Sv. Mária Goretti -

Sv. Mária Goretti

Plinio de Oliveira
5. júla 2020
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta:

Mária sa narodila 16. októbra 1890 v Corinalde, neďaleko Ancony, v Taliansku. Otec sa volal Luigi Goretti, matka Assunta Carlini. V roku 1896 sa otec, farmár, presťahoval s celou rodinou do Ferriere di Conco neďaleko Anzia. Čoskoro zomrel a rodina bola nútená presťahovať sa na farmu Serenelliovcov, aby si tam prácou zarábala na živobytie. 11-ročnú Máriu sa pokúsil znásilniť Alessandro Serenelli, syn spoločníka jej otca. Mária odporovala jeho pokusu o znásilnenie a on ju preto ubodal na smrť. Stalo sa to 6. júla 1902. V roku 1950 ju Pius XII. svätorečil. Vďaka jej príhovoru sa jej vrah obrátil a stal sa kajúcim františkánskym bratom.

Komentár prof. Plinia:

Na sviatok sv. Márie Goretti by sa dalo povedať veľa vecí. Ale vznešený príklad čistoty, ktorý nám zanechala, je v tak očividnom kontraste so zvykmi našej doby, že si práve to vyžaduje komentár.

Kým Cirkev pripomína čistotu tejto svätice, obeti zverského útoku, ktorá ešte v detstve obetovala svoj život za lásku k čistote, v našich dňoch (60. roky 20. storočia, pozn. prekladateľa) pozorujeme nový škandalózny zvyk – plavky bez vrchného dielu. Tento hanebný odev je tak obscénny, že sa mi o tom ťažko hovorí.

Revolúcia je na svojom pochode neúprosná. V 40. rokoch 20. storočia zaviedla jednodielne plavky, v 50. rokoch bikiny a teraz (v 60. rokoch) začína odstraňovať hornú časť. Nezastaví sa, kým sa nezvrhne v úplný nudizmus. Chce úplné zničenie katolíckych zvykov a morálky. Dnešná spoločnosť pochoduje k nudizmu a ženú ju k nemu skryté sily a súhlas ľudu.

Prijatím nudizmu sa v morálke nastolí anarchia. Nudizmus je a vždy bol neodmysliteľným sprievodcom anarchizmu (už husiti mali svojich Adamitov – pozn. prekladateľa).

Anarchizmus sa usiluje o potlačenie nielen všetkých foriem autority, ale aj všetkých prejavov skromnosti a slušnosti v obliekaní. Útoky na každom fronte sa navzájom podporujú a smerujú k úplnému zničeniu katolíckej civilizácie. Čítal som, že nedávno sa mnoho anglických anarchistov zišlo na konferencii – mimochodom na hrade istého vojvodu –, kde boli ženy aj muži úplne nahí. Anarchia a nudizmus pochodujú spolu.

V psychológii existuje princíp, ktorý hovorí: „Ak človek nekoná podľa svojich ideálov, vytvorí si ideály podľa svojho konania.“ Ak pozrieme na dnešok, tak vidíme, že súčasný svet nahotu prakticky akceptoval a skĺzava smerom k otvorenej anarchii.

Na sviatok sv. Márie Goretti hľadíme so smútkom na ľahostajnosť toľkých katolíkov, ktorí prijali postupný mravný rozklad, ako napríklad zavedenie bikín a potom topless plaviek. Pomalšie či rýchlejšie pochodujú rovnakou revolučnou cestou.

Svätá Mária Goretti veľmi radikálnym spôsobom predstavuje priľnutie k tradičnej doktríne Cirkvi o čistote. Jej príklad hovorí, že katolík by mal radšej zomrieť, ako stratiť svoju čistotu. Katolícka Cirkev vždy učí to isté a zostáva rovnaká. Najsvätejšia krv nášho Pána v Eucharistii by sa dnes mala nazývať, ako sa vždy aj nazývala, Vínom, ktoré robí panny.

Sv. Mária Goretti by nebola schopná odolať agresorovi bez osobitnej nadprirodzenej milosti a ani my nemôžeme odolať univerzálnej záplave nečistoty v súčasnom svete bez pomoci osobitnej milosti. Aby sme dosiahli túto nevyhnutnú pomoc, musíme mať vieru, byť zbožní, modliť sa a robiť pokánie i náhradu za hriechy.

Je tu ešte podružná myšlienka, ktorú by som chcel zdôrazniť. Medzi často spomínanými sociálnymi riešeniami pre dnešnú spoločnosť sa vôbec nespomína úloha čistoty. Napriek tomu je rozhodujúca. V skutočnosti nemôže existovať trvalý spoločenský poriadok bez správne usporiadanej rodiny a dobrý rodinný poriadok nemôže existovať, pokiaľ jej členovia nepraktizujú cudnosť v rámci svojich životných stavov.

Existuje buď dokonalá čistota slobodných osôb, alebo čistota v rámci manželských zväzkov. Tieto dve sväté formy cnosti sa musia praktizovať a ochraňovať. Bez čistoty sa sociálne a politické poriadky nevyhnutne ženú do záhuby. Žiaden seriózny boj proti nepriateľom katolíckej civilizácie a ani boj za jej obnovenie nie je možný, ak čistota nie je jeho základným kameňom.

Poprosme Sv. Máriu Goretti, aby bola našou patrónkou v obrane čistoty a aby nám pomohla čistotu si aj zachovať. A ak za istých nešťastných okolností z tejto cesty zídeme, musíme ju prosiť, aby nás inšpirovala k skutočnej ľútosti a pokániu, ako to urobila so svojím vlastným vrahom. Budeme čistí a budeme živými kameňmi na stavbu kráľovstva Panny Márie, predpovedaného vo Fatime.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Vatikán rieši ďalšie dubia. Napísal ich kardinál Dominik Duka a týkajú sa sv. prijímania rozvedených a znovu zosobášených katolíkov

Dubia piatich kardinálov pápežovi Františkovi: Texty, odpoveď a Oznámenie Kristovým veriacim

Želajú jej znásilnenie a smrť alebo Ako sa stúpenci potratov správajú k pro-life študentke

Ďalšia tradičná svätá omša zakázaná – tentokrát vo Westminsterskej katedrále