Eucharistia - - Strana 2

Eucharistia

Kardinál Sarah: Podávanie Eucharistie na ruku je súčasťou Satanovho útoku na Cirkev

Branislav Krasnovský

(Pripomíname text z roku 2018, aj v súčasnom kontexte obzvlášť aktuálny) Kardinál Robert Sarah vyzýva katolíkov, aby sa vrátili k prijímaniu Eucharistie na jazyk a v kľaku. V predslove...

Správajme sa k Eucharistii s náležitou úctou, ktorú si zasluhuje

Branislav Krasnovský

Takzvaná pandémia koronavírusu spôsobila, že mnoho veriacich na Slovensku začalo (zatiaľ údajne dočasne) prijímať Eucharistiu do rúk, tento trend podporujú z hygienických a bezpečnostných dôvodov aj mnohí slovenskí biskupi....

Biskup Schneider iniciuje Medzinárodnú kampaň na odprosovanie za zneuctenia Eucharistie

Eucharistia je to najvzácnejšie, čo Cirkev má. Ona je tým najväčším, ba smelo môžeme povedať, že jediným jej bohatstvom.  Svätý Otec Ján Pavol II. v dokumente Dominicae cenae nás...

Eucharistické požehnávanie v Trnave počas epidémie a štatistiky úmrtí na iné choroby

Od polnoci zo soboty 21. marca na nedeľu 22. marca, teda na 4. pôstnu nedeľu, začal pravidelne každú noc udeľovať arcibiskup Mons. Ján Orosch eucharistické požehnanie z okna arcibiskupského úradu....

Biskup Schneider sa prihovára Slovákom: ctite si Eucharistiu!

biskup Athanasius Schneider

Biskup Athanasius Schneider sa prihovára nášmu národu v našom rodnom jazyku! Povzbudzuje nás k vernosti, láske a úcte k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. „Títo malí milovníci a ochrancovia Eucharistie obnovia...

Dokumenty hovoria jasne: Sv. prijímanie sa podávalo vždy priamo do úst

Od prvých storočí kňazi podávali hostiu do úst (dokumenty potvrdzujú, že dotýkanie sa Eucharistie rukami bolo pre laikov vždy zneužitím, okrem nevyhnutnosti a v čase prenasledovania). Teraz je veľmi...

Sväté prijímanie na ruku nie je vhodné

vdp. Ľubomír Urbančok

To nie sú slová autora článku, lež sv. Pavla VI., v inštrukcii Memoriale Domini, ktorou zmienený pápež usmernil v Cirkvi rozdávanie svätého prijímania na ruku, ktoré bolo zavedené bez akéhokoľvek dovolenia Cirkvi....

Synovská prosba biskupom: nepodávajte Eucharistiu do rúk!

Redakcia

Od 5.5.2020 je možné podpísať petíciu biskupom Slovenska, aby prehodnotili podávanie Eucharistie na ruku. Petíciu môžete podpísať na stránke reaguj.sk (https://www.reaguj.sk/synovska-prosba-biskupom–nepodavajte-eucharistiu-do-ruk-,95,k.html). Neberme Ho opovážlivo do svojich nehodných rúk, ale...

Slová Jána Pavla II. o Eucharistii – poklad Cirkvi a Srdce sveta

pch24.pl

Poklad Cirkvi, Srdce sveta – tak označil pápež Ján Pavol II., ktorého 15 výročie smrti si v roku 2020 pripomíname, Eucharistiu. V dnešnej dobe, kedy budeme sláviť Veľkonočné sviatky...