O nevýslovnej Vznešenosti Panny Márie -

O nevýslovnej Vznešenosti Panny Márie

Matej Gavlák
20. augusta 2021
  Cirkev

Zdroj: 4.bp.blogspot.com

Žiadam vás, aby bolo Rusko zasvätené môjmu Najsvätejšiemu Srdcu a aby zaň bolo konané odčiňujúce sväté prijímanie každú prvú sobotu. Ak budú moje požiadavky vyslyšané, Rusko sa obráti a bude mier; ak nie, krajina bude rozširovať svoje bludy do celého sveta, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú zavraždení; Svätý Otec bude veľmi trpieť; mnohé národy budú zničené. Na konci však bude moje Nepoškvrnené Srdce triumfovať. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dané obdobie mieru.

Úryvok z Druhého fatimského proroctva, vatican.va

(http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html)

O zhodení Luciferovom

Ešte pred tým, než Trojjediný Boh stvoril veci viditeľné – kozmos a zem, všetky hviezdy vo vesmíre, zvieratá a napokon ľudí – stvoril najprv veci neviditeľné: náš budúci Nebeský domov a jeho obyvateľov, anjelov a archanjelov. Boh stvoril miliardy miliárd týchto bytostí, veď každý človek, ktorý kedy žil mal/má svojho vlastného jedinečného anjela. Anjelov umiestnil do hierarchie, podobne, ako je tomu v Cirkvi: od tých najvyššie postavených (v podstate akýchsi princov Neba) až po najnižších.

Prvý anjel hneď po Bohu z týchto nespočetných množstiev niesol meno… Lucifer. Veru tak, Lucifer bol najvyššie postaveným anjelom zo všetkých, bol len druhým po samotnom Stvoriteľovi! No ani to mu nestačilo. Vo všeobecnosti sa hovorí, že keď Boh stvoril ľudské bytosti, tie boli (sú) inteligenciou a schopnosťami veľmi vzdialené od anjelov. A predsa Boh Otec anjelom vyjavil, že Boh Syn sa stane človekom a narodí sa zo ženy! Toto bola pre anjelov v podstate skúška: príjmu to, že sám Boh ich obíde a zoberie na seba prirodzenosť niečoho tak nízkeho (oproti nim), ako je človek?

Najpyšnejší, Lucifer, nedokázal prijať skutočnosť, že bude človek takto povýšený ešte aj nad neho samého a voči Bohu sa otvorene vzbúril. Na jeho stranu sa pridala celá jedna tretina všetkých anjelov! Lucifer bol už v tomto počiatku veľmi ponížený a to tak, že z Neba ho zhodil anjel „hodnostne“ pod ním – sv. Michal Archanjel.

A to ešte netušil, ktože na to jeho uvoľnené miesto zasadne.

Druhá Eva

Rodokmeň Panny Márie je kráľovský: bola priamou potomkyňou slávneho židovského kráľa Dávida a celej jeho kráľovskej línie po ňom. Ak by niekoho zaujímalo, prečo potom nežila v paláci, ale v podstate v obyčajnom príbytku, odpoveďou je, že za jej dní bolo staré Izraelské kráľovstvo v podstate zaniknuté a krajina Izrael bola dobytá a ovládaná starými Rimanmi, ktorí v nej mali dosadeného svojho správcu, Herodesa. Rodina Panny Márie bola asi v pozícii dnešných Habsburgovcov. Možno tiež podotknúť, že obaja jej rodičia – Joachim a Anna – sú vyhlásení za svätých.

Boh Otec si vyvolil Máriu za matku Boha Syna už pred stvorením sveta. V čase, keď vyjavil anjelom, že Boh sa narodí zo ženy, už vedel, že touto ženou bude práve Mária. Preto „zariadil“, aby Mária nebola nikdy poznačená dedičným hriechom, ako sú všetci ostatní ľudia. Vo svojom lone totiž mala nosiť Boha.

Najvyšší potom poslal k Márii archanjela Gabriela, aby jej zvestoval známe slová: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho.“ Dievča napokon archanjelovi odvetilo: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1). Mária povedala „Áno“ Bohu v mene celého ľudstva. Tak, ako celé ľudstvo Eviným hriechom Boha zavrhlo, tak ho skrze Pannu Máriu opäť prijalo. Preto sa, mimochodom, o Márii niekedy hovorí ako o „druhej Eve“.

Matka Boha

Panna Mária je prirovnávaná k starozákonnej Arche zmluvy. Archa zmluvy bola zlatá nádoba obdĺžnikového tvaru, v ktorej židovský národ uchovával „dušu“ Starého zákona: Desať božích prikázaní. Prikázania boli Mojžišovi dané priamo Bohom a predstavovali starozákonnú oslavu Boha. Archa tiež uchovávala zlatú nádobu s mannou a Áronovu palicu – symbol kňazstva. Mária, naproti tomu, nosila vo svojom lone „dušu“ Nového zákona – Ježiša Krista. Otcom Ježiša, „chleba života,“ bol Boh Otec a Ježiš Kristus bol tiež prvým novozákonným kňazom a predstavuje novozákonnú oslavu Boha.

Keď sa potom Ježiš narodil, Mária sa stala Matkou Božou. Matka Božia je pritom akýsi oficiálny čestný titul, ktorý udelil Márii sám Boh, a ktorý vyjadruje jej absolútne výnimočné postavenie medzi všetkými ľuďmi. Žiadna iná žena pred Máriou ani po nej neniesla a nebude niesť tento jedinečný titul.

Ježiš bol vo svojich 33 rokoch obeťou skorumpovaného politického procesu a následnej popravy. Umučenie Krista – trpiteľstvo Boha za odčinenie našich hriechov – bolo pritom doplnené tiež spolutrpiteľstvom Panny Márie, ktorá svojho syna sprevádzala z Jeruzalema až na Kalváriu. Vzhľadom na to, že nám Panna Mária dala Vykupiteľa a trpela s ním až do jeho posledných ťažkých chvíľ na kríži, kedy sama riskovala stratu svojho života, jej svätá Cirkev priznáva a vzýva ju čestným titulom spoluvykupiteľky ľudstva. Aj vďaka nesporným zásluhám tejto ženy dnes máme nádej, že raz uzrieme Nebo.

Kráľovná Neba a Zeme

Podľa vízií sv. Kataríny Emmerichovej dožila Mária svoj život v malom domčeku v dnešnom Turecku. Na pamiatku svojho Božského syna nosila utkaný plášť tmavohnedej farby (to je jedným z dôvodov, prečo je škapuliar tmavohnedý). Podľa tradície Cirkvi Mária neumrela, ale – ako sa modlíme vo svätom ruženci – bola vzatá Pánom do Neba s celým svojím pozemským telom („ktorý ťa Panna do Neba vzal“) a v Nebi ju Pán korunoval („ktorý ťa Panna v Nebi korunoval“).

Boh teda ustanovil Pannu Máriu za Kráľovnú Neba – Boh jej dal miesto, ktoré ostalo uvoľnené po Luciferovom páde a Panna Mária je teda v Nebeskej hierarchii najvyššie postaveným Božím stvorením, hneď za Bohom Stvoriteľom samým! Panna Mária je kráľovnou miliardy miliárd anjelov a svätých.

Mária je tiež kráľovnou Zeme, keďže jej syn Ježiš je „kráľ kráľov“. A tak, ako je jej syn taktiež kráľom celého vesmíru, aj ona – jeho matka – je kráľovnou všetkých hviezd.

Satanova Nemesis

To, že Mária zaujala v Nebi práve pôvodne Luciferovo miesto má svoje dôsledky: Panna Mária sa stala akousi nemesis diabla – jeho osudovým nepriateľom. Toto je istým spôsobom načrtnuté už v prvej knihe Biblie, Genezis, kde Boh hovorí hadovi: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gn 3,15). Samozrejme, čo môže byť pre pyšného Lucifera ponižujúcejšie ako fakt, že jeho hlavným nepriateľom, ktorý nad ním navyše zvíťazí a ktorý prebral jeho miesto v Nebi, je krehká žena, matka?!

Stredovekí kresťania túto osudovosť nepriateľstva medzi Máriou a satanom dobre chápali. Práve preto Máriu ustanovovali za veliteľku svojich svätých armád. Je to Panna Mária, kto na dobových vyobrazeniach vedie katolícku armádu do boja proti zlovoľným moslimom vedeným do bitky démonickými bytosťami.

Táto osudovosť nepriateľstva medzi Máriou a diablom napokon zájde až do krajných medzí a rozhodne ešte neskončila. Katolíci veria (a vedia), že to bude napokon skrze Máriu, skrze ktorú bude „ríša moslimov zničená“, katolícke náboženstvo zachránené a opäť obnovené. A skutočne: veríme, že moslimské náboženstvo – sťaby falošná diabolská zlátanina – zanikne ešte dávno pred koncom sveta! Veríme, že dnešné moslimské národy raz príjmu kresťanstvo a to na zásah či príhovor Matky Božej, veliteľky novej svätej armády budúcnosti! Pravé preto sa Panna Mária neraz zobrazuje od stredoveku až po dnešok stojaca na polmesiaci – symbole moslimov. Symbolizuje to jej definitívne víťazstvo nad touto falošnou sektou.

Vo všeobecnosti sa táto budúca udalosť nazýva „Definitívny Triumf Máriinho Nepoškvrneného Srdca“ a obdobie, ktoré po ňom bude nasledovať, sa bude volať „Máriin mier“. Presne toto tiež bolo predpovedané vo Fatime. Iné katolícke proroctvá nám tiež hovoria, že keď príde posledný Boží nepriateľ pred samým koncom sveta – biblický Antikrist – moslimská viera už pekných pár desaťročí nebude existovať.

Panna Mária je vskutku Najvznešenejšie Božie stvorenie spomedzi všetkých Stvoriteľových diel. A že ich bolo!

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis!

Väčšina z tu uvedených informácií bola z prednášok a videí amerického exorcistu otca Chada Rippergera, ktorého považujem za najlepšieho teológa dneška: https://www.youtube.com/results?search_query=fr+ripperger;

ako aj z mimoriadne zaujímavého francúzskeho videa La victoire viendra par Marie:


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Otec Kramara vyzýva kvôli Viganovi, aby všetci katolíci „priznali farbu“ či sú katolíkmi alebo nie. Myslí skutočne všetkých? A čo si pod „katolíkom“ vlastne predstavuje?

Britský hudobný skladateľ iniciuje petíciu laikov za zachovanie tradičnej latinskej sv. omše

Nigerijskí biskupi varujú pred dohodou s EÚ, lebo umožní presadiť LGBTQ agendu a potraty

Biskup Schneider v rozhovore o svojej novej knihe s názvom Uteč pred herézou: V Cirkvi dnes vládne modernizmus odsúdený pápežom Piom X.