„EÚ ste vy“ a vy to aj zaplatíte. Koľko vlastne stojí propaganda „európskych hodnôt“? -

„EÚ ste vy“ a vy to aj zaplatíte. Koľko vlastne stojí propaganda „európskych hodnôt“?

Branislav Michalka
3. novembra 2022
  Politika

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

Učme sa láske k EÚ aj v autobuse

Tí, čo sa vozia mestskou hromadnou dopravou v Bratislave, majú novú vizuálnu radosť. Európska únia si pre nich pripravila sériu propagandistických plagátov, umiestnených napríklad na zasklených bočných stenách zastávok MHD. Hľadia z nich na nás šťastní občania EÚ, ktorí v intenzite vycierania zubov, v žiarení očami a v radostnom mávaní rukami nijako nezaostávajú za šťastnými občanmi našej bývalej socialistickej vlasti, Československej socialistickej republiky a občanmi jej bratských útvarov združených do „tábora mieru“. Celú sériu si môžete pozrieť tu:

https://you-are-eu.europa.eu/index_en

A prečo sú občania EÚ šťastní? Nuž preto, lebo múdra Komisia pre nich nachystala nové „zelené“ opatrenia, ktoré učinia život pod modrou zástavou s hviezdičkami ešte šťastnejší. Aj keď sa už zdalo, že šťastnejší ani nemôže byť. To všetko doplnené duchaplným upozornením, že „EÚ si ty/vy“. Ten „ty“ to je každý občan, ktorý pri čakaní na meškajúci autobus a pri spomienke na meškajúci vlak, z ktorého pred chvíľou vystúpil, netolerantne a nekorektne nadáva. Možno aj na úniu. Má si teda zrejme pri pohľade na propagandistický komponent uvedomiť, aký je život v EÚ krásny, prestať nadávať a priložiť ruku k dielu, aby sme sa už čo najskôr dočkali kýženej rodovo-inkluzívno-zelenej Európy.

Na jednom z plagátov vidíme šťastnú rodinku, ako sa teší zo zníženia uhlíkovej stopy, na ďalšom šikovný a plne začlenený migrant nabíja svoj elektromobil, pričom odľahčene hypnotizuje svoj smartfón, na treťom malý junák so skúmavým výrazom papuánskeho domorodca fascinovane hľadí na solárny panel a s úctou a rešpektom k nemu prikladá svoju ruku. Pokračuje to šikovným hipsterským montérom, ktorý inštaluje solárne panely a krásavicou poeticky naaranžovanou pod monumentálnymi kvetmi veterných elektrární.

Internetová stránka dokonca obsahuje aj malú mobilizačnú inštruktáž:

Demokracia, sloboda, rovnosť, tolerancia a solidarita. Toto sú európske hodnoty, ktoré nás spájajú. Ruská invázia na Ukrajinu tiež ukázala, že naša demokracia, naša ekonomika a naša energetická nezávislosť sú úzko prepojené. Zabezpečme spolu, aby sme mali čistú, obnoviteľnú energiu – vyrobenú v Európe. Tieto ciele môžeme dosiahnuť len spoločným úsilím. Postavte sa za naše hodnoty, aby ste chránili svoju budúcnosť a budúcnosť vašej rodiny, klímu a planétu.

Vy ste EÚ!“

Hodnoty“ nie sú zadarmo

Zabezpečenie týchto „hodnôt“ bude podľa výrokov našich politikov vyžadovať, aby sme si v EÚ znovu utiahli opasky (to nám však hovorili na Slovensku už od 90. rokov 20. storočia, takže máme oproti Západu náskok) a konkrétne, aby sme menej kúrili, viac platili a obliekli sa do svetrov zrejme aj pod paplónom. Na počudovanie, toto na zmienených plagátoch nevidno. Ale to nie je dôležité. Veď vieme, čo propaganda je, nie sme malé deti a každému je jasné, že propaganda tu nie je na to, aby nám ukazovala veci nevábne a pravdivé.

Avšak čo dôležité je a čo by mohlo zaujímať daňových poplatníkov, je skutočnosť koľko peňazí vlastne v EÚ na takúto, povedzme si to otvorene, značne infantilnú a topornú propagandu vynakladá. Nejde tu samozrejme len o zmienené plagáty. Paleta euro-propagandy je značne bohatšia a jej ozubené kolesá sa krútia už celé desaťročia. Tlačoviny, brožúry, filmy, konferencie, každodenné vyplachovanie hláv nedezinformačnými „informáciami“. Školstvo, úrady, verejný priestor. Tabule plastové aj kovové zvestujúce nám, že časť toho, čo sme do Bruselu poslali sa nám vrátila a premenila sa, po splnení euro-kritérií, napríklad na dedinskú fontánu a ihrisko. Zástavy EÚ v každej dedine, symboly a plagáty na verejných budovách.

Koľko sa na túto propagandu utráca z peňazí európskych daňových poplatníkov a kto všetko sa na tom priživuje? Spomeňme si na tú armádu usilovných „hujerov“ v poslaneckých laviciach, na úradoch a v mimovládnych organizáciach šíriacich európsku osvetu. Domnievate sa, že to všetko robia zadarmo? Alebo za platy vo výške pracovníkov fabriky na východe Slovenska? Pokiaľ vám inštinkt a skúsenosť s karierizmom za socializmu aj kapitalizmu našepkáva, že táto sorta angažovaných občanov má trochu iné predstavy o životnom štandarde, tak sa zrejme príliš nemýlite.

Veľká kopa pýta viac

Zaujímavé informácie o tom, koľko EÚ utráca ročne na svoju propagandu, sa dajú ľahko dohľadať na britských stránkach, kde tieto informácie tvorili súčasť brexitovej kampane. Portál Full fact napríklad priniesol v roku 2016 tieto údaje: EÚ vyčlenila v roku 2014 v rozpočte až 3,9 miliardy eur na výdavky spojené s propagáciou seba samej a svojich „hodnôt“. To je, ako zaiste uznáte, celkom slušný balík peňazí, na ktorom sa môže napásť značná časť angažovaných občanov EÚ. Ale pozor, toto sú len peniaze určené špeciálne na propagandu. Platy poslancov, úradníkov, rôznych asistentov a príležitostných ideových „podržtašiek“, ktorých počet v bruchu bruselského molocha rastie do tisícov, patria k inému rohu hojnosti.

Portál cituje z britského Bussines for Britain (2015): „EÚ v roku 2014 vynaložila 664 miliónov EUR (536 miliónov GBP) priamo na výdavky ohľadom propagácie a komunikácie. V širšom meradle EÚ vyčlenila až 3,9 miliardy EUR (3,1 miliardy GBP) na rozpočty, ktoré obsahovali ustanovenia o výdavkoch EÚ na propagáciu a „firemnú komunikáciu“ politických priorít únie.“

(viď: https://fullfact.org/europe/how-much-does-eu-spend-promoting-itself/)

Busines for Britain ďalej uvádza, že šikovnou interpretáciou euroúradníkov sa pri prezentácii celkovej sumy skresal oficiálny výdavok na propagandu do výšky 664 miliónov eur tak, že sa táto suma uvádzala ako čerpaná z rozpočtov „priamo určených“ na propagáciu. Existujú však aj tzv. „sekundárne“ a „terciárne“ rozpočty, vtedy vo výške 2,1 miliardy a 1,1 miliardy, ktoré sa tiež využívajú na rôzne duchaplné účely, ktoré sa síce nenazývajú ostentatívne propagandou, ale v skutočnosti ňou sú.

Napríklad zo sekundárneho rozpočtu sa 1,3 miliardy, čiže viac ako polovica použili v roku 2014 na „podporu kvality a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jej významu pre trh práce“. Čuchá váš vycvičený východoeurópsky nos tú krásnu vôňu prednáškovej frazeológie inštitucionálnych patentovaných darmožráčov? Vidíte ich ako prednášajú, ukazujú ukazovadlami na grafoch, klikajú v power-pointovej prezentácii na obrázky s piktogramami, ako sa rozplývajú v nadšení pre zelenú a inkluzívnu Európu? A potom si idú po „skromnú“ a zaslúženú odmenu?

A na čo išlo napríklad 233 miliónov eur z terciárneho rozpočtu? Na propagandu? Ale kdeže, vy zlí konšpirátori, tie išli predsa na „podporu legálnej migrácie do EÚ“ (rok pred migračnou vlnou v roku 2015!) a suma 125 miliónov eur išla na „prispievanie k ekologickejšiemu hospodárstvu efektívnejším využívaním zdrojov a na rozvoj a zavádzanie predpisov EÚ v oblasti životného prostredia“. A to sú témy, ktoré zaiste nemajú s propagandou nič spoločné. Alebo áno?

Dokážete si zaiste predstaviť, ako sa aktivistom pri týchto sumách od šťastia trasie mimovládny chochol na hlavách. Aj ta predražená kávička v kaviarni hlavného mesta hneď lepšie chutí, keď viete, že vás únia nenechá v štichu.

Osveta nie je plytvanie

Niektorým europoslancom samozrejme takéto podozrivé rozhadzovanie trošku smrdí. Preto sa z času na čas v poslaneckých laviciach postaví nejaká skupinka (nenávistníkov) alebo zúfalý solitér (dezolát) a vznesie do pléna otázku ohľadom desivej drzosti plytvania peniazmi euroobčanov na bezostyšnú propagandu.

V roku 2018 sa napríklad dvaja holandskí poslanci, André Eliseen a Auke Zijlistra, obrátili interpeláciou č. E-004538/2018 na Európsku komisiu, aby vysvetlila určité nehorázne výdavky. V elektrodokumentácii EP je ich otázka nazvaná: Vyhadzovanie peňazí daňových poplatníkov na propagandu EÚ.

(viď: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004538_EN.html)

Poslanci sa pýtajú:

Európska komisia dáva peniaze na vzdelávacie programy o Európskej únii. Účelom týchto programov je stimulovať ďalšie európske zjednocovanie. Komisia celkovo vynaložila viac ako 318 miliónov EUR na takzvaný program Jean Monnet, ktorý tvorí základ tejto jednostrannej propagandy.

1. Prečo Komisia nenecháva politiku vzdelávania na jednotlivé členské štáty, kam patrí?

2. Ako môže Komisia tvrdiť, že existuje nezávislý vedecký výskum, keď na dotácie majú nárok len zástancovia ďalšej európskej integrácie?

3. Kde sa v Zmluve o EÚ hovorí, že peniaze holandských daňových poplatníkov možno použiť na vzdelávacie programy, ktoré ponechávajú priestor len pre proeurópske názory?“

Z toho, že európska propaganda utešene pokračuje a prekvitá aj v bratislavských uliciach môžeme usudzovať, že invektívy týchto nenávistníkov boli ignorované s pravým európskym nadhľadom.

Nepriateľ pred bránami

Peniaze však nejdú len na propagáciu „európskych hodnôt“. Aj keď je to bolestivé, je treba si priznať, že ešte stále existujú zvrhlíci, ktorí „európske hodnoty“ odmietajú. A tak sa musí bašta pokroku v Bruseli, aj keď zaiste s krvácajúcim srdcom, zapojiť aj do kontra-propagandy voči tým, ktorí by, ako hovorieval súdruh Stalin „chceli pchať rypáky do našej socialistickej záhradky“.

Nemusíme dlho premýšľať, ktože nám chce našu európsku záhradku spustošiť. Hlavným nepriateľom svetového pokroku je momentálne opäť Rusko, ktoré sa po pokrokovej pauze v rokoch 1917 – 2000, vrátilo do polohy kontinentálneho arcilotra, v akej ho poznali pokrokové západné tlačoviny už od 18. storočia, takže únia môže na túto peknú literárno-propagandistickú tradíciu nadviazať. Zadarmo to samozrejme nemôže byť, veď hoden je robotník svojej mzdy.

Denník The Guardian napríklad v roku 2017 písal, že špeciálna jednotka určená na boj proti ruským dezinformáciám a propagande s názvom East Stratcom (založená v roku 2015) obdrží na svoju prácu, čiže na boj proti ruským dezinformáciám, v rokoch 2018 – 2020, 1,1 milióna eur.

(viď: https://www.theguardian.com/world/2017/nov/25/eu-anti-propaganda-unit-gets-1m-a-year-to-counter-russian-fake-news)

Koľko asi tak dostáva táto jednotka dnes, napadne vám? Olala, čítajme a učme sa! V roku 2019 sa tento rozpočet zvýšil na 3 milióny eur a v roku 2020 na 4 milióny eur. Na rok 2021 však bol celkový rozpočet, vyčlenený na strategickú komunikáciu, na odhaľovanie dezinformácií a manipulatívneho zasahovania a na strategické komunikačné kapacity, zvýšený už na 11,1 milióna eur.

(viď: https://www.eeas.europa.eu/eeas/questions-and-answers-about-east-stratcom-task-force_en)

Čudujete sa potom, že je aj na Slovensku toľko zapálených odhaľovačov dezinformácií a usilovných udavačov? A to ešte stále v roku 2021, ktorého sa týkajú posledné údaje, nebola propaganda a naháňanie dezinformátorov v plnom prúde ako v roku 2022. Koľko to asi tak bude dnes?

V kontexte vývoja zrejme už nikoho ani neprekvapí, že jedným z úspechov, ktorým sa táto jednotka pochválila, bolo aj odhalenie 570 dezinformácií ohľadom ochorenia Covid-19. Kam všade len nesiahajú špinavé pazúry Kremľa!

Obľúbené témy EÚ alebo Srdcu nerozkážeš

Ako vidíme, peňazí je dosť, a pokiaľ sa rotačka na tlačenie papiera a digitálna technika na čarovanie s číslami nezaseknú, tak bude týchto inflačných peňazí stále viac a viac. Niekto si samozrejme bude musieť opäť utiahnuť opasok, ale európski propagandisti to s veľkou pravdepodobnosťou nebudú. Témy, ktoré EÚ považuje za svoje priority, totiž priam automaticky vyžadujú priloženie ich snaživých rúk k propagandistickému dielu.

V rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 sa totiž značný finančný objem vyčleňuje pre témy ako: Environmentálna a klimatická akcia; Migrácia; Dedičstvo a svet; Ochrana a obrana; Európska verejná administrácia.

(viď: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/budget/spending_en)

Spolu by na tieto okruhy tém malo „rachnúť“ cca 220 miliárd eur. No a nie sú to náhodou práve témy, ktoré treba medzi euroobčanmi trochu spropagovať, témy, ktoré ešte stále nie sú dostatočne obľúbené a schvaľované?

Nemusíme mať preto obavy, propagandistické úderky si určite v nasledujúcich rokoch prídu na svoje a je pravdepodobné, že s narastajúcim prepadávaním sa únie do skazy, sa bude vynakladať na propagandu stále viac a viac financií. Takže sa pripravte na záplavu krásnych podnetov v uliciach, na obrazovkách, v mobiloch, na úradoch, vo vlakoch aj v kultúrnych ustanovizniach.

Možno sa zase spýtate, kto to bude platiť. Avšak, nie je táto vaša otázka práve dôkazom vašej nevedomosti, neuvedomelosti a toho, že propaganda je skutočne nutná, keď stále nepoznáte odpoveď? Alebo ste zabudli čo nám EÚ odkazuje?

Únia ste vy!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života