Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“ -

Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“

Mária Magotsová
3. februára 2023
  Cirkev Spoločnosť

Hovorí sa, že najväčším trikom, aký kedy diabol skúsil na ľudí, bolo presvedčiť ich, že neexistuje. Najväčším trikom Antikrista zas bude presvedčiť ľudí, že nie je ničiteľom sveta, ale novým spasiteľom. Takto opisuje známy arcibiskup Fulton Sheen v kázni z roku 1947, ako môžeme spoznať obávanú postavu, ktorá sa pred príchodom skutočného Spasiteľa, Ježiša Krista, bude vydávať za Boha, zvedie aj vyvolených a bude prenasledovať Cirkev.

Biskup Fulton J. Sheen, 1956
zdroj: wikimedia commons

Fulton Sheen, ktorý je považovaný za najvplyvnejšieho predstaviteľa katolíckej Cirkvi v USA a tiež za jedného z najpoprednejších kazateľov sveta, využíval médiá na ohlasovanie Božieho slova. Každú nedeľu ho počas 30 rokov sledovali desiatky miliónov ľudí. Za svoje televízne vystúpenia dokonca získal cenu Emmy. Jedna z jeho najpopulárnejších kázni, ktorú stále nájdete aj na YouTube, sa venuje téme, ktorá vždy upúta pozornosť veriacich i neveriacich. Antikrist. Prinášame vám z nej krátke úryvky.

Aký má byť Antikrist?

„Antikrist by sa nikdy takto sám nenazval, inak by nemal žiadnych prívržencov.“

„Nebude mať červený úbor, nebude chrliť síru, nebude mať kopiju a nebude kývať chvostom. Nikde vo Svätom písme nenájdeme, že diabol sa ako gašparko oblieka do „červenej“, lebo je to jeho obľúbená farba. Práve naopak, je opisovaný ako padlý anjel, ako knieža tohto sveta, ktorý nemá na starosti nič iné, iba nás presvedčiť, že iný svet ako tento neexistuje.“

„Náš Pán nám hovorí, že zlý bude vystupovať ako On sám, že oklame aj vyvolených. A povedzte mi, či by nejaký čert, ktorého sme videli v obrázkovej knižke, dokázal niekedy oklamať vyvolených?“

Ilustračný obrázok, zdroj: pixabay.com

Akými znameniami sa teda prejaví Antikrist?

– Príde zamaskovaný ako najúžasnejší humanista, ktorý bude sľubovať mier, bohatstvo a hojnosť. Nie však ako prostriedky, vedúce ľudí k Bohu.
– Napíše knihy o novom zmýšľaní o Bohu, ktorý bude vyhovovať životnému štýlu ľudí.
– Vzbudí v ľuďoch vieru v astrológiu tak, aby zodpovednosť za svoje hriechy pripisovali hviezdam, a nie svojej vôli.
– Každé previnenie vysvetlí po psychologickej stránke ako následok potlačovaného sexu, pričom donúti slušných ľudí zahanbene sa stiahnuť, keď ich budú ostatní obviňovať, že nie sú tolerantní a zhovievaví.
– Ľahostajnosť voči tomu, čo je správne a čo nesprávne, nazve toleranciou.
– Bude podporovať rozvody.
– Zvýši význam pojmu lásky pre lásku a zníži význam pojmu lásky k blížnemu.
– Bude sa odvolávať na náboženstvá, aby zničil náboženstvo.
– Bude dokonca hovoriť o Kristovi a povie, že bol najväčším človekom, aký kedy žil.
– Povie, že jeho poslaním je oslobodiť svet spod nadvlády povier a fašizmu, čo však nikdy bližšie nezadefinuje.
– Uprostred svojej zdanlivej lásky k ľuďom a rečiam o slobode a rovnosti, bude mať jedno veľké tajomstvo, ktoré však nikomu neprezradí. Nebude veriť v Boha. A oklame aj vyvolených.
– Založí anticirkev Antikrista, ktorá sa bude po vonkajšej stránke vo všetkom podobať Cirkvi, mystickému Telu Kristovmu.

Čoho sa máme obávať?

„Neobávame sa o neomylnosť Cirkvi, ale o to, že svet upadne do omylu. Netrasieme sa o to, žeby mohol byť Boh zosadený z trónu, ale o to, že zavládne barbarstvo. Ani žeby mohli vymiznúť sviatosti, ale morálny zákon.“

„Ak Cirkev doteraz prežila všetky veľké krízy počas dvoch tisícročí svojej existencie, prežije aj teraz, a napokon zaspieva rekviem nad hrobom zla súčasnosti.“

„Katolícka Cirkev má svoje Veľké piatky, tie sú však predzvesťou Veľkonočných nedieľ, pretože Boží prísľub platí navždy: „… a brány pekelné ju nepremôžu.“

Ilustračný obrázok, zdroj: pixabay.com

Čo je potrebné robiť?

– Roznecovať svoju vieru, zavesiť si doma kríž.
– Každý deň sa spolu modliť ruženec a byť účastní na svätej omši.
– Stráviť denne hodinu v adorácii pred Eucharistiou.
– Udržiavať sa v stave milosti posväcujúcej.
– Modliť sa k Panne Márii a k svätému Michalovi Archanjelovi.

(pre redakčné účely krátené, prebraté z knihy Fultona Sheena – V plnosti času, Lifesite News)


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak