Pokladnica viery - - Strana 18

Pokladnica viery

Modliba je povznesenie duše k Bohu

2 559 Modlitba je povznesenie duše k Bohu alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá. “Z akej pozície hovoríme, keď sa modlíme? Z výšok našej pýchy a našej vlastnej...

Matúš 16, 13-20

13 Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša...

Základné spôsoby úcty k Panne Márii

Je viac druhov vnútorných spôsobov pravej úcty k najsvätejšej Panne, z ktorých tu v skratke spomeniem iba tie hlavné: 1. Uctievať si ju ako dôstojnú Matku Božiu kultom hyperdúlie, to znamená,...

Panna Mária a mystika

Nemôžeme si predstaviť katolíckeho svätca bez veľkej lásky k Márii, takže otázka pomeru duchovného človeka k Márii v katolíckej zbožnosti je zároveň otázkou pokroku na ceste svätosti. Tak v katolíckej teológii, ako aj...

Ako sa máme zachovať k hlasu svedomia

So zreteľom na hlas svojho svedomia máme zachovať tieto pravidlá: 1. Hlavné pravidlo je, že nikdy nesmieme konať proti svojmu svedomiu, inač sa dopustíme hriechu. Sv. Pavol apoštol hovorí:...

Myslievajme na smrť

Veľmi skoro bude tu na Zemi po tebe; nuž, hľa, ako je to vlastne s tebou: dnes je človek a zajtra zmizne. A keď zíde z očí, rýchlo zíde aj z mysle. Ó, aké...

Špiritizmus je neprijateľný

2117 Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto,...

Matúš 6, 24:

24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone....

Dajme si pozor aby sme neboli nepraví ctitelia Panny Márie

Majme sa teda veľmi na pozore, aby sme sa nestali jedným z kritických ctiteľov, ktorí ničomu neveria, ale kritizujú všetko; jedným zo škrupulóznych ctiteľov, ktorí sa z rešpektu pred...

Falošná mystika

Sú isté metódy, tak zvané mystické, propagované v hojnej miere aj u nás, obzvlášť v posledných rokoch. A musíme bohužiaľ konštatovať, že sa neraz aj katolíci dávajú nimi zviesť, a to z neznalosti pravej cesty,...

Vlastnosti svedomia

Aby sme sa pri svojich činoch mohli spravovať svedomím, musí ono byť: 1. pravé, 2. isté, a 3. bdelé. Vlastnosti svedomia 1.Svedomie je pravé (c. vera), keď sa jeho...

Trpezlivosť s ľuďmi

Ak niekoho napomenieš raz, dva razy a predsa neposlúchne, nehádaj sa s ním; ale odovzdaj ho cele Bohu, nech sa deje Jeho vôľa a nech je ctený vo všetkých svojich služobníkoch, lebo...

Veštenie je smrteľný hriech

2116 Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť.46 Používanie horoskopov,...

Umenie žiť

Veľkú očistu a disciplínu  musíme dosiahnuť, ak chcem naplno oceniť život a smiech. Neprepásť jediného vtáčika, všimnúť si každý kamienok, mať hlavu ako skladisko na všetky západy slnka – k tomu  je...

Genezis 2,17

(Boh povedal) : 17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.  Boh stvoril človeka na svoj obraz...

Opovážlivé spoliehanie sa na pomoc Panny Márie

Tieto historky opisujú, ako niektorí ľudia, čo zomreli v ťažkom hriechu bez svätej spovede, došli spásy tak, že boli vzkriesení, aby sa mohli ešte vyspovedať; alebo tak, že ich...

Spoliehaj sa len na Boha

Márny je, kto svoju nádej zakladá na ľuďoch alebo iných tvoroch. Nehanbi sa slúžiť iným s láskou Ježiša Krista, a zdať sa chudobným na tomto svete. Nespoliehaj sa na seba, ale...

Kresťan sa má odovzdať do Božích rúk

2115 Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti...

Nežime iba pre seba

Človek si môže s radosťou užívať tanec, divadlo, šampanské, nočné kluby, a ak sa nedá inak, aj bigamiu a zločin. Nikdy si ale nemá užívať iba sám seba. Výroky G.K. Chestertona

Príslovia 10, 27

27 Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú. Kto dodržiava Božie príkazy a správa sa podľa katolíckej morálky žije zdravo sa môže spoľahnúť na Božiu...

Tri stupne vystupovania k Bohu

Toto všetko som prebral od svätého Bernarda a svätého Bonaventúru. Takže – podľa nich – máme tri stupne na vystúpenie k Bohu: prvý, nám najbližší a najviac prispôsobený našim...

Panna Mária – naša Prostrednica u Boha

Teda smelo vyznajme, spolu so svätým Bernardom, že potrebujeme prostredníka u samého Prostredníka a že božská Mária je tou najschopnejšou osobou zastávať tento dobročinný úrad: cez ňu Ježiš Kristus...

Cirkev je Božia nevesta

865  Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská vo svojej najhlbšej a konečnej totožnosti, pretože v nej už jestvuje a na konci čias sa zavŕši „nebeské kráľovstvo“, „Božie kráľovstvo“,ktoré...

Čo je kresťanská askéza

Askéza v kresťanskom ponímaní nie je nejaké neprirodzené ničenie človeka a jeho síl, ako sa niektorí domnievajú. Aj keď používa tradičné pojmy ako umŕtvovanie, zničenie vlastnej vôle, odriekanie a podobne, nedá sa...

Svedomie a jeho vlastnosti.

Človek svojim rozumom môže nielen poznať zákon Boží a všeobecné pravidlá mravnosti, ale môže ich vzťahovať na jednotlivé svoje činy a skutky. Človek porovnáva svoj čin so zákonom Božím a...

Pýcha márneho poznania

Istotne, keď príde Súdny deň, nebudú sa nás spytovať, čo sme čítali, ale čo sme robili, ani ako dobre sme hovorili, lež ako nábožne sme žili. Povedz mi, kde...

Božie slovo je spásou pre každého

124 Božie slovo, ktoré je Božou mocou na spásu každému, kto verí, je vynikajúcim spôsobom prítomné a prejavuje svoju silu v spisoch Nového zákona. Tieto spisy nám podávajú definitívnu...

Svätá pravda

Pravda je naozaj svätá, ak ju budete opakovať príliš často, nikto vám neuverí. Výroky G.K. Chestertona

Príslovia 6, 6-9

6 Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch jeho a skús! 7 Hoc nemá vojvodu, predstaveného ani vladára, 8 pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu. 9...

Dobrovoľné otroctvo z lásky ku Kristovi

Sú tri druhy otroctva: otroctvo prirodzené, nútené a dobrovoľné. Všetky stvorenia sú otrokmi Božími podľa prvého spôsobu: Domini est terra et plenituto ejus.  Diabli a zatratení sú otrokmi podľa...