Svedectvá veriacich alebo Príbehy viery, nádeje a lásky od našich čitateľov, II. časť – List arcibiskupovi Boberovi -

Svedectvá veriacich alebo Príbehy viery, nádeje a lásky od našich čitateľov, II. časť – List arcibiskupovi Boberovi


19. októbra 2023
  Cirkev

V rámci nášho seriálu svedectiev čitateľov a podporovateľov sme sa rozhodli uverejniť dnes list, ktorý zaslala naša čitateľka predsedovi Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Bernardovi Boberovi. Pani Helena s jeho uverejnením na portáli Christianitas.sk súhlasila. Nech je jej svedectvo pre niektorých povzbudením a pre iných možno poučením.

Ilustračný obrázok, zdroj: pixabay.com

***

Drahý Mons. arcibiskup Bernard Bober,

dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravila, skôr ako vyslovím svoju prosbu. Videla som Vás v TV novinách, kde ste hovorili o sv. prijímaní na ruku. Že Nadácia Slovakia Christiana chce, aby sa prijímalo len do úst. Plne s nimi súhlasím.

Posielam Vám svoje svedectvo.

Mám operované platničky, artrózu kĺbov, gonartrózu oboch kolien a k tomu ako pomôcku dve palice. Šla som na sv. prijímanie s jednou palicou, aby som mohla prijať P. Ježiša na ľavú ruku. Stiahla som si ju tak, aby som mohla sv. Hostiu prijať do úst bez použitia pravej ruky. Keď som prijala P. Ježiša, ruku som si stiahla do zovretia, ak by tam bola nejaká čiastočka, aby som ju mohla prijať do úst. Prišla som na miesto, roztvorila som ruku a videla som, ako malinká čiastočka letí dolu na zem. Ľavú ruku som ešte zovrela a hľadala som, kam padla odrobinka zo sv. Hostie. Bola na kľakátku. S láskou som ju zodvihla a dala do úst. Potom som otvorila ľavú ruku a pozrela som, či tam nie je ešte ďalšia. A bola. S úctou som ju prijala. Keby som toto nebola robila, po P. Ježišovi by sa šliapalo. U koľkých sa takto deje, keď nie sú opatrní.

V ten deň bola predo mnou pani, ktorá si sv. Hostiu z ruky vložila do modlitebnej knižky. Našťastie to p. farár zbadal a vyzval ju, aby si Hostiu vložila do úst. To isté sa stalo aj v kostole u Františkánov. Mladá žena vzala Hostiu do rúk a neprijala do úst, ale utekala od oltára. Koľko znesvätení sa stalo prijímaním do rúk, to vie len Pán.

Nadácia Slovakia Christiana chce veľmi dobre a modlím sa za to, aby ste aj Vy zakázali dávať P. Ježiša na ruku. Aké mučenia P. Ježišovi nevymyslia ľudia v tomto storočí.

Drahý otec arcibiskup, teším sa, že Vás Duch sv. obdaril mnohými darmi a že po zvážení zakážete dávať sv. prijímanie na ruku, aby sa podávalo len do úst.

Zo srdca Vám ďakujem a s láskou Vás kladiem do Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

S úctou
Helena z Nitry

Celé meno pisateľky je k dispozícii v redakcii.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista

Nadužívanie a zneužívanie slova „láska“ v Cirkvi ako duchovný kastračný nástroj proti katolíckej bojovnosti

Kresťanská tradícia Európy: Procesie a vlečky v akte kajúcnosti a smútku