Nemí diabli dnešných čias -

Nemí diabli dnešných čias

vdp. Ľubomír Urbančok
7. marca 2021
  Cirkev  

Za onoho času Ježiš vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý.“ (Lk 11,14)

Milovaní bratia a sestry!

Máme už tretiu pôstnu nedeľu a naďalej nás denne zaplavujú informácie ohľadom pandémie. Mnohí z nás už dávno vypli svoje televízory, ak ich ešte vôbec majú a noviny už ani neotvárame, lebo sme z tejto situácie unavení. Na druhej strane sa začalo často hovoriť o ľuďoch trpiacich osamelosťou či z nej vyplývajúcou depresiou. Ak na počiatku to bola otázka smrti, ktorá otriasla človekom, teraz je to hmatateľnosť aj tejto formy ľudského utrpenia.

Tu si môžeme položiť otázku, môže veriaci človek trpieť depresiou? (Pozn. – Je potrebné rozlišovať medzi depresiou ako ochorením a depresiou ako stavom úzkosti duše.)

Arcibiskup Sheen na danú otázku odpovedá nasledovne:

Depresia nevyplýva z našich chýb, ktoré sme urobili, ale z toho, že sme sa odmietli s nimi konfrontovať. Desaťtisíce ľudí trpia dnes príšerným spôsobom len v dôsledku hriechov, z ktorých sa nevyspovedali. Svedomie, ktoré je choré, je svedomím, ktoré sa strachuje. Najväčšie zlá pochádzajú zo skutočnosti, že sa odmietame pozerať na skutočnosť.“[1]

V dnešnom evanjeliu sme svedkami toho, ako Ježiš vyháňa zlého ducha, ktorý bol nemý. Ako sme pravidelne konfrontovaní so smútkom a depresiou, ako aj plynie toto pôstne obdobie, za normálnych okolností by sme sa pripravovali na svätú spoveď, ktorou sa pripravujeme na Veľkonočné sviatky. Momentálna situácia nám však štandardne neumožňuje prijať ani túto základnú potrebu našej duše. Tento týždeň sme mali aj prvý piatok, teda deň kedy sa tiež spovedáme a konáme tak aspoň raz do mesiaca.

V kontexte dnešného evanjelia je teda na mieste, aby sme sa opýtali samých seba, kto sú tí nemí duchovia v mojom živote. Vieme si predstaviť zlo, ktoré tento duch spôsoboval osobe posadnutého z dnešného evanjelia.

Vo svätej spovedi, aby bola platná, je potrebné, aby sme úprimne vyznali všetky ťažké hriechy, ktoré sme spáchali. Sú to hriechy proti desiatim Božím prikázaniam, ako aj proti hlavným cirkevným prikázaniam. Ak vnímame, že v našom vzťahu k Bohu nie sme schopní ísť hlbšie, naše náboženské povinnosti vykonávame ako formalitu, bez toho, aby nám prinášali potešenie a nevnímame vnútornú duchovnú silu, ktorá nám pomáha vzdorovať ťažkostiam, je na mieste si položiť otázku, či aj my netrpíme podobne, akousi skrytou formou „temného ducha“, ktorý chce našu duchovnú smrť.

Okrem uvedomenia si toho, že naše zamlčanie ťažkého hriechu, ktorý nazývame trefne aj smrteľným hriechom, lebo prostredníctvom neho sa stávame duchovne mŕtvymi, si musíme uvedomiť ešte oveľa horšiu vec. Ak vedome zamlčíme ťažký hriech, z ktorého sme sa počas nášho života ešte nevyspovedali, páchame hriech oveľa ťažší, konáme svätokrádež.

Keď sme neustále konfrontovaní so skutočnosťou, ako zomiera množstvo ľudí v našich nemocniciach, zamyslime sa nad tým, koľko ľudí zomiera každý deň duchovne, aj vďaka nemožnosti prijímania sviatostí.

Dnešná nedeľa je už druhou v poradí, z troch nedieľ pôstneho obdobia, keď sa nám v evanjeliu objavuje osoba diabla. Kým na prvú pôstnu nedeľu sme boli svedkami pokúšania diabla na púšti – teda diabol bol viditeľný, dnes nám ukazuje Božský Spasiteľ na diabla ako neviditeľného nepriateľa našej duše. Arcibiskup Fulton Sheen poukázal na jeden z aspektov nevyznaných hriechov, ktoré vedú k depresii a odnímajú nám skutočné šťastie. Je potrebné spomenúť, v súvislosti s prácou „neviditeľného – nemého nepriateľa našej duše“ ďalší veľmi aktuálny aspekt. Tým je zamlčiavanie Pravdy.

Čím ďalej, tým viac sme v spoločnosti svedkami rozličných foriem neprávostí, či už celospoločenských, alebo aj neprávosti a nepravdy v našich medziľudských vzťahoch. Stalo sa nepopulárnym povedať niečo, čo je nepríjemné, hoci je to pravdivé. Pápež takéto „diplomatické“ spôsoby nazýva svetským duchom.

V jednej svojej kázni poznamenáva nasledovné:

Zlý duch ničí buď priamo prostredníctvom nerestí, vojen, nespravodlivostí alebo ničí vychovane, diplomaticky týmto spôsobom, ako hovorí Ježiš. Nerobia krik, tvária sa ako priatelia, presvedčia ťa – „Nie, veď to nič nie je, … je to stále v poriadku“ – a vedú ťa po ceste priemernosti, robia ťa „vlažným“ na ceste svetskosti.“[2]

Bratia sestry, diplomacia nie je zbabelým mlčaním. Skutočná diplomacia a politika spočíva, ako hovorí veľký francúzsky kazateľ Bossuet, v láske k Pravde a teda realite.

Využime tieto dni pôstneho obdobia a zamyslime sa nad tým, kde sú ukrytí nemí duchovia v našom duchovnom živote i v našich medziľudských vzťahov a poprosme tú, ktorá bola sídlom múdrosti, preblahoslavenú Pannu Máriu, aby sme ich dokázali vyhnať z nášho života. Takto sa môžeme pripraviť na skutočné vyznanie našich hriechov vo svätej spovedi, akonáhle na to budeme mať možnosť. Vyhraďme si poctivo čas na modlitbu a vnútornú sebareflexiu, prosiac svetlo Ducha Svätého, aby sme našli tie body nášho života, ktoré nám bránia v skutočnom, hlbokom vzťahu s Bohom a v živote modlitby. Takto sa budeme môcť skutočne pripraviť na tú ďalšiu nedeľu pôstu, ktorá sa nazýva práve „radostná“. AMEN

[1] Fulton J. Sheen, da, La Pace dell’Anima, edizioni Fede e Cultura

[2] https://www.vaticannews.va/sk/papez-frantisek/omsa-svata-marta/2018-10/ranna-homilia-dom-sv-marty-papez-frantisek-12-oktober-2018.html

https://svatepismo.sk/evanjelium-podla-lukasa-11


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne

Júnové výročia uhorských kráľov – František Jozef I.