Čas trávime neužitočne a hriešne, hoci vieme, že Boh sa na všetko ustavične pozerá -

Čas trávime neužitočne a hriešne, hoci vieme, že Boh sa na všetko ustavične pozerá


12. marca 2023
  Pokladnica viery

Podľa možnosti uvažujme, aké máme denne márne myšlienky, aké neužitočné predstavy, nedovolené záujmy, aké zbytočné a zlé slová hovoríme a aké zlé skutky páchame. Koľko rozptýleností srdca pri modlitbách a Božích službách denne znášame a strpíme! Koľko dobra neustále opomíname. Ako neužitočne, ba až hriešne trávime čas! Ako veľa jedla, pitia a spánku si denne nadmieru doprajeme a aké nedokonalé a chybné sú naše dobré skutky.

Boh sa na všetko ustavične pozerá. A pretože sám mlčí a odkladá trest, sme zaslepení, nevďační, nešťastní a pochabí a pridávame hriech ku hriechu bez počtu a miery.

Čo teda povieme, čo urobíme, kam sa obrátime až budeme postavení pred jeho súdnu stolicu, až nám v okamihu predhodí a jasne nám ukáže všetky naše hriechy, veľké i malé, väčšie i najväčšie, menšie i najmenšie?

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu