dočkáte sa príchodu Tretej svetovej vojny.“

Najpodrobnejšie hrozby však opísala blahoslavená mníška Elena Aiellová, ktorej v auguste 1960 Pán Ježiš povedal nasledujúce slová:

Ľudstvo sa vzdialilo od Boha a oklamané pozemskými statkami zabudlo na nebo a prepadlo bezhraničnej skazenosti, ktorá nie je porovnateľná ani s dobou pred potopou! … Ale hodina spravodlivosti sa priblížila a bude strašná! … A ak ľudia neobnovia v týchto pohromách volanie k Božiemu Milosrdenstvu a nevrátia sa k Bohu v skutočne kresťanskom živote, Rusko svojimi zbraňami napadne Ameriku, prevalí sa cez Európu a predovšetkým rieka Rýn v Nemecku bude plná mŕtvol a krvi. Aj Taliansko bude zachvátené veľkou revolúciou a pápež bude musieť veľa trpieť. Nepriateľ ako revúci lev vtrhne do Ríma a jeho horkosť zaplaví národy…!

Ruženec a prvé soboty

Ako z týchto správ vidieť, na odvrátenie predpovedaných katastrof treba robiť tri veci:

1) Pápež musí zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – čo sa, ako dúfame, korektne udialo v marci 2022.

2) Čo najviac katolíkov sa musí denne modliť svätý ruženec. Platí to dokonca i pre deti „dostatočne veľké na to, aby už chápali“.

3) Čo najviac katolíkov si musí urobiť pobožnosť Prvých piatich sobôt.

Čo je to pobožnosť Prvých piatich sobôt? 10. decembra 1925 povedala Panna Mária sestre Lucii, že Jej Nepoškvrnené Srdce je „ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom“. Veriaci, ktorí sa v prvú sobotu:

– vyspovedajú (podľa niektorých kňazov môžu ísť na spovede aj tesne predtým, či potom);

– prijmú sv. prijímanie;

– pomodlia sa sv. ruženec;

– a strávia 15 minúť pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca;

budú „zahalení všetkými milosťami“ (slová Panny Márie) a rovnako tak pomôžu odvrátiť, či oddialiť sľúbené pohromy. Viac o pobožnosti prvých piatich sobôt vrátane toho, čo symbolizujú, nájdete na tejto stránke: https://rodinaneposkvrnenej.sk/fatimsk%C3%A9-soboty.

Západné médiá už otvorene hovoria o tom, že sa nachádzame v „období pred vojnou“ či, že sme v období „ako na konci 30. rokov“. Ale III. svetová vojna nebude taká, ako bola tá druhá. Táto vojna sa svojou devastáciou bude viac podobať na veľkú potopu „skríženú“ s trestom Sodomy a Gomory, než na čokoľvek iné! Tie pobožnosti za to stoja; a aj keď nezachránime svet, možno pomôžeme uchrániť našu krajinu, mesto/obec či aspoň svoju rodinu. Lebo aj také sú prisľúbenia Panny Márie a Pána Ježiša.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista