Počúvaj hlas tvojho svedomia! -

Počúvaj hlas tvojho svedomia!


12. júla 2021
  Pokladnica viery

Nielen zvonka má tvoja vytrvalosť nepriateľov, lež máš ich aj vnútri, v sebe. Svedomie volajú slovom božím, a to plným právom. Kto ešte nepočul vo svojom vnútri jeho hlas? Keď sa chlapec chcel biť, ozval sa v ňom malý, výstražný zvonček: „Nerob to! Nerob to!“ Keď siahol po veci iného, opäť sa ozval zvonček. A keď ho vábilo vážnejšie pokušenie k hriechu, akoby až traja boli v ňom vyzváňali na poplach, tak zastenalo jeho svedomie: „Nerob to! Nerob to!“ Opätovne ťa prosím, priateľu, zvykaj si už v mladých rokoch, aby si bezpodmienečne vždy počúval hlas svojho svedomia! Teraz sa rozhodne, či budeš niekedy svedomitým človekom. Nezabúdaj, že svedomitý človek je takou hodnotou ľudského spoločenstva, ako pilier, na ktorom spočíva celá budova.

Kto je poddaným svojho svedomia, ten je Bohu poddaný a byť poddaným Bohu je najväčšia sloboda. Nepoznám väčšej pochvaly, akú povedali na istého zosnulého anglického poslanca: „Na celej jeho bytosti bolo natlačené Desatoro.

Nikoho sa neboj, iba svojho svedomia! Nie je charakterné zanechať hocičo pre ľudské pohľady, ohovárania alebo pre bojazlivosť výsmechov z toho, čo ti svedomie schvaľuje alebo podporuje. Ten mladík, ktorý sa neopováži modliť, či v kostole si kľaknúť, „lebo ho aj iní vidia“, je tiež poddaný, ale nie poddaný svojho svedomia, lež zbabelej ľudskej bojazlivosti.

Tihamer Tóth – Rady mladým mužom


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu