Vatikán varuje nemeckých biskupov, aby stopli Synodálny výbor a Ústredný výbor nemeckých katolíkov ich zase vyzýva: Biskupi by sa mali postaviť proti Rímu -

Vatikán varuje nemeckých biskupov, aby stopli Synodálny výbor a Ústredný výbor nemeckých katolíkov ich zase vyzýva: Biskupi by sa mali postaviť proti Rímu


19. februára 2024
  Krátke správy

Na blížiacom sa jarnom Valnom zhromaždení Nemeckej biskupskej konferencie plánovali cirkevní pastieri schváliť stanovy tzv. Synodálneho výboru, ako prípravný orgán k stálej Synodálnej rade, v ktorej by mali mať, podľa doteraz uvádzaných očakávaní, laici rovnaké právomoci ako biskupi a klérus. Tieto snahy sú podľa Svätej stolice za hranicou toho, čo si Vatikán predstavuje pod tzv. synodálnou cestou, aj keď vlastne ešte nikto presne nedefinoval, čo to tá synodálna cesta v podstate má byť. A práve to umožňuje voľný výklad revolučného charakteru, v ktorom sa tendencia stáva cieľom samým osebe. Skrátka, vpred a spiatky ni krok! Tak to pochopili aj nemeckí progresívni laici a ich pastieri.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

Pred víkendom však prišla z Ríma čerstvá studená sprcha. V piatok 16. februára zástupcovia Kúrie v liste nemeckým biskupom otvorene žiadajú zrušenie hlasovania o otázke Synodálneho výboru. Najprv sa majú podľa nich uskutočniť rokovania medzi Vatikánom a nemeckým episkopátom, z ktorého možno vzíde, ako to už býva, poloprogresívny kompromis, uspokojujúci svedomie všetkých milovníkov dialektickej syntézy – v súčasnosti už len polopokrokového s radikálne pokrokovým.

Vatikán varuje: „Ak bude štatút Synodálneho výboru prijatý pred týmto stretnutím, vyvstáva otázka, aký zmysel ma potom toto stretnutie a vo všeobecnosti aj prebiehajúci proces dialógu.

List podpísal aj vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, prefekt Dikastéria pre náuku viery, kardinál Manuel Fernández a prefekt Dikastéria pre biskupov, kardinál Robert Prevost. Uvádza sa v ňom tiež, že pápež bol o liste informovaný a schválil ho.

Hlasovanie o stanovách Synodálneho výboru bolo naplánované na tento týždeň, avšak už v sobotu bolo vyškrtnuté z programu, o čom informoval tlačový hovorca Nemeckej biskupskej konferencie Matthias Kopp.

Synodálny výbor bol zriadený v novembri minulého roku, aby pripravil zriadenie Synodálnej rady. Vo výbore chcú podľa portálu Katholisch.de „biskupi a katolícki laici pokračovať v diskusiách na témy – moci, úlohy žien, sexuálnej morálky a kňazského života.“ V preklade to znamená: o podiele laikov na moci v Cirkvi, o svätení žien, o LGBT ideologickej pandémii a zrušení kňazského celibátu.

Odloženie hlasovania na neurčito možno upokojilo Vatikán, avšak rozzúrilo progresívnych nemeckých laikov, ktorí sú jednak rozdráždení liberálnym synodálnym procesom ako tiger, ktorý si čuchol ku krvi a chystajú sa ho teraz zavrieť späť do klietky, a zároveň sú ďalej samotnými nemeckými biskupmi dráždení hystériou voči „extrémistickej“ AfD kvôli blížiacim sa voľbám. Nemeckí biskupi s pravou goebelsovskou erudíciou, vykresľujú nemeckých katolíkov v politicko-mesianistickom naratíve ako záchrancov nemeckej demokracie, bojujúcich proti zlým extrémistom. Aby dosiahli kýžený politický efekt, musia laikom ďalej podkurovať v ľavicovo liberálnom duchu, ktorý považujú za spásny všeliek na extrémistickú pandémiu.

Preto Ústredný výbor nemeckých katolíkov (ZdK), vedomý si svojej dejinnej úlohy v boji o pokrok, tak na poli cirkevnom ako aj politickom, rázne cez víkend odmietol ústupok biskupskej konferencie. Vyzval nemeckých biskupov, aby pokračovali v reformnom projekte Synodálnej cesty napriek všetkým pokynom z Ríma: „Katolícka cirkev v Nemecku už nebude mať druhú šancu, ak teraz zastaví Synodálnu cestu.

ZdK očakáva, napriek tlaku Ríma, že Synodálny výbor „bude plne funkčný na svojom najbližšom zasadnutí v júni.“ Je podľa neho paradoxné, že Rím presadzuje synodálne procesy prostredníctvom Svetovej synody, ale potom „dá stopku“ nemeckej ceste k reformám. Podpredseda ZdK Thomas Söding uviedol:

Očakávame včasné rozhodnutie, ratifikáciu stanov a ďalšiu konštruktívnu prácu na synodálnej ceste. V diskusiách s Rímom budú musieť nemeckí biskupi objasniť naliehavosť ďalšej práce. Očakávame, že Rím nebude podkopávať dobré vzťahy medzi nemeckými biskupmi a laickou reprezentáciou, ale že si ich bude vážiť a bude ich považovať za základ.

Zľakol sa Vatikán džina vypusteného z lampy? Alebo je to len hra, ktorá má upokojiť rozrušených konzervatívcov, ukázaním tvrdej ruky voči najradikálnejším pútnikom na synodálnej ceste? Nech je to tak alebo onak, dostať džina späť do fľaše znamená, ako vedia všetci čitatelia rozprávok Tisíc a jednej noci – poznať príkaz, ktorým sa džin donúti k návratu do svojej lampovej domoviny. Pozná ho Vatikán? A ak ho pozná, bude ho chcieť použiť?

Použiť totiž formulu na zahnanie tohto džina do lampy by pravdepodobne znamenalo poprieť rétoriku a prax, ktorá v Cirkvi bujnie už minimálne 60 rokov. A to určite nikto z pastierov, vykročiacich na synodálnu cestu neplánuje.

BM

Zdroj: Katholisch.de, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní