Čo je viera a ako poznávame pravdy, ktoré Boh zjavil? -

Čo je viera a ako poznávame pravdy, ktoré Boh zjavil?


7. júla 2024
  Pokladnica viery

Viera je nadprirodzená cnosť, ktorú Boh vlieva do našej duše a ktorou spoliehajúc sa na autoritu samotného Boha veríme všetko, čo On zjavil a čo prostredníctvom jeho Cirkvi nám predkladá, aby sme verili.

Zjavené pravdy poznávame prostredníctvom Cirkvi, ktorá je neomylná. Teda prostredníctvom pápeža, nástupcu svätého Petra a prostredníctvom biskupov nástupcov apoštolov, ktorí boli vyučovaní samotným Ježišom Kristom.

Tridentský katechizmus sv. Pia X.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať