Americkí biskupi vo verejnom liste odsudzujú lekárske zákroky na zmenu pohlavia -

Americkí biskupi vo verejnom liste odsudzujú lekárske zákroky na zmenu pohlavia


22. marca 2023
  Krátke správy

Americká biskupská konferencia vydala v pondelok pastiersky list, v ktorom sa ostro vymedzuje voči praktikám lekárskych zákrokov, ktorých cieľom je zmena pohlavia človeka.

Ilustračný obrázok, zdroj: fb USCCB

Pastiersky list nesie názov „Doktrinálna poznámka o morálnych limitoch technologickej manipulácie s ľudským telom“ a je podpísaný členmi Výboru pre doktrínu Americkej biskupskej konferencie.

V liste sa uvádza:

Moderná technológia… prináša možnosti nielen pre nápomocné zásahy, ale tiež pre zásahy, ktoré zraňujú skutočnú prosperitu ľudskej osoby. Je potrebné starostlivé morálne rozlišovanie, aby sme určili, ktoré možnosti by sa mali realizovať a ktoré nie, aby sa podporilo dobro ľudskej osoby.“

Podľa katolíckeho učenia pozostáva človek z tela a duše, ktoré sú vzájomne prepojené. Sami biskupi uvádzajú, že „je základným kresťanským učením“, že „v prírodnom svete existuje poriadok“ a tento poriadok „bol navrhnutý jeho Stvoriteľom“ a „je dobrý“. A preto aj biskupi uznávajú, že táto „ľudská prirodzenosť“ je „posvätnou skutočnosťou“, ktorá „musí byť rešpektovaná“.

My sme ľudskú prirodzenosť nestvorili; je to dar milujúceho Stvoriteľa,“ píše sa ďalej v pastierskom liste. „Rovnako tak nevlastníme ani našu ľudskú prirodzenosť, ako keby to bolo niečo, čím voľne disponujeme hocijakým spôsobom, ktorý sa nám zapáči.“

List ďalej uvádza, že Cirkev v priebehu storočí už neraz musela čeliť ideám a ideológiám, ktoré hlásali „dualistický princíp“, podľa ktorého nie je telo súčasťou ľudskej osobnosti, ale len jeho duša (duša a telo nie sú vzájomne previazané). Tieto pohanské teórie potom vždy viedli k sebapoškodzovaniu telesných schránok.

Biskupi tiež upozorňujú, že by sa používanie technológie malo riadiť týmto „stvoreným poriadkom“. Vo svojom liste sa tiež odvolávajú na slová pápeža Františka, ktorý sa v posledných mesiacoch niekoľkokrát vyjadril proti praktikám zmien pohlavia. „Jedna vec je pochopiť ľudskú slabosť a zložitosť života a druhá prijímať ideológie, ktoré sa pokúšajú rozdeliť to, čo sú neoddeliteľné aspekty reality,“ cituje list súčasného pápeža. Biskupi však tiež citujú aj niektorých jeho predchodcov, ako Pia XI. a Pia XII.

Americká biskupská konferencia dochádza k záveru, že je „nevyhnutne nutné určiť morálne kritériá pre používanie technológií“.

MG

Zdroj: Yahoo News, ilustračný obrázok, zdroj – fb USCCB

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry