Z listu o. Donalda Klostera, Bridgeportská diecéza -

Z listu o. Donalda Klostera, Bridgeportská diecéza


13. mája 2024
  Cirkev

Pravda o toľko oplakávanom postavení katolíckej Cirkvi je v štatistikách kňazských vysviacok. Konkrétne sa prejavuje v zmene pomeru medzi kňazmi a laikmi, ktorá sa udiala za posledných 54 rokov. Tento pomer je natoľko výrečný, že už niet viac čo dodať. Z aritmetiky je zrejmé, že čím nižší je pomer medzi veriacimi a kňazmi, tým častejšie je sprítomňovaná Kristova obeta a tým častejšie sa chlieb a víno premieňajú na tajomné Telo a Krv Krista Pána. Čím je pomer laických veriacich ku kňazom vyšší, teda čím je viac laikov na jedného kňaza, tým je pre veriacich ťažšie ísť na svätú omšu, dostať sa k spovedi alebo akémukoľvek zmysluplnému kontaktu s kňazmi.

Záber zo slávenia tradičnej latinskej sv. omše
zdroj: flickr.com

V roku 1970, v roku, keď bola zavedená omša Novus ordo, sme mali v USA 59 192 kňazov a približne 52 miliónov katolíkov, teda približne 1:881. Dnes máme okolo 28 000 kňazov a 72 miliónov katolíkov, teda približne 1:2 571. Teda, matematicky na ten istý počet veriacich máme dnes o dve tretiny menej kňazov, ako sme mali hneď po promulgácii inovatívnej Novus ordo omše. Za viac ako päť desaťročí, ktoré prešli od roku 1970, sa pomer kňazov k veriacim nikdy nezlepšil, naopak neprestajne sa zhoršoval.

Je zrejmé, že katolícka Cirkev je v núdzi. V 50. rokoch sa zúčastňovalo na nedeľnej omši približne 80 % našich katolíkov. V roku 1980 to bolo asi 50 %. V roku 1990 to bolo okolo 40 % a v roku 2000 to bolo približne 33 %. Do roku 2019 klesol na 20 %. V súčasnosti sa diecéza považuje za šťastnú, ak 8 % tých, ktorí sa identifikujú ako katolíci, navštevuje pravidelne nedeľnú svätú omšu. Žiadna firma alebo obchodná spoločnosť nedovolí, aby sa jej vlajková loď, jej kľúčový výrobok alebo služba každý rok prepadali do straty. Naši biskupi nechávajú omšu padať už pol storočia. Biskupi ako správcovia svätej viery by mali prehodnotiť dôsledky zmien vo svätej omši a položiť si otázku, či tieto zmeny neznehodnotili ich kľúčový a najdôležitejší produkt, eucharistickú obetu a či tieto zmeny nie sú zodpovedné za prepad záujmu o vrcholné dielo, „prameň a vrchol celého kresťanského života“, ako hovorí II. vatikánsky koncil.

V roku 2019 a 2020 sa uskutočnili dve dôležité štúdie o tradičnej latinskej omši (TLO). Veriaci, ktorí TLO uprednostňujú, nežijú na Marse, ale žijú v presne tej istej spoločnosti, ako ich katolícki bratia, ktorí preferujú Novus ordo missae (NOM). Nie sú izolovaní pred zhubným vplyvom ateistickej či novopohanskej spoločnosti, zvrhlej kultúry, pornografie ani žiadneho iného negatívneho elementu, ktorý v modernej spoločnosti máme. Zhoršujúce sa čísla vo všetkom, čo súvisí s katolíckou Cirkvou – návšteva bohoslužieb, počet povolaní, počet krstov, spovedí, sobášov, rozvodov, potratov alebo užívania antikoncepcie medzi katolíkmi nie sú spôsobené morálnou a teologickou hnilobou spoločnosti, v ktorej žijeme.

Medzi veriacimi, ktorí preferujú TLO, pravidelne chodí na nedeľnú omšu 97 % a svoje farnosti podporujú sumou na hlavu zhruba 5-krát vyššou, ako milovníci NOM. Tieto čísla preskúmal a overil Dr. Froehle, ktorý dlhé roky viedol CARA – Národné cirkevné výskumné centrum na Georgetownskej univerzite. Vy, ako biskupi, už nemôžete povedať, že nikto nechce TLO. To sme počúvali dokola znova a znova, keď som bol začiatkom 90. rokov v seminári. Ľudia nielenže TLO chcú, ľudia vedia, že je to jediný ochranný štít pred útokmi Satana. Všetky ostatné náboženské praktiky už boli zničené.

Praktizovanie kresťanskej viery, a nielen kresťanskej, ale akéhokoľvek moderného náboženstva neprestajne ustupuje nepraktizovaniu a/alebo nejakému typu ateistickej bezbožnosti. Podľa mňa je aj tvrdenie a presvedčenie, že v budúcnosti bude NOM vôbec existovať nezmyselné. NOM uviazla v časovej slučke a žije v intelektuálnej klíme 60. rokov. Nepodobá sa našej tradičnej liturgii, a ani vzdialene sa nepribližuje večnej skutočnosti.

Niektorí biskupi veria, že odpoveďou na úpadok je poriadne slúžené NOM v latinčine. Chcú vzbudiť vieru alebo presvedčenie, že Novus ordo missae v latinčine dokáže nasýtiť duchovný hlad veriacich zvyknutých na TLO. Nie je to tak, pretože tento obrad je duchovne oveľa menej výdatná napodobenina starej omše. Naviac, už sa tento nápad vyskúšal a nevyšlo to. Áno, Novus ordo v latinčine je naozaj oveľa lepšie ako Novus ordo v ľudovom jazyku. Bude to však len pomalšie krvácanie, pomalšie umieranie a napokon pomalšia smrť. Omša Novus ordo v latinčine nemá žiadny vzostupný rast, povolania nepribúdajú. A neprestáva byť pravdou, že je prerušením viac ako 1900-ročnej liturgickej tradície svätej omše.

Prečo by, pre všetko na svete, nejaký prelát dovolil zakázať rastúce a množiace sa tradičné latinské omše vo vlastnej diecéze? Akú škodu mu spôsobili títo ľudia? Dávajú do zbierky priveľa peňazí? Príliš často sa sobášia? Prichádzajú na nedeľné omše príliš pravidelne? Majú príliš veľa katolíckych detí, pretože odmietajú antikoncepciu? Vieme, že 89 % žien navštevujúcich NOM v USA súhlasí s antikoncepciou. Ale zo žien, ktoré chodia na TLO súhlasia s antikoncepciou iba 2 %. Všetko zahŕňajúcu antikoncepčnú mentalitu Novus ordo výrečne dokazuje atrofia, ktorú spôsobuje. Zdá sa, akoby tieto dve omše vytvárali dve rôzne náboženstvá.

V diecéze katolíckej Cirkvi nie je vládnucim prelátom rímsky biskup. Autoritou vo svojej diecéze je diecézny biskup. On je zodpovedný za zverené duše, on je ten, kto by mal rozhodovať o tom, čo je duchovne prospešné pre jeho veriacich. To sa všetci tak strašne bojíte Rímskej kúrie? Ak vás odstránia ako biskupa Stricklanda, tak nech. Svätý Tomáš Akvinský učí, že poslušnosť tyranským požiadavkám nie je udržateľná. Ak sa dosť biskupov postaví na odpor a zjednotia sa, majú veľkú silu a šancu odolať. V Anglicku v 16. storočí len jeden biskup z tridsiatich zdoroval kráľovi Henrichovi VIII. Svätý Ján Fisher sa postavil za manželstvo a latinskú omšu vekov. V roku 1569 to boli šľachtici z Northumberlandu, ktorí bojovali proti kráľovnej Alžbete I. za latinskú omšu a proti anglikánskej liturgii.

Naši exorcisti nám opakovane hovoria, že démoni nenávidia latinčinu a boja sa jej. Mnohí hovoria, že používajú starý exorcistický rituál. Dúfam, že nechcete byť spolupracovníkmi Pekla – ani dobrovoľnými, ani z nedbanlivosti.

Mnoho veriacich už roky vedie svoje vlastné podnikanie, majú živnosti alebo firmy. Nikdy by svojim zákazníkom neodopreli svoj najlepší produkt! Nikdy by neodmietli zákazníkom to, čo si prajú, po čom je dopyt. To by bola ekonomická samovražda. Pozerať sa na svojvoľné rušenie TLO po celej krajine mi pripadá ako duchovná samovražda. Chcete ako biskupi stráviť posledné roky svojho života pohľadom na zomierajúce zvyšky svojho stáda? Počúvate svojich verných, ktorí milujú TLO a vedia vám ukázať, z histórie i súčasnosti, ako veľmi bol a je tento obrad plodný? Koľko povolaní priniesol? Máte oči na videnie a uši na počúvanie? Sme jedinou časťou Cirkvi, ktorá nemá zo strany biskupa ani otcovskú náklonnosť a ani žiadnu starostlivosť. Plodnosť každej omše, počty povolaní, ktoré prináša, by mala svedčiť o jej pravdivosti alebo lživosti.

Povolania ku kňazstvu vo farnostiach s TLO sú 6 – 7-krát väčšie v závislosti od diecézy. K dnešnému dňu som bol slúžiť v piatich farnostiach, kde sa slúžili obe omše. V každej z týchto farností mala v absolútnych číslach Novus ordo rádovo viac účastníkov ako tradičná latinská omša. Čo sa povolaní týka, výsledok boli 15 TLO a 0 NOM povolaní. Za 28 rokov som ako kňaz alebo duchovný vodca pomáhal v 29 prípadoch pri rozpoznávaní povolania pre kňazstvo. Z nich 28 bolo v TLO a 1 v NOM. Z TLO skupiny odišlo z kňazskej formácie, seminára alebo rehole pred zložením sľubov alebo vysviackou 7 mužov. Kandidát NOM bol vysvätený za kňaza a následne opustil kňazstvo. Takže je to 21 TLO proti 0 NOM.

Prosím každého biskupa, ktorý toto číta; dokážte mi, že sa mýlim v negatívnom trende NOM a pozitívnom trende TLO. Nechajte obe tieto omše existovať vedľa seba. Nech rozhodnú veriaci. Prosím, prestaňte straniť jednej alebo druhej a neklaďte prst na váhu vo svoj vlastný prospech. Tu nie je miesto pre egoizmus (biskupov, ktorí žiarlia na úspech TLO), ani miesto pre žiadnu experimentálnu liturgiu, ktorá aj tak nefunguje, ani pre zženštilosť, ktorá podkopáva miesto Syna človeka vteleného na oltári.

Prečo je tento plodný sektor Cirkvi ignorovaný? Raz som počul človeka, ktorý povedal, že je mu jedno, či kňaz hovorí hoci aj marťansky, pokiaľ je tým podporovaná svätá viera. Latinský obrad dal meno našej západnej cirkvi. Latinčina odvracia kliatbu Babylonskej veže. Dáva nám jeden univerzálny jazyk. Zdá sa mi, že potrebujeme viac jednoty, nie utlmenie Ducha našich predkov.

Fr. Donald Kloster

Pre portál Christianitas.sk preložil J. Duháček


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť