Svätý farár z Arsu: O tom, prečo sa zle spovedáme -

Svätý farár z Arsu: O tom, prečo sa zle spovedáme

Sv. Ján Mária Vianney
19. februára 2023
  Cirkev Spoločnosť

Moja obľúbená svätá, Angela z Foligna, by úplne zapadla do dnešného sveta, aj keď sa narodila v 13. storočí. Bola namyslená, rozmaznaná, žila v hriešnom vzťahu, prijímala svätokrádežne a svojou večnou spásou sa netrápila. Až kým sa jej nezjavil svätý František z Assisi a nenariadil jej okamžite bežať na spoveď a vyznať všetko, čo doteraz zatajovala. Angela poslúchla a – zachránila si dušu. Svätý farár z Arsu, Ján Mária Vianney, nás však už pred viac ako dvesto rokmi varoval, že nie každý dostane takú milosť. Všetci teda máme dbať na to, aby sme sa spovedali dobre.

Ilustračný obrázok, zdroj: pixabay.com

Dnes vám ukážem, ako hrozne krivdí Ježišovi Kristovi ten, kto pácha svätokrádež a aké veľké je milosrdenstvo Božie, ktoré trpí takéhoto ničomníka.

Spoveď je vo svätej Cirkvi najcennejšou inštitúciou – mohli by to dosvedčiť tak blahoslavení v nebi, ako i naveky odsúdení v pekle. Tí prví sú spasení prevažne preto, že hojne pristupovali k Sviatosti pokánia, druhí zhynuli naveky, lebo sa buď nespovedali, alebo sa spovedali zle!

Prečo sa spovedáme zle?

Po prvé, preto, že niekedy si nevykonáme dobré spytovanie svedomia. Hlbiny svojho srdca treba skúmať so svetlom a s váhou v ruke, nemožno pred sebou nič ukrývať, tak ako sa nič neukryje na Poslednom súde.

Po druhé, počas spovede sa treba z hriechov obviniť dôkladne, hoci je to ľudskej prirodzenosti, ktorá je plná pýchy, ťažké. Okrem hriechu treba uviesť, koľkokrát sme ho spáchali a aké sú priťažujúce okolnosti.

Zvlášť hriechy proti čistote bývajú dôvodom zlých spovedí. Priateľ, nemáš odvahu otvoriť svedomie pred svojím farárom? Ale či je iba on na svete? Či by si nenašiel iných kňazov, ktorí by ťa s veľkou dobrotou vypočuli pri spovedi?

Po tretie, zle vykonané spovede sú aj kvôli nedostatku ľútosti, a preto musíme vrúcne prosiť Boha a ľútosť. Kto by si chcel overiť, či mal pri spovedi správnu ľútosť, najlepšie sa to dozvie, keď pozerá na to, či zmenil svoj život – či sa už neoddáva pýche, závisti, lakomstvu, či neklame, či sa umŕtvuje, či miluje čnosť čistoty, či je horlivý v službe Božej, atď.

Nemáme sa prečo hanbiť

Kto vedome neuvádza počet ťažkých hriechov, alebo vo chvíli, keď spovedník mu ukladá pokánie, nemá úprimný úmysel ho vykonať – ten sa zle spovedá. Kto nevie čítať, nech povie spovedníkovi, aby mu nedával pokánie z knižky – nejakú pobožnosť. Niekedy sú ľudia takí pyšní, že nevedia čítať, a pokánie, ktoré dostali, nevykonajú. Nemáme sa prečo hanbiť, len treba otvorene poprosiť o zmenu pokánia.

Z toho, čo som povedal, môžete sa už zorientovať, z času na čas sa treba zamyslieť nad predchádzajúcimi spoveďami, odstrániť a napraviť nedostatky, ktoré sme v nich postrehli.

Ľudia, keď si nahovárajú, že pred smrťou si ešte vykonajú dobrú spoveď a napravia svoje svätokrádeže, klamú sami seba. Sú slepí, lebo si neuvedomujú, že diabol im to nedovolí, že on bude všetkými spôsobmi tomu prekážať. Poviem vám príklad, ktorý to dokazuje.

Ilustračný obrázok, zdroj: pixabay.com

Príbeh o zatratenom dievčati

Keď slávny Ján Avila kázal v jednom zo španielskych miest, zavolali ho k lôžku chorého dievčaťa, aby ho vyspovedal. Vyznávala svoje hriechy s takou ľútosťou, že otec Avila, keď to videl, rozhrešil ju bez akýchkoľvek obáv o jej spásu. Avšak stalo sa čosi mimoriadne. Brat, ktorý sprevádzal otca, videl čiernu, zarastenú ruku, ktorá držala chorú za hrdlo, akoby ju chcela zadusiť.

Po návrate do kláštora to vyrozprával predstavenému a predstavený otcovi prikázal, aby išiel ešte raz k chorej a vyzval ju, aby sa ešte raz úprimne vyznala, či ešte niečo netrápi jej svedomie. Keď už však stál pri dome chorej, povedali mu, že zomrela hneď po spovedi a nebola v stave prijať Najsvätejšiu sviatosť.

Otec Avila sa vybral pred Najsvätejšiu sviatosť, padol na kolená a začal sa modliť, aby milosrdný Boh uchránil dievča od večného zatratenia. Po krátkej chvíli počul šramot reťazí a videl osobu v okovách a temných plameňoch, ktorá mu povedala:

Som duša tej nešťastnej dievčiny, ktorú si ráno spovedal a za ktorú sa teraz zbytočne modlíš. Klamala som svet svojím klamstvom a falošnou nábožnosťou. Po smrti mojej matky sa do mňa zaľúbil istý mladý človek. Spočiatku som sa vzpierala jeho naliehaniam, ale nakoniec som sa poddala jeho vôli. Dopustila som sa ťažkého hriechu, ale bála som sa, že spovedník bude mať o mne zlú mienku a tak som sa stále svätokrádežne spovedala a nehodne prijímala Najsvätejšiu sviatosť.

Keď som počula tvoje kázne, rozhodla som sa, že sa vyspovedám u teba, a preto ťa pozvali ku mne. A keby som bola začala svätú spoveď svätokrádežami a nie drobnosťami, bola by som zachránená. Ale potom som už nemala odvahu vyznať ten zatajený hriech.
Čo je pre teba teraz najväčším utrpením?“ spýtal sa otec Avila.
To,“ odpovedala, „že tak ľahko som mohla byť spasená, keby som bola vyznala iba jeden svoj hriech.“ Po týchto slovách bytosť zmizla.

Čo čaká dušu zaťaženú svätokrádežami

Drahí bratia, skúmajme tajomstvá svojich svedomí, a ak tam nájdeme zatajené hriechy, vyznajme ich hneď pri spovedi. Kto za života zneužíva Božie milosrdenstvo, ten ho nenájde vo chvíli smrti!

Používajme všetky možné prostriedky, aby naše spovede boli dobré. Nevykonávajme naše spovede náhlivo, nevyberajme slová, ktoré by zahaľovali naše hriechy a umenšovali ich zlo. K tribunálu pokánia pristupujme s ľútosťou – s ľútosťou, o ktorú treba Boha vrúcne prosiť.

Ján Mária Vianney, svätý farár z Arsu,
zdroj: pixabay.com

Ak sme niekoľko rokov ukrývali nejaké hriechy, tak sa vyspovedajme z nich čím skôr, neberme do úvahy našepkávanie diabla. Nepredstavujme si, že ich vyznáme neskôr, alebo že v najhoršom prípade to urobíme v hodine smrti – lebo vtedy už môže byť neskoro, lebo vtedy Boh vo svojich nepochopiteľných rozsudkoch nám môže odmietnuť milosť.

Všetko, čo robíme, robme tak, akoby sme to chceli urobiť v hodine smrti – vtedy nepoblúdime. Amen.

(Kázne farára z Arsu, pre redakčné účely krátené)


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak